Rodacy bohaterom 20

Wielkanocna odsłona akcji Rodacy Bohaterom

Właśnie wkraczamy w wielkanocny etap akcji Rodacy Bohaterom. Za nami wiele wyjazdów na których przekazaliśmy rodakom z Kresów już ponad 3000 paszek pamięci. Od połowy grudnia wprawie każdy weekend z jakiegoś miejsca w Polsce wyjeżdżał pełny bus z paczkami dla Polaków z Kresów. Odwiedziliśmy dziesiątki miejscowości głównie na Litwie, dotarliśmy również na Łotwę oraz  wspieraliśmy Polaków z Białorusi.

Co dalej z akcją Rodacy Bohaterom?

Głównym celem wielkanocnej odsłony akcji Rodacy Bohaterom będą wyjazdy do Polaków z Ukrainy, gdzie teraz będziemy kierować naszą uwagę, bo są tam największe potrzeby. Polacy na Ukrainie często są w trudnym położeniu i potrzebują naszego wsparcia. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się do akcji  poprzez organizację zbiórek czy też wsparcie finansowe tej szlachetnej inicjatywy na https://www.siepomaga.pl/rodacy-bohaterom

1,5 % RB 1;1

1,5 % podatku dla Odra-Niemen

Na co przeznaczamy wpływy uzyskane z 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego?

1,5%

KRS: 0000133146

Zrealizowane projekty w roku 2023 

1. XIV edycja akcji Rodacy Bohaterom

W ramach XIV edycji akcji Rodacy Bohaterom przygotowaliśmy i przekazaliśmy kilkaset “Paczek Pamięci” lokalnym kombatantom w Polsce oraz około 3 tysięcy paczek wręczyliśmy Polakom na dawnych Kresach Polski.

2. Zdrowie Bohaterom

W 2023 roku zrealizowaliśmy IV edycję projektu, w ramach którego 80 kombatantów, Sybiraków, świadków historii miało okazję skorzystać z bezpłatnych, uzdrowiskowych turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych. Uczestnicy korzystali z 2-tygodniowego pobytu, z ofertą o standardzie VIP. Nasi goście mieli zapewnione trzy zabiegi dziennie, pobyt w nowoczesnych pokojach 2-osobowych, zbilansowane posiłki, kurację pitną, doraźną opiekę pielęgniarsko-lekarską, konsultacje dietetyczne, oraz stałą opiekę rezydencką w trakcie pobytu, prowadzoną przez wolontariuszy Stowarzyszenia.

Przez 12 miesięcy zapewniliśmy również stałą opiekę rehabilitacyjną dla 3 kombatantów z Wrocławia i okolic.

3.Wsparcie dla Polaków z Naddniestrza

Zapewniliśmy całoroczne obiady dla 30 polskich dzieci z lokalnej szkoły i wsparliśmy 3 rodziny, wychowujące niepełnosprawne dzieci, rocznymi zapomogami po 12 tysięcy złotych. To bardzo ważne zadania, pomagające ludziom żyjącym czasami w bardzo skromnych warunkach, na terenach, gdzie dotarcie np. z naszą pomocą w ramach akcji Rodacy Bohaterom bywa niemożliwe.

3. Edukacja historyczna - "Ostra Brama"

W lipcu 2023 roku zabraliśmy na Litwę wolontariuszy ze szkól angażujących się w działania Stowarzyszenia. Program skupiał się na edukacji historycznej, wolontariacie i integracji młodzieży z Polski, oraz polskiej młodzieży z rejonu Solecznickiego. Kulminacją obozu było uczestnictwo w uroczystościach 79. rocznicy operacji Ostra Brama, które odbywały się w Wilnie, na Rossie.

4. Posiłki dla Kombatantów

Cały czas zapewniamy regularne, gorące posiłki kombatantce z Wrocławia i kombatantowi z Poznania. Wsparcie realizujemy wyłącznie dzięki środkom finansowym od darczyńców.

