Siła akcji “Rodacy-Bohaterom. Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”, to wielość różnych osób i środowisk, które włączają się do zbiórki darów, funduszy na swoim terenie.

Każdy może się dołączyć do zadania, pamiętajmy jednak, żeby to zrobić przez ten portal. Oddziały Stowarzyszenia Odra-Niemen i od lat współpracujący z nami organizacje są głównymi koordynatorami, którzy biorą na siebie ciężar organizacyjno-logistyczny.  

ORGANIZATOR GŁÓWNY

Do Państwa dyspozycji jest nasze biuro główne we Wrocławiu, które prowadzi akcję od samego początku, od 2010 roku

Dominik Rozpędowski

Koordynator akcji Rodacy-Bohaterom

rodacybohaterom@odraniemen.org

Stowarzyszenie Odra-Niemen

ul. Zelwerowicza 16/3

53-676 Wrocław

Czynne w godzinach 9:00 – 17:00

STALI PARTNERZY AKCJI

Oddziały Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz stali partnerzy prowadzący akcję Rodacy-Bohaterom – wspierający partnerów w swoich i okolicznych regionach

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski

Honorata Konon

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski

Tomasz Konturek

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski

Władysław Maławski

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski

Marina Tiszkowska

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki

Przemysław Olszyński

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski

Katarzyna Ziomko

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podkarpacki

Mariusz Małachowski

Stowarzyszenie Traugutt.org

Jacek Świs

Fundacja Lex Lupus

Angelika Jaworska-Osiak

Miejsca zbiórki na mapie