Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach

Już po raz 7. Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski, organizuje akcję pomocy małopolskim Kombatantom „Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach”, która wsparciem obejmie 130 osób.

W weekend 16-17 grudnia 2023 roku do 130 Kombatantów mieszkających w Małopolsce trafiły paczki żywnościowe z żywotnością długoterminową oraz świąteczne – wigilijne posiłki.

Zadanie publiczne „Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach” realizowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oddział Małopolski jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Więcej informacji na stronie Odra-Niemen Małopolska

Informacje o zadaniu

Partnerzy zadania

Zadanie publiczne „Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach” realizowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oddział Małopolski jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Partnerem głównym akcji jest  Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu i Związku Cyfrowa Polska. Partnerami akcji jest Wojewoda Małopolski, 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Klub Międzypokoleniowych spotkań

Klub Międzypokoleniowych spotkań to zadanie edukacyjne realizowane przy znaczącej współpracy z Klub AK Ziemi Radzymińskiej  Główne założenia zadania to wyjazd edukacyjny ponad 300 uczestników z Radzymina do Płocka, na  spotkania środowisk kombatanckich. Młodzież radzymińskich szkół brała także udział w praktycznych warsztatach filmowych, a na koniec projektu odbyło się uroczyste podsumowanie zadania w obecności ponad 150 uczestników. Podczas wydarzenia odbyła się premiera spotu stworzonego podczas całego projektu, Międzyszkolny Klub im. AK Ziemi Radzymińskiej prezentował swoje działania, a spotkanie zakończyło się muzycznymi występami. 

Projekt został zrealizowany według założonego planu, rezultaty zostały w całości osiągnięte, a nawet pod kątem liczby uczestników i szkół, przekroczone.

Wyjazd edukacyjny do Płocka

Pierwsze działanie to przygotowanie i wyprawa edukacyjna 316-osobowej grupy z Radzymina i okolic do Płocka. Ta liczna grupa to byli uczniowie i nauczyciele 15 szkół Gminy Radzymin, świadkowie historii, członkowie i wolontariusze Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Radzyminie. Grupa została zaopatrzona w zestawy patriotyczne i broszury edukacyjne na temat lokalnych działań AK. W Płocku uczestnicy spotkali się z lokalnym środowiskiem AK, z grupami rekonstrukcyjnymi, gdzie wszyscy uczestniczyli w upamiętnianiu miejsc pamięci AK w Płocku i okolicach. Pod Pomnikiem AK w Płocku odbyła się lekcja historii, z udziałem szkolnych pocztów sztandarowych. Na zakończenie dnia w Białobrzegach, zostało zorganizowane wspólne ognisko patriotyczne z aktywnym udziałem grupy rekonstrukcyjnej. Te etap odbył się 26.10.2023 roku.

Warsztaty filmowe

Druga część zadania to warsztaty filmowe dla uczniów, uczestników wyprawy do Płocka. Reżyser Paweł Przewoźny zrealizował zajęcia dla 5 grup. Zebrane materiały podczas wyprawy do Płocka, spotkania z lokalnymi świadkami historii były wykorzystane do pracy podczas zajęć. Zajęcia miały praktyczny charakter z możliwością pracy przez uczniów na profesjonalnym sprzęcie filmowym. Efektem zajęć oraz wyprawy edukacyjnej podczas, której zbierano także materiały, był wyprodukowany film. Zajęcia odbywały się w dniach 28-30.11.2023

Podsumowanie zadania

Trzeci etap zadania to jego podsumowanie, które odbyło się 14.12.2023r.  w Miejskim Domu Kultury w Radzyminie. W ramach wydarzenia został pokazany fotoreportaż z materiałów zbieranych podczas całego zadania, a także po raz pierwszy odbył się pokaz stworzonego filmu o tematyce patriotycznej, w którym głównymi bohaterami jest międzypokoleniowa grupa promująca polską historię, wolontariat. Zwieńczeniem spotkania był występ muzyczny Pawła UNDERA Przewoźnego, a także występy uczniów radzymińskich szkół.