5. Kolonie dla dzieci z Kresów

Stowarzyszenie Odra-Niemen od początku swej działalności organizuje różne formy pobytów wakacyjnych pod hasłem “Wakacje z historią”.
W tym roku zaprosiliśmy do udziału w projekcie uczniów i pedagogów z trzech polskich szkół z Litwy:
❗️Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazija – Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczuakach

6. Wsparcie Polaków z Białorusi

Pomagamy Polakom z Białorusi (przebywającym w Polsce i na Białorusi), wspieramy ich organizacyjne, rzeczowo oraz finansowo. Otaczamy opieką także tych, którzy mają problemy ze względu na represje ze strony władz Białorusi. Ze względów bezpieczeństwa nie publikujemy zdjęć oraz nie podajemy do wiadomości publicznej szczegółowych informacji. 

7. Akcja pomocowa po pożarze domu Pani Marii

Udało nam się przeprowadzić zbiórkę funduszy na remont domu Pani Marii z Rudnik, której dom doszczętnie strawił pożar. Znalazł się też fachowiec, który nieodpłatnie przeprowadził remont, a całość środków – 15 000 zł – zostało przeznaczone na zakup materiałów.

8. Remont cmentarza w Gruzji

W połowie września grupa wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen poleciała na 15 dni do Gruzji, gdzie realizowany był projekt „Ratujemy polskie groby w Tbilisi”. Przez 2 tygodnie wolontariusze, sprzątali, odnawiali i porządkowali zabytkowe nagrobki na cmentarzu na Kukii.

9. Zaduszki Kresowe

Od października do grudnia 2023 roku realizowaliśmy projekt edukacyjny, w ramach którego około 80 uczniów szkół ponadpodstawowych pojechało na Litwę, Łotwę  i na Zaolzie, z misją postawienia biało-czerwonych zniczy na polskich cmentarzach i kwaterach wojennych.

10. Narodowe Święto Niepodległości

Co roku na 11 listopada przygotowujemy program obchodów Narodowego Święta Niepodległości i realizujemy różne aktywności z elementami edukacyjnymi, jak rekonstrukcje, pokazy, wystawy.

11. Spotkania Wigilijne

Od wielu lat, w okresie świąt Bożego Narodzenia, organizujemy spotkania wigilijne dla środowisk kombatanckich. Takie wydarzenia odbywają się w wielu miejscach i organizowane są przez oddziały Stowarzyszenia Odra Niemen.

Czym jeszcze się zajmujemy?

Innym projektem, który warto wymienić, a którego realizacja ma znaczący wpływ na działalność Stowarzyszenia, to regranting regionalny i polonijny.
Dzięki niemu możemy wspierać młode organizacje i grupy nieformalne w działaniach społecznych. Przeprowadzamy konkursy na małe granty lokalnie na terenie województwa dolnośląskiego oraz globalnie, organizując konkursy dla środowiska polonijnego na całym świecie. W celu promowania działalności środowiska polonijnego na całym świecie stworzyliśmy portal ponadgranicami.org. Gorąco zapraszamy do współpracy przy tworzeniu portalu!

Ważnym, dużym projektem jest realizacja wsparcia dla polskich szkół znajdujących się poza granicami Polski. Pozyskujemy fundusze na doposażanie placówek edukacyjnych oraz na organizacje różnych przedsięwzięć. 

Znaczna część realizowanych przez Stowarzyszenie projektów finansowana jest dzięki środkom pozyskanym z różnych programów finansowania przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Jednak zgodnie z naszą misją, w każdy projekt angażujemy się i wkładamy mnóstwo serca starając się rozszerzać planowane działania.  Inwestujemy własne środki, aby objąć wsparciem jak najwięcej osób. Są też takie projekty jak Akcja Rodacy Bohaterom, która od początku była w 100% inicjatywą oddolną. Wszystkie koszty tej wspaniałej akcji pokrywane są z darowizn oraz  przychodu z 1,5% podatku, a wszystkie dary gromadzone są podczas społecznych zbiórek w całym kraju. “Paczki Pamięci” przygotowywane są i rozwożone przez wolontariuszy.

