1,5 % RB 1;1

1,5 % podatku dla Odra-Niemen

Na co przeznaczamy wpływy uzyskane z 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego?

1,5%

KRS: 0000133146

Zrealizowane projekty w roku 2023 

1. XIV edycja akcji Rodacy Bohaterom

W ramach XIV edycji akcji Rodacy Bohaterom przygotowaliśmy i przekazaliśmy kilkaset “Paczek Pamięci” lokalnym kombatantom w Polsce oraz około 3 tysięcy paczek wręczyliśmy Polakom na dawnych Kresach Polski.

2. Zdrowie Bohaterom

W 2023 roku zrealizowaliśmy IV edycję projektu, w ramach którego 80 kombatantów, Sybiraków, świadków historii miało okazję skorzystać z bezpłatnych, uzdrowiskowych turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych. Uczestnicy korzystali z 2-tygodniowego pobytu, z ofertą o standardzie VIP. Nasi goście mieli zapewnione trzy zabiegi dziennie, pobyt w nowoczesnych pokojach 2-osobowych, zbilansowane posiłki, kurację pitną, doraźną opiekę pielęgniarsko-lekarską, konsultacje dietetyczne, oraz stałą opiekę rezydencką w trakcie pobytu, prowadzoną przez wolontariuszy Stowarzyszenia.

Przez 12 miesięcy zapewniliśmy również stałą opiekę rehabilitacyjną dla 3 kombatantów z Wrocławia i okolic.

3.Wsparcie dla Polaków z Naddniestrza

Zapewniliśmy całoroczne obiady dla 30 polskich dzieci z lokalnej szkoły i wsparliśmy 3 rodziny, wychowujące niepełnosprawne dzieci, rocznymi zapomogami po 12 tysięcy złotych. To bardzo ważne zadania, pomagające ludziom żyjącym czasami w bardzo skromnych warunkach, na terenach, gdzie dotarcie np. z naszą pomocą w ramach akcji Rodacy Bohaterom bywa niemożliwe.

3. Edukacja historyczna - "Ostra Brama"

W lipcu 2023 roku zabraliśmy na Litwę wolontariuszy ze szkól angażujących się w działania Stowarzyszenia. Program skupiał się na edukacji historycznej, wolontariacie i integracji młodzieży z Polski, oraz polskiej młodzieży z rejonu Solecznickiego. Kulminacją obozu było uczestnictwo w uroczystościach 79. rocznicy operacji Ostra Brama, które odbywały się w Wilnie, na Rossie.

4. Posiłki dla Kombatantów

Cały czas zapewniamy regularne, gorące posiłki kombatantce z Wrocławia i kombatantowi z Poznania. Wsparcie realizujemy wyłącznie dzięki środkom finansowym od darczyńców.

5. Kolonie dla dzieci z Kresów

Stowarzyszenie Odra-Niemen od początku swej działalności organizuje różne formy pobytów wakacyjnych pod hasłem “Wakacje z historią”.
W tym roku zaprosiliśmy do udziału w projekcie uczniów i pedagogów z trzech polskich szkół z Litwy:
❗️Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazija – Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczuakach

6. Wsparcie Polaków z Białorusi

Pomagamy Polakom z Białorusi (przebywającym w Polsce i na Białorusi), wspieramy ich organizacyjne, rzeczowo oraz finansowo. Otaczamy opieką także tych, którzy mają problemy ze względu na represje ze strony władz Białorusi. Ze względów bezpieczeństwa nie publikujemy zdjęć oraz nie podajemy do wiadomości publicznej szczegółowych informacji. 

7. Akcja pomocowa po pożarze domu Pani Marii

Udało nam się przeprowadzić zbiórkę funduszy na remont domu Pani Marii z Rudnik, której dom doszczętnie strawił pożar. Znalazł się też fachowiec, który nieodpłatnie przeprowadził remont, a całość środków – 15 000 zł – zostało przeznaczone na zakup materiałów.

8. Remont cmentarza w Gruzji

W połowie września grupa wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen poleciała na 15 dni do Gruzji, gdzie realizowany był projekt „Ratujemy polskie groby w Tbilisi”. Przez 2 tygodnie wolontariusze, sprzątali, odnawiali i porządkowali zabytkowe nagrobki na cmentarzu na Kukii.

9. Zaduszki Kresowe

Od października do grudnia 2023 roku realizowaliśmy projekt edukacyjny, w ramach którego około 80 uczniów szkół ponadpodstawowych pojechało na Litwę, Łotwę  i na Zaolzie, z misją postawienia biało-czerwonych zniczy na polskich cmentarzach i kwaterach wojennych.