Finansowanie projektu

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji oraz ze środków własnych Federacji Patriotycznej.

Tablica w Hodyszewie

Upamiętnienie w Hodyszewie

Delegacja Stowarzyszenia Odra-Niemen miała zaszczyt uczestniczyć na Podlasiu w dwudniowych uroczystościach “W hołdzie rodzinom Żołnierzy Wyklętych”. Ze wzruszeniem towarzyszyliśmy członkom wrocławskich rodzin Pani Marcie Ziębikiewicz córce Władysława Łukasiuka ps. MŁOT i Krzysztofowi Marszałkowi synowi Ludwika Marszłka ps. ZBROJA. Oprócz nich na wydarzeniach spotkaliśmy innych bliskich Żołnierzy Niezłomnych – Tadeusza Płużańskiego, Marka Franczaka czy Jerzego Rybnika.

Pierwszy dzień to bardzo emocjonalne rozmowy, dyskusje i wspomnienia związane z tragicznymi losami żon, dzieci Żołnierzy II Konspiracji. Drugi dzień to odsłonięcie pierwszej w Polsce tablicy upamiętnienia rodzin Żołnierzy Wyklętych. Na głazie przed Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie  powstał napis “W hołdzie rodzinom Żołnierzy Wyklętych, cichym bohaterom, ofiarom komunistycznego terroru pielęgnującym wartości, za które oddawali życie ich najbliżsi”.

Na tablicy jest też fragment wiersza Marty Ziębikiewicz, która kilka lat temu na spotkaniu w pobliskiej szkole opowiadała o tragicznych losach swej mamy, mamy Krzysztofa Olechnowicza, jej przyjaciela i innych kobiet skazanych na wiele lat więzienia w stalinowskich czasach, tylko za to, że były żonami żołnierzy, którzy nie zgadzali się na komunistyczną, powojenną władzę. Te opowieści zainspirowały Panią Danutę Wyszyńską, dyrektor Szkoły w Nowych Piekutach do upamiętnienia rodzin, które przeszły piekło. Pani Dyrektor razem z Oddziałem IPN w Białymstoku, wójtem gminy Nowe Piekuty i proboszczem sanktuarium doprowadzili do wzruszającego upamiętnienia, do uroczystych obchodów, z udziałem wielu uczniów, wojska, organizacji społecznych i mieszkańców.  

O matkach, kobietach i dzieciach tego tragicznego pokolenia Pani Marta Ziębikiewicz mówi nam od dawna i stanowczo dopomina się o pamięć dla  niezłomnych rodzin Żołnierzy II Konspiracji. 26 maja 2023 roku, w Dniu Matki, doczekała się pięknego wydarzenia w Hodyszewie, a my mieliśmy okazję towarzyszyć Jej wzruszeniom.  

.

Nowy Zarząd Główny SON

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele!

Chciałabym przekazać, że w dniu 13 maja 2023 roku we Wrocławiu, sali Centrum Historii Zajezdnia, dobyło się Walne Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia Odra-Niemen. Za nami 2 kadencje zarządu, każda to 7 lat, tak więc miałam możliwość podsumowania 14 lat pracy naszego środowiska, oto kilka danych pokazujących jak bardzo się rozwijamy:

1/ Początek działań to 3 osoby, na zebraniu wyborczym w 2023 roku był ponad 100 delegatów

2/ Na koniec I kadencji, w 2016 roku mieliśmy 159 członków, stan na 2023 rok to 431 osób

3/ Liczba oddziałów SON, po I kadencji, oprócz centrali, to 4 środowiska powstałe na Podlasiu, Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce, w 2023 roku oprócz centrali we Wrocławiu, mamy 8 oddziałów, dołączyły środowiska SON na Opolszczyźnie, Mazowszu, Podkarpaciu i powstał jeden oddział zagraniczny na Ukrainie we Lwowie