Podziękowania

Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli za wsparcie Stowarzyszenia. Prosimy o zaufanie i przekazanie podczas rocznego rozliczenia PIT 1,5% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Odra-Niemen podając numer KRS: 0000133146

Zdrowie Bohaterom (41 of 44)

Zdrowie Bohaterom 2023

O Projekcie Zdrowie Bohaterom

ZDROWIE Bohaterom to projekt, który środowisko Odra-Niemen realizuje od kilku lat. Zadanie w 2023 roku to IV edycja projektu, w ramach którego 80 kombatantów, Sybiraków, świadków historii miało okazję skorzystać z bezpłatnych, uzdrowiskowych turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych. Uczestnicy korzystali z 2-tygodniowego pobytu, z ofertą o standardzie VIP. Nasi goście mieli zapewnione 3 zabiegi dziennie, pobyt w nowoczesnych pokojach 2-osobowych, zbilansowane posiłki, kurację pitną, doraźną opiekę pielęgniarsko-lekarską, konsultacje dietetyczne, oraz stałą opiekę rezydencką w trakcie pobytu prowadzoną przez wolontariuszy Odra-Niemen.

 

Spotkania i integracja

W trakcie każdego z trzech pobytów odbywały się spotkania tematyczne dla środowiska. W Kudowie grupa uczestniczyła w koncercie „Z klasyką przez Polskę”. Beneficjenci wzięli również udział w spotkaniu o życiu pszczół i produkcji miodu. W Świeradowie zorganizowano zwiedzanie Muzeum Zdrojowego. W Połczynie odbywały się spotkania o tematyce zdrowotnej. Odbywały się też spacery po uzdrowiskowym terenie. Cały projekt trwał od sierpnia do października 2023 roku.

Ważnym elementem pobytów uzdrowiskowych były spotkania kuracjuszy w swoim gronie i dyskusje, rozmowy na temat własnych przeżyć, losów związanych z walką o wolną Ojczyznę. Pokazywaliśmy filmy dokumentalne o niektórych uczestnikach projektu, odbywały się prelekcje, prezentacje. W ten sposób grupa nie tylko poznawała się we wzajemnych rozmowach, ale też i nasi wolontariusze oraz otoczenie uzdrowiskowe włączało się w przekaz międzypokoleniowy. To tym bardziej ważne, że wśród naszych gości obecna była 100-letnia Pani mjr Wanda Kiałka – żołnierz AK, łagierniczka, czy kpt Stanisław Wołczaski – Powstaniec Warszawski, Jerzy Majchrzak – uczestnik działań Poznań’56, Marian Macutkiewicz – Sybirak. Projekt od początku jest kierowany do kombatantów zrzeszonych w organizacjach kombatanckich, osób represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej. Środowiska, z których zostali wytypowani uczestnicy do zadania to: kombatanci I i II Konspiracji (AK, NZS, WiN, Powstańcy Warszawscy), więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych ,Sybiracy, działacze-seniorzy opozycji antykomunistycznej (NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, Stowarzyszenie Poznański Czerwiec 56). Uczestnicy pobytów uzdrowiskowych pochodzili z kilku regionów: Dolny Śląsk, Wielkopolska, Opolszczyzna, Mazowsze Małopolska ,Lubelszczyzna. Zaprosiliśmy też zacnych Polaków spoza Polski, z Wielkiej Brytanii – kpt Ottona Hulackiego, jednego z ostatnich żołnierzy walczących pod Monte Casino, czy grupę polskich działaczy i Sybiraków z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Świadkowie historii

Przekaz świadków historii to ważny materiał dla kolejnych pokoleń, tym bardziej, że projekt włączał lokalne podmioty i grupy. Przede wszystkim pośrednimi odbiorcami wydarzeń, spotkań z bohaterami polskiej wolności, byli inni kuracjusze uzdrowisk. Także władze lokalne wspierały działania projektowe poprzez wsparcie niektórych wydarzeń: wycieczki krajoznawcze, organizacja wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Zadanie jest też bardzo ważne dla naszej organizacji. Wolontariusze wspierający zadanie wzbogacili swoje doświadczenie społeczne. Organizacja zyskała poszerzony program wsparcia dla środowisk kombatanckich. Obok wieloletniej działalności dla tej grupy w ramach projektu Rodacy-Bohaterom, zyskaliśmy ofertę prozdrowotną, tak ważną w czasie pandemii i w obecnym terminie. Tą ofertą wzmocniliśmy przekaz organizacji współpracującej ze świadkami historii.