10. Narodowe Święto Niepodległości

Co roku na 11 listopada przygotowujemy program obchodów Narodowego Święta Niepodległości i realizujemy różne aktywności z elementami edukacyjnymi, jak rekonstrukcje, pokazy, wystawy.

11. Spotkania Wigilijne

Od wielu lat, w okresie świąt Bożego Narodzenia, organizujemy spotkania wigilijne dla środowisk kombatanckich. Takie wydarzenia odbywają się w wielu miejscach i organizowane są przez oddziały Stowarzyszenia Odra Niemen.

Czym jeszcze się zajmujemy?

Innym projektem, który warto wymienić, a którego realizacja ma znaczący wpływ na działalność Stowarzyszenia, to regranting regionalny i polonijny.
Dzięki niemu możemy wspierać młode organizacje i grupy nieformalne w działaniach społecznych. Przeprowadzamy konkursy na małe granty lokalnie na terenie województwa dolnośląskiego oraz globalnie, organizując konkursy dla środowiska polonijnego na całym świecie. W celu promowania działalności środowiska polonijnego na całym świecie stworzyliśmy portal ponadgranicami.org. Gorąco zapraszamy do współpracy przy tworzeniu portalu!

Ważnym, dużym projektem jest realizacja wsparcia dla polskich szkół znajdujących się poza granicami Polski. Pozyskujemy fundusze na doposażanie placówek edukacyjnych oraz na organizacje różnych przedsięwzięć. 

Znaczna część realizowanych przez Stowarzyszenie projektów finansowana jest dzięki środkom pozyskanym z różnych programów finansowania przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Jednak zgodnie z naszą misją, w każdy projekt angażujemy się i wkładamy mnóstwo serca starając się rozszerzać planowane działania.  Inwestujemy własne środki, aby objąć wsparciem jak najwięcej osób. Są też takie projekty jak Akcja Rodacy Bohaterom, która od początku była w 100% inicjatywą oddolną. Wszystkie koszty tej wspaniałej akcji pokrywane są z darowizn oraz  przychodu z 1,5% podatku, a wszystkie dary gromadzone są podczas społecznych zbiórek w całym kraju. “Paczki Pamięci” przygotowywane są i rozwożone przez wolontariuszy.

Podziękowania

Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli za wsparcie Stowarzyszenia. Prosimy o zaufanie i przekazanie podczas rocznego rozliczenia PIT 1,5% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Odra-Niemen podając numer KRS: 0000133146

Podcasty

Podcasty Odry-Niemen

Zapraszamy do słuchania i śledzenia grudniowych podcastów ODRA-NIEMEN. W tym miesiącu między Polacy w Nowej Zelandii, na Zaolziu i inne ciekawe tematy.

Spotkania

Spotkania czwartkowe Odry-Niemen w październiku

Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania we wrocławskiej siedzibie Odra-Niemen. Od września regularnie organizujemy wydarzenia w każdy czwartek. Niektóre spotkania będą prowadzone także on-line. Spotkania czwartkowe odbywają się we Wrocławiu –  ZELWEROWICZA 16/3 , start o godzinie 18.30

STRONA PROJEKTU – ZOBACZ

Tematyka wydarzeń w X 2021

7.10.2021 Spotkanie organizacyjne

-> Pierwszy czwartek miesiąca przeznaczamy na spotkanie organizacyjne wrocławskiego środowiska Odra-Niemen. To także otwarte spotkanie dla każdego, kto chce posłuchać, wziąć udział w dyskusji na temat bieżących projektów, aktywności naszej organizacji.

14.10.2021 Klub Dyskusyjny “Powstania Śląskie”

✅  Krzysztof Marcinkiewicz z Instytutu Śląskiego, prywatnie członek Oddziału Opolskiego, w stulecie III-ego Powstania Śląskiego opowie o zrywach zbrojnych z lat 1919-1921, które ukształtowały odradzającą się Niepodległą.

