Nowy Zarząd Główny SON

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele!

Chciałabym przekazać, że w dniu 13 maja 2023 roku we Wrocławiu, sali Centrum Historii Zajezdnia, dobyło się Walne Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia Odra-Niemen. Za nami 2 kadencje zarządu, każda to 7 lat, tak więc miałam możliwość podsumowania 14 lat pracy naszego środowiska, oto kilka danych pokazujących jak bardzo się rozwijamy:

1/ Początek działań to 3 osoby, na zebraniu wyborczym w 2023 roku był ponad 100 delegatów

2/ Na koniec I kadencji, w 2016 roku mieliśmy 159 członków, stan na 2023 rok to 431 osób

3/ Liczba oddziałów SON, po I kadencji, oprócz centrali, to 4 środowiska powstałe na Podlasiu, Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce, w 2023 roku oprócz centrali we Wrocławiu, mamy 8 oddziałów, dołączyły środowiska SON na Opolszczyźnie, Mazowszu, Podkarpaciu i powstał jeden oddział zagraniczny na Ukrainie we Lwowie

4/ Zdobyliśmy nową siedzibą dla centrali Odra-Niemen przy ul. Zelwerowicza 16/3, miejsce to stało się wizytówką stowarzyszenia Odra-Niemen i coraz popularniejszym adresem we Wrocławiu, w zakresie realizacji działań społecznych, edukacyjnych, patriotycznych, międzypokoleniowych

5/ Zaczynaliśmy działania od współpracy z Polakami z Białorusi, obecnie działamy także na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii, Norwegii, USA, Czechach, Gruzji, a Polsce współtworzymy Federacja Patriotyczna

Jedynym trudnym dla nas tematem jest zmniejszająca się współpraca ze środowiskiem kombatantów. Nasi najważniejsi przyjaciele, nasza opieka, autorytety coraz liczniej odchodzą na wieczną wartę. W I kadencji obejmowaliśmy wsparciem kilka tysięcy kombatantów w kraju i za granicą, obecnie ta grupa to kilkaset weteranów i liczba ta stale się zmniejsza. Przed nowym zarządem wyzwania w tym obszarze, aby ocalić od zapomnienia tych, którzy byli z nami przez te wszystkie lata najważniejszymi postaciami.

Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom za te wspólne lata, trudne, ale fascynujące. To był zaszczyt pracować z zarządem marzeń, który przez 14 był lojalny, pracowity, skromny i niezwykle mocno działający na rzecz Odra-Niemen. Dziękuję Małgorzacie Suszyńskiej, Dominikowi Rozpędowskiemu, Norbertowi Klimkowi, Oli Połomskiej (wcześniej Bujalskiej), Kamili Gosiewskiej, Eugeniuszowi Gosiewskiemu, Pawłowi Ostrowskiemu, Grażynie Piotrowicz. Siła i rozwój ostatnich 14 lat to główna zasługa tej grupy

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest silne dzięki temu, że mamy oddziały w całej Polsce i jeden za granicą we Lwowie. Wszyscy ciężko pracują i w swoich regionach i dla dobra całego środowiska, wzmacniając pozycję Odry-Niemen. Chcąc mocniej rozwijać nasze środowisko, Walne Zebranie Członków SON w 2022 roku podjęło uchwałę o poszerzeniu liczby członków zarządu o 4 osoby – przedstawicieli środowisk oddziałowych SON. W dniu wczorajszym wybieraliśmy władze według nowych regulaminów. Przedstawiam Państwu nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen, który będzie razem pracował przez kolejne 7 lat:

Bartosz Cielecki – Wrocław

Krystian Fila – Odra-Niemen Podkarpacie

Krystyna Frołowa-Fadejczuk – Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr , Lwów

Kamila Gosiewska – Wrocław

Eugeniusz Gosiewski – Wrocław

Krzysztof Krzemiński – Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki

Piotr Kurpaska – Wrocław

Jadwiga Michniak – Odra-Niemen Małopolska

Michał Mormul – Wrocław

Aleksandra Połomska – Wrocław

Dominik Rozpędowski – Wrocław

Małgorzata Suszyńska – Wrocław

Komisja Rewizyjna:

Regina Awtoniuk – Chełm

Norbert Klimiuk – Wrocław

Krystyna Wotkiewicz – Wrocław

Walne Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen wybrało mnie na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, co przyjęłam z ogromnym wzruszeniem.

Przed nami, kolejne fascynujące lata, w czasie których zawalczymy o jeszcze większy kawałek świata, który zauroczy się tą niezwykłą organizacją społeczną jaką jest Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Serdecznie pozdrawiam

Ilona Gosiewska – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen

Wielkanoc 2021

Życzenia Wielkanocne

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Całe środowisko Stowarzyszenia Odra-Niemen przekazuje naszym wszystkim przyjaciołom, darczyńcom, wolontariuszom najlepsze życzenia świąteczne.