Projekt „ZDROWIE Bohaterom” ma bardzo pozytywny odbiór wśród lokalnych społeczności, buduje nowe relacje partnerskie wokół tak ważnego przekazu społecznego. Zadanie jest bardzo ważne dla samych uczestników, wśród których jest bardzo duża potrzeba wzmacniania swojego zdrowia, ale przede wszystkim stała chęć kontaktów społecznych i bycia jeszcze wciąż potrzebnym innym.

 

W 2023 roku partnerami zadania była Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. tworząca jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich zdrojów, wsparcie finansowe zapewniała Fundacja KGHM, a koordynatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski.

Zdrowie Bohaterom (20 of 44)

“Zdrowie Bohaterom” w Kudowie – Zdroju

Już od kilku lat, w ramach projektu “Zdrowie – Bohaterom”, Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz Odra-Niemen Podlasie organizuje turnusy uzdrowiskowe dla kombatantów, działaczy niepodległościowych i świadków historii.
Jesteśmy w sanatorium Polonia w Kudowie-Zdroju. Uczestnikami projektu są wspaniali kombatanci, m. in.:
🇵🇱 Płk Otton Hulacki, który wieku 102 lat przyleciał do nas z wyspy Wight,
🇵🇱 Major Wanda Kiałka, pochodząca z Wilna, żołnierz AK, z którą w ubiegłym roku świętowaliśmy Jej 100-lecie urodzin,
🇵🇱 Porucznik Helena Kamerska ps. “Halina”, jako sanitariuszka brała udział w Powstaniu Warszawskim,
🇵🇱 Jest z nami więzień z Auschwitz-Birkenau Pan Grzegorz Tomaszewski, który jako dziecko poddany był eksperymentom doktora Mengele.
Uczestnicy turnusu mają zapewnioną opiekę medyczną, zabiegi lecznicze oraz zajęcia integracyjne.
 

Płk Otton Hulacki

W wieku 102 lat przyleciał do nas z wyspy Wight. Pochodzi z Lwowa. Uczestniczył w bitwie Pod Monte Cassino. Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie pracował przez wiele lat społecznie na rzecz Polonii. 

Major Wanda Kiałka ps. "Marika"

Pochodząca z Wilna, żołnierz AK. W ubiegłym roku świętowaliśmy Jej 100-lecie urodzin. Łączniczka, później sanitariuszka. Brała udział w operacji „Ostra Brama”, spędziła 12 lat w sowieckich łagrach. Dopiero w 1956 r. wróciła do Polski.

Porucznik Helena Kamerska ps. "Halina"

Urodzona w Warszawie w 1925 roku. Jako Sanitariuszka brała udział w Powstaniu Warszawskim.

Grzegorz Tomaszewski

Były więzień obozu Auschwitz-Birkenau. Jako dziecko poddany był eksperymentom doktora Mengele. 

Prof. dr hab. Bogdan Rompolt

Profesor astronomii na uniwersytecie Wrocławskim. Jego dokonania związane z obserwacjami słońca rozsławiły w tej dziedzinie jego imię oraz instytut. Jest również kombatantem Armii Krajowej. Jako młody chłopak wykradał broń z niemieckich transportów na wschód.