✅ Dowiemy się, jak tamte wydarzenia widzieli mieszkańcy Śląska i pozostałych ziem Rzeczpospolitej.
✅ Przekonamy się również, w jaki sposób polskie władze obchodzą 100-ną rocznicę III Powstania Śląskiego oraz jak robią to organizacje trzeciego sektora.
28.10.2021 Spotkanie filmowo-dyskusyjne pt. „Zbuntowane i rozstrzelane miasto. 65 lat od Poznańskiego Czerwca”

-> Prowadzenie spotkania –  Emil Majchrzak, prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen

-> Goście – Uczestnicy czerwcowych wydarzeń:

Jerzy Majchrzak – prezes Stowarzyszenia Poznański Czerwiec’56, w dniu 28 czerwca 1956 roku postrzelony w nogę w trakcie walk ulicznych, uczestnik rozbijania więzienia. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Ojciec Piotra Majchrzaka, najmłodszej ofiary Stanu Wojennego w Poznaniu, mąż śp. Teresy Majchrzak, działaczki Solidarności Walczącej.

Marek Macutkiewicz – prezes Wielkopolskiego Związku Sybiraków. Urodzony na Wileńszczyźnie, Poznaniak z wyboru. Po ponad 11 letniej zsyłce w grudniu 1955 roku powrócił z rodziną do Polski. Pół roku później brał już udział w rozbijaniu więzienia i aresztu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu, w trakcie wydarzeń mających miejsce 28 czerwca 1956 roku.

 
Nasze spotkanie będzie dotyczyło doświadczeń Powstańców związanych z kanałami, które stawały się jedynymi drogami przemieszczania się i komunikacji.
Zobaczymy też jak te podziemne “korytarze” stały się tłem do opowieści filmowych o Powstaniu i usłyszymy, jak bardzo Zachód nie miał pojęcia o naszych wojennych doświadczeniach.
Świeradów - międzypokoleniowa grupa kombatantów, Sybiraków i seniorów Solidarności

Zdrowie Bohaterom – Świeradów i Cieplice

W ramach kolejnego cyklu projektu „ZDROWIE Bohaterom 2021”, w dniach 8-22.08.2021r.,  realizowane są II i III turnusy, w Cieplicach i Świeradowie Zdrój. 

Na turnusach przebywa grupa kombatantów I i II Konspiracji, Sybiraków, członków Rodzin Żołnierzy Wyklętych, seniorów Solidarności. Uczestnicy przyjechali z Dolnego Śląska, Wielkopolski, Opolszczyzny, Małopolski. 

Uczestnicy korzystają z  bezpłatnych, uzdrowiskowych zabiegów, mają zorganizowane wycieczkę po okolicy, spacery, wydarzenie artystyczno-patriotyczne.     

Finansowanie projektu w 2021 roku

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź 

Organizatorzy projektu

Organizator i koordynator projektu – Stowarzyszenie Odra-Niemen. Partner organizacyjny – Polska Grupa Uzdrowisk. Pomysłodawca projektu – Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna 

Mazowiecka wyprawa na Litwę

Rodacy-Bohaterom. Podsumowanie akcji

Kolejna edycja akcji Rodacy-Bohaterom trwającą od X 2020 roku właśnie dobiega końca. Mogą jednak nas Państwo dalej wspierać, bo potrzeby są spore. 
 
Udało nam się, siłami środowisk dolnośląskiej, wielkopolskiej, opolskiej, mazowieckiej, małopolskiej Odra-Niemen oraz przyjaciół z  Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów, ZHR Głubczyce zorganizować 8 wypraw z darami do Polaków mieszkających na Litwie. Także stały od lat partner akcji Stowarzyszenie Traugutt.org swoją wyprawą z darami na Litwę, wsparł akcję Rodacy-Bohaterom.  
 
Byliśmy w Rejonach Solecznickim, Wileńskim, Trockim, Święciańskim i Jezioroskim, gdzie zostawiliśmy setki paczek pamięci z życzeniami dla naszych Rodaków 🎁🎁🎁🎁. Małopolska Odra-Niemen wsparła funduszami nasz Lwowski Oddział, który zorganizował akcję darów dla Polaków we Lwowskim Obwodzie.  
 
Staramy się także z zebranych funduszy w ramach akcji Rodacy – Bohaterom pomagać polskim środowiskom na Białorusi.
 
ramach projektu #RodacyBohaterom w całym kraju trwały też akcje przekazywania darów i życzeń kombatantom.   

Partnerem akcji od 2020 roku jest #FederacjaPatriotyczna

Nr konta akcji jest dedykowany powyższym działaniom i wszelkie zebrane środki przekazujemy w 100% na Program https://rodacybohaterom.pl
 
Prosimy o przekazywanie 1% podatku na program #RodacyBohaterom 🙂
 

KRS 0000133146

Bank PKO BP - 41 1440 1185 0000 0000 1283 9308 z dopiskiem RODACY-BOHATEROM