Odra-Niemen

Aktywności Odra-Niemen-I kwartał 2023

Przedstawiamy aktywności Stowarzyszenia Odra-Niemen realizowane w I kwartale 2023 roku. Wolontariat i współpraca w regionach to nasze główne zadania:

✅zakończyliśmy podsumowanie projektów 2022 – sprawozdania, rozliczenia systematycznie składamy nowe wnioski projektowe do realizacji w 2023 roku ✅jesteśmy w trakcie akcji 1,5% podatku dla Stowarzyszenia Odra-Niemen – zapraszamy do udziału – LINK DO STRONY  promujemy wielkanocną akcję Rodacy Bohaterom – zapraszamy do wsparcia LINK DO STRONY  rozwijamy nasz charytatywny sklep – można zrobić wielkanocne zakupy LINK DO SKLEPU oddziały Stowarzyszenia Odra-Niemen aktywnie działają w swoich regionach:

LUBELSZCZYZNA – LINK DO STRONY

LWÓW – LINK DO STRONY

MAŁOPOLSKA – LINK DO STRONY

MAZOWSZE – LINK DO STRONY

OPOLSZCZYZNA – LINK DO STRONY

PODKARPACIE – LINK DO STRONY

PODLASIE – LINK DO STRONY

WIELKOPOLSKA – LINK DO STRONY

Przed nami Święta Wielkanocne, a zaraz po nich wiele aktywności projektowych całego środowiska Stowarzyszenia Odra-Niemen. Zapraszamy do współpracy, do wolontariatu.  

Rocznica Powstania AK

14 lutego to data powstania Armii Krajowej. Pamiętajmy w tym dniu o Bohaterach. Mija kolejna rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Armia Krajowa to nie tylko wspaniała tradycja, potężne struktury, czy niezwykła historia.
To także ludzie, bohaterowie polskiej wolności. Stowarzyszenie Odra-Niemen od 14 lat działa na rzecz bohaterów polskiej wolności, jesteśmy z tego dumni i zaszczyceni przyjaźnią wielu kombatantów. Pamiętamy o tych wspaniałych, często zbyt skromnych ludziach w tym dniu i zapraszamy do tej pamięci innych ❤❤❤
W rocznicę powstania Armii Krajowej, Wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Odra-Niemen Eugeniusz Gosiewski otrzymał medal od Dolnośląskiego Okręgu ŚZŻAK. Całe środowisko Odra-Niemen gratuluje Eugeniuszowi, który jest z kombatantami od tak wielu lat.
SON Mazowsze2

Styczniowe wyprawy na Kresy

W styczniu odbyły się 4 wyprawy na Litwę, z darami do kombatantów, Rodaków, Sybiraków. To działania w ramach akcji Rodacy-Bohaterom. Wyprawy organizowały regionalne środowiska Odra-Niemen, a a paczki pamięci trafiały do różnych rejonów zamieszkałych przez Polaków.

Poniżej linki do zrealizowanych zadań: 

Projekt medialny

Kwartalnik Odry-Niemen 2022

Kwartalnik to projekt, o którym od dawna marzyliśmy.  Własna publikacja ma być  uzupełnieniem i prestiżowym świadectwem naszych działań, spotkań z Polakami mieszkającymi poza granicami Polski. Od września 2020 budujemy własne pozarządowe media o Polonii i Polakach poza granicami Polski, o polskiej historii, jej bohaterach i skomplikowanych losach naszych Rodaków. Interesują nas międzypokoleniowe relacje, działania  ponad granicami, ponad podziałami, szukanie wspólnych doświadczeń, tożsamościowych korzeni. Pragniemy także wykorzystywać medium do promocji polonijnych środowisk i podmiotów działających na ich rzecz.

Oto nasze wydane publikacje w 2022 roku – każdy numer ma aktyny link, można poczytać nasze artykuły w pdf. Zapraszamy do lektury.

Finansowanie projektu

Projekt w 2022 roku był  realizowany dzięki środkom z KPRM z  Programu Wsparcia Polonii i Polaków za Granicą 2022. Wsparcie kwartalnika włączone jest w szersze zadanie “Ponad granicami. Media na Wschodzie i Zachodzie” i związane jest ze współpracą z polonijnym portalem BRITISH POLES 

STRONA PROJEKTU  – SPRAWDŹ

Życzenia świąteczne

W imieniu całego środowiska Odra-Niemen składamy życzenia spokojnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia.
 
Oby przyszły rok był dla nas wszystkich łaskawy, pełen dobrych wydarzeń i spotkań, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Oby zdrowie nam dopisało i zapanował pokój.
 
Wszystkim przyjaciołom, darczyńcom, wolontariuszom, Rodakom z różnych stron świata dziękujemy za współpracę, wspaniałą przyjaźń, zaangażowanie.
 
Szczególne miejsce w naszej wspólnocie mają Bohaterowie naszej wolności, których otaczamy pamięcią, dziękując za Waszą obecność i wsparcie. Mamy w pamięci też Tych, którzy odeszli w tym roku na wieczną wartę.
 
Przesyłamy życzenia, z nadzieją na dobry 2023 rok.
 
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Odra-Niemen

Paczki świąteczne dla kombatantów

W ostatnich dniach grudnia rozwoziliśmy 1000 paczek do kombatantów Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Sybiraków i Jaworzniaków 🇵🇱🎁
 
To nie tylko wizyty z darami na święta, to także rozmowy, sprawdzanie aktualnych danych kontaktowych naszych seniorów, badanie bieżących potrzeb.
 
Dziękujemy za pomoc w dostarczaniu i pakowaniu wszystkim wolontariuszom w całej Polsce ❤️ Przedświąteczna akcja paczkowa to wspólna inicjatywa wielu organizacji z całej Polski:
Dziękujemy za wspólną pracę na rzecz naszych Bohaterów! 🇵🇱
 
Projekt się udał znakomicie dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PKO SA i Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza DZIĘKUJEMY!

Linki do akcji w Oddziałach Stowarzyszenia Odra-Niemen