Jan Łuczyński

Przedstawiamy Państwu relację z pobytu kombatantów w uzdrowisku w Kudowie-Zdroju

Projekt Zdrowie-Bohaterom realizowany jest dzięki środkom finansowym otrzymanym z Fundacja KGHM Polska Miedź

pożar domu1

Pomóż Pani Marii

We wsi Rudniki w rejonie Solecznickim na Litwie jest gorące lato. Pani Maria zakłada lekkie ubranie i wychodzi do pracy. Niestety to co miała na sobie to wszystko co jej zostało. W jej domu wybuchł pożar, który strawił doszczętnie jej dom. Szczęśliwe z życiem uszedł pies Bars, który dzisiaj pilnuje porządku na podwórku “nowego” domu. Wieść o nieszczęściu Pani Mari szybko rozeszła się po okolicy. Sąsiedzi, przyjaciele, oraz mieszkańcy okolicznych wsi stanęli na wysokości zadania. Zorganizowano akcję pomocową i za zebrane pieniądze zakupiono stary drewniany domek. Więc Pani Maria ma już dach nad głową, niestety domek jest mocno zaniedbany i wymaga solidnego remontu. Dach jest pokryty szkodliwym eternitem, strop jest w niektórych miejscach przegnity, na ścianach widać zacieki i pleśń. Podłoga to kilka popękanych płytek i stare linoleum. W łazience zniszczone ściany pokryto surowymi płytami OSB, na których zainstalowano armaturę. Latem jest jeszcze znośnie, ale zima będzie ciężka. Okna są nieszczelne, w domu jest dużo wilgoci, a jedynym źródłem ogrzewania jest stary piec. Pani Maria jest lubianą i życzliwą osobą. To Polka, której rodzina zamieszkiwała te ziemie od pokoleń. Od lokalnej społeczności otrzymała wielki dar i ma gdzie mieszkać. Teraz my możemy coś dla niej zrobić i sprawić, że Pani Maria będzie miała ciepły dom, do którego będzie zawsze chciała wracać i szybko zapomni o tragedii, która ją spotkała.

Dorzuć się do remontu. Bądź solidarny z naszą rodaczką!

Zbiórka jest dostępna na portalu fundacji Siepomaga, która wspiera naszą akcję pomocową dla Pani Marii. Wpłaty możecie dokonać blikiem, przelewem lub wysyłając SMS.

Wyślij SMS o treści 0311001 na numer 75365

Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)

DSC_0026

Upamiętnienie Powstańców Warszawskich

We wtorek, 1 sierpnia o godz. 21:00, zapraszamy pod pomnik rtm. Witolda Pileckiego. Odbędzie się tam społeczna akcja upamiętnienia Powstańców Warszawskich, ze zniczy zostanie ustawiony symbol Polski Walczącej.
 
Akcja ma wsparcie Instytutu Pamięci Narodowej, serdecznie zapraszamy!

II Mazowiecka Gala Rodacy Bohaterom

Nagroda dla laureatów konkursów historycznych to zadanie Stowarzyszenie Odra-Niemen. Od  kilku lat organizujemy ze środków własnych nagrodę – wyprawy edukacyjne dla uczniów i pedagogów.

II Mazowiecka Gala Rodacy Bohaterom


II Mazowiecka Gala Rodacy Bohaterom, która odbyła się 6 czerwca w Mińsku Mazowieckim, była przede wszystkim wydarzeniem podsumowującym cykliczną, ogólnopolską akcję „Rodacy Bohaterom” przeprowadzoną w latach 2022-2023 🇵🇱Pragniemy podkreślić, że oficjalnym partnerem akcji jest Polska Fundacja Narodowa , która od początku swojej działalności angażuje się w projekty społeczno-kulturalne na terenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, które służą pielęgnowaniu polskości.Uroczystość była doskonałą okazją do wyrażenia uznania i podziękowania wszystkim, którzy okazali życzliwość i wsparcie naszych działań, celów i zamierzeń na rzecz Rodaków z Kresów Wschodnich 🤍❤️Akcja „Rodacy Bohaterom” nie ogranicza się tylko do organizacji zbiórek i przekazywania darów. To również szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatanckim w Polsce i poza jej granicami 💓Realizacja tych projektów nie byłaby możliwa gdyby nie ogrom wielkich serc, pochylających się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Dlatego też jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim instytucjom, placówkom edukacyjnym, organizacjom pozarządowym, służbom mundurowym, samorządom, przedsiębiorcom, organizacjom studenckim, kołom wolontariatu, organizacjom proobronnym, jednostkom straży pożarnej i wszelkim innym zaangażowanym podmiotom za okazane dobro, bo tylko ono się mnoży, gdy się je dzieli 🫶🫶🫶Nie udawałoby się to wszystko gdyby nie tak wspaniali ludzie jak każdy, kto dołożył swoją cegiełkę do pomocy dla Polaków na Kresach Wschodnich 🇵🇱👏👏👏Bardzo dziękujemy wszystkim razem oraz każdemu z osobna. I mamy również nadzieję, że nasza współpraca wciąż będzie trwać 😊🥰