4/ Zdobyliśmy nową siedzibą dla centrali Odra-Niemen przy ul. Zelwerowicza 16/3, miejsce to stało się wizytówką stowarzyszenia Odra-Niemen i coraz popularniejszym adresem we Wrocławiu, w zakresie realizacji działań społecznych, edukacyjnych, patriotycznych, międzypokoleniowych

5/ Zaczynaliśmy działania od współpracy z Polakami z Białorusi, obecnie działamy także na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii, Norwegii, USA, Czechach, Gruzji, a Polsce współtworzymy Federacja Patriotyczna

Jedynym trudnym dla nas tematem jest zmniejszająca się współpraca ze środowiskiem kombatantów. Nasi najważniejsi przyjaciele, nasza opieka, autorytety coraz liczniej odchodzą na wieczną wartę. W I kadencji obejmowaliśmy wsparciem kilka tysięcy kombatantów w kraju i za granicą, obecnie ta grupa to kilkaset weteranów i liczba ta stale się zmniejsza. Przed nowym zarządem wyzwania w tym obszarze, aby ocalić od zapomnienia tych, którzy byli z nami przez te wszystkie lata najważniejszymi postaciami.

Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom za te wspólne lata, trudne, ale fascynujące. To był zaszczyt pracować z zarządem marzeń, który przez 14 był lojalny, pracowity, skromny i niezwykle mocno działający na rzecz Odra-Niemen. Dziękuję Małgorzacie Suszyńskiej, Dominikowi Rozpędowskiemu, Norbertowi Klimkowi, Oli Połomskiej (wcześniej Bujalskiej), Kamili Gosiewskiej, Eugeniuszowi Gosiewskiemu, Pawłowi Ostrowskiemu, Grażynie Piotrowicz. Siła i rozwój ostatnich 14 lat to główna zasługa tej grupy

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest silne dzięki temu, że mamy oddziały w całej Polsce i jeden za granicą we Lwowie. Wszyscy ciężko pracują i w swoich regionach i dla dobra całego środowiska, wzmacniając pozycję Odry-Niemen. Chcąc mocniej rozwijać nasze środowisko, Walne Zebranie Członków SON w 2022 roku podjęło uchwałę o poszerzeniu liczby członków zarządu o 4 osoby – przedstawicieli środowisk oddziałowych SON. W dniu wczorajszym wybieraliśmy władze według nowych regulaminów. Przedstawiam Państwu nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen, który będzie razem pracował przez kolejne 7 lat:

Bartosz Cielecki – Wrocław

Krystian Fila – Odra-Niemen Podkarpacie

Krystyna Frołowa-Fadejczuk – Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr , Lwów

Kamila Gosiewska – Wrocław

Eugeniusz Gosiewski – Wrocław

Krzysztof Krzemiński – Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki

Piotr Kurpaska – Wrocław

Jadwiga Michniak – Odra-Niemen Małopolska

Michał Mormul – Wrocław

Aleksandra Połomska – Wrocław

Dominik Rozpędowski – Wrocław

Małgorzata Suszyńska – Wrocław

Komisja Rewizyjna:

Regina Awtoniuk – Chełm

Norbert Klimiuk – Wrocław

Krystyna Wotkiewicz – Wrocław

Walne Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen wybrało mnie na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, co przyjęłam z ogromnym wzruszeniem.

Przed nami, kolejne fascynujące lata, w czasie których zawalczymy o jeszcze większy kawałek świata, który zauroczy się tą niezwykłą organizacją społeczną jaką jest Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Serdecznie pozdrawiam

Ilona Gosiewska – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen

Wielkanoc 2021

Życzenia Wielkanocne

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Całe środowisko Stowarzyszenia Odra-Niemen przekazuje naszym wszystkim przyjaciołom, darczyńcom, wolontariuszom najlepsze życzenia świąteczne.