Na Nowy 2024 rok

Drodzy przyjaciele! Za nami ważny czas. Ten mijający rok był bardzo dobry dla całego środowiska Odra-Niemen.

Zarząd Główny Odra-Niemen zrealizował ponad 20 projektów dotacyjnych, a każdy z oddziałów miał też swoje autorskie zadania finansowane z różnych programów konkursowych.

Z każdym rokiem mamy więcej projektów, które są wykonywanie ze środków własnych, ze zbiórek publicznych, z funduszy przekazanych przez darczyńców i są to działania w 100% wykonywane społecznie. To daje nam bezpieczeństwo rozwoju, ale też nie zatracamy się tylko w zadaniach dotacyjnych, finansowanych zewnętrznie, ale mamy swoje autorskie prace, które definiują Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Coraz mocniej rozwijamy się w realizacji zdań adresowanych do polonijnych społeczności i polskich działających za granicą. To staje się naszym wiodącym obszarem.

Zdobywamy też wciąż nowe doświadczenia w realizacji konkursów małych grantów, wspierając tymi projektami i naszymi umiejętnościami, małe i średnie organizacje.

Rozpoczęliśmy pilotażowy program edukacyjny „Warsztaty filmowe” łączące poznawanie przez młodych ludzi narzędzi multimedialnych i losów lokalnych świadków historii. Finałem tych połączeń są fantastyczne spoty promujące międzypokoleniowe spotkania. To dla nas ważny kierunek rozwoju, bo widzimy ile dobrych treści i nowych narzędzi dają nam te zajęcia.

Jednak wciąż najważniejszym zadaniem i całym obszarem wsparcia jest działanie na rzecz środowisk kombatanckich. Akcja Rodacy-Bohaterom jest przez Nich stworzona, dla Nich realizowana i o Nich opowiadająca. Zbudowaliśmy wokół tej akcji nasze oddziały, które tak pięknie się rozwijają. Tworzymy sieć współprac, która połączyła nas w Federację Patriotyczną. Poznaliśmy dzięki kombatantom miejsca pamięci, którymi się teraz my opiekujemy. To było, jest i zawsze będzie nasze najbliższe sercu wyzwanie.

‼️ W przyszłym roku nasze środowisko ma swoje ważne wydarzenie. Będziemy obchodzić 15 rocznicę akcji Rodacy-Bohaterom, od której zaczęła się nowa era Stowarzyszenia Odra-Niemen. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie uroczysta Gala, realizowana we wrześniu, we wrocławskiej Sali Impart-Centrum. Jednak już w ciągu roku planujemy z naszymi partnerami okolicznościowe wydarzenia. Przyszły rocznicowy rok zapowiada się dla nas pracowicie i emocjonująco, dlatego prosimy nie zapominać o nas w 2024 roku.

Kończąc ten rok
dziękujemy kombatantom i wszystkim świadkom historii, którzy są dla nas tak życzliwi i są naszymi najwierniejszymi przyjaciółmi
dziękujemy wszystkim członkom Odry-Niemen za tytaniczną pracę i dbanie o rozwój naszego środowiska
dziękujemy wolontariuszom za ogrom pracy, dzięki której możemy realizować tak wiele zadań
dziękujemy naszym przyjaciołom, działaczom i organizacjom, z kraju i zagranicy za chęć współpracy
dziękujemy wszystkim darczyńcom za każdy grosz, dzięki którym stajemy się z każdym rokiem mocniejszą organizacją pozarządową

Oby 2024 rok był czasem pokoju, realizacji marzeń i życzliwości.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen

Możliwość komentowania została wyłączona.