352487083_992413525117784_7085267312930675647_n
352554175_817931766330256_2134702358511926114_n
352522599_2242451392619161_7227022273235935444_n
352521998_814724120317938_8121300751444459199_n
352741369_1468528277290287_3436323236227758359_n
352241750_791396129312759_3387594589830931987_n
352632782_944490553490525_2127931242253394055_n
352222034_934512684448335_2478282434966113859_n
352486542_219090610974166_3517981976208699895_n
352806068_1492757991264372_3815614256583295567_n
352207913_804359864365633_5940412664767059482_n
352230669_1432520620837625_2842820770928335645_n
352550994_3412905495690697_6866752062211029647_n
352233115_971090877660160_1681645305188236931_n
352748307_980818656277669_2888097440083187580_n
352544071_1209890009660788_214786922475886749_n
352760354_1328487471066403_7274075632593319090_n
352229621_285843040460685_8896749656097066267_n
352514662_220831684125184_2947420141608874998_n
352208115_273143668541751_7233137306164811445_n
352229105_1180813496045210_6245432432084086255_n
352228281_1640329679768254_3875708035755532426_n
352515300_723978809529359_2836529998043951409_n
352717947_651308087037248_162789774162592589_n
352474102_265347066044682_6413854059842032330_n
352229795_1199936984056518_7845788716956239385_n
352734731_274540311746077_2530850026238278083_n
352566212_3548281822117551_5506420667260852664_n
351497178_1257281998246269_6600399739150947866_n
352526719_1328881681172810_5020206352256844720_n
352521746_705926384671106_311189849629855832_n
352547017_3147557592213046_2261625557702895248_n
352513955_1053485302280157_3322917801526780100_n
352667570_1456475358486746_62537068342218437_n
352526024_2023651194640542_6841225958619037855_n
352506247_812222400607486_2891468719038461491_n
352561675_1380385249420239_2490737143762791856_n

Poprzednie
Następne

352526024_2023651194640542_6841225958619037855_n

II Mazowiecka Gala Rodacy Bohaterom

II Mazowiecka Gala Rodacy Bohaterom, która odbyła się 6 czerwca w Mińsku Mazowieckim, była przede wszystkim wydarzeniem podsumowującym cykliczną, ogólnopolską akcję „Rodacy Bohaterom” przeprowadzoną w latach 2022-2023 🇵🇱
Pragniemy podkreślić, że oficjalnym partnerem akcji jest Polska Fundacja Narodowa , która od początku swojej działalności angażuje się w projekty społeczno-kulturalne na terenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, które służą pielęgnowaniu polskości.
Uroczystość była doskonałą okazją do wyrażenia uznania i podziękowania wszystkim, którzy okazali życzliwość i wsparcie naszych działań, celów i zamierzeń na rzecz Rodaków z Kresów Wschodnich 🤍❤️
Akcja „Rodacy Bohaterom” nie ogranicza się tylko do organizacji zbiórek i przekazywania darów. To również szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatanckim w Polsce i poza jej granicami 💓
Realizacja tych projektów nie byłaby możliwa gdyby nie ogrom wielkich serc, pochylających się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Dlatego też jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim instytucjom, placówkom edukacyjnym, organizacjom pozarządowym, służbom mundurowym, samorządom, przedsiębiorcom, organizacjom studenckim, kołom wolontariatu, organizacjom proobronnym, jednostkom straży pożarnej i wszelkim innym zaangażowanym podmiotom za okazane dobro, bo tylko ono się mnoży, gdy się je dzieli 🫶🫶🫶
Nie udawałoby się to wszystko gdyby nie tak wspaniali ludzie jak każdy, kto dołożył swoją cegiełkę do pomocy dla Polaków na Kresach Wschodnich 🇵🇱
👏👏👏
Bardzo dziękujemy wszystkim razem oraz każdemu z osobna. I mamy również nadzieję, że nasza współpraca wciąż będzie trwać 😊🥰
Monte Cassino ON (28 of 141)

Relacja z obchodów 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino

Droga do Rzymu

16 maja wcześnie rano zameldowaliśmy się w recepcji hotelu skąd zostaliśmy przetransportowani na płytę wojskowego lotniska w Warszawie. Organizatorem obchodów był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Natomiast do zadania specjalnego z Odra Niemen został oddelegowany Piotr (SON Wrocław), który miał zaszczyt być opiekunem wieloletniego przyjaciela Stowarzyszenia, płk. Ottona Hulackiego. Najstarszego żyjącego kombatanta (101 lat), który brał udział w bitwie o Monte Cassino. 

Ze stolicy apostolskiej do Cassino (Watykan i Piedimonte)

Po zakwaterowaniu się w Hotelu w Rzymie, udaliśmy się do Watykanu, gdzie złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II. W kolejnym dniu przeżyliśmy wiele wzruszający chwil, ten dzień w szczególności ważny był dla naszego podopiecznego pułkownika Ottona. Z Rzymu przejechaliśmy do Cassino skąd udaliśmy się do Piedimonte San Germano. Znajduje się tam pomnik 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich, w którego szeregach walczył Otton Hulacki. Po przywitaniu gości i przemówieniach oficjeli poproszono pułkownika, aby odczytał odezwę i nazwiska poległych na tych wzgórzach kolegów z pułku. Kombatantom asystowali harcerze. Wzniosłość uroczystości dodała Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych odgrywając hymny Polski i Włoch oraz szereg patriotycznych pieśni.

Na wzgórzach Monte Cassino

18 maja, do południa, braliśmy udział w uroczystości złożenia kwiatów przed pomnikiem Generała Władysława Andersa w Cassino. Następnie po obiedzie udaliśmy się na mszę polową oraz ceremonię złożenia kwiatów na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Niestety niebo nad cmentarzem zapłakało, oberwanie chmury zmusiło organizatorów do skrócenia uroczystości. Jednak dziesiątki delegacji i przybyłych tu pielgrzymów oraz monumentalność tego miejsca stworzyły niezapomnianą atmosferę.

Zgubieni w górach - uroczystości w Acquafondata

Następnego dnia uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia pamiątkowego cokołu w miejscu pierwotnego pochówku poległych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego w Acquafondata. Pięknym przemówieniem rozpoczęła Pani burmistrz tej niewielkiej górskiej miejscowości, opowiadając o relacjach cywilów, którzy w sposób szczególny przedstawiali spotkania z polskimi żołnierzami. Podczas uroczystości kombatanci II korpusu otrzymali pamiątkowe szable, które wręczył minister Jan Kasprzyk wraz z Anną Marią Anders (córką legendarnego generała).

Na Piazza Diamare rozbrzmiały trąby

Po południu wybraliśmy się na piękny koncert okolicznościowy orkiestry wojskowej na placu Piazza Diamare – przed Teatrem Manzoni w Cassino oraz na projekcję wzruszającego filmu pt. „Ostatni rozdział” 

Żegnamy się z Italią

W ostatnim dniu pobytu braliśmy udział w uroczystości złożenia kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego w San Vittore del Lazio. Po południu pożegnaliśmy się z Italią i udaliśmy się na lotnisko Ciampino skąd wyruszyliśmy w drogę do ojczyzny.

Galeria