1,5 % podatku dla Odra-Niemen

Na co przeznaczamy wpływy uzyskane z 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego?

1,5%

KRS: 0000133146

Zrealizowane projekty w roku 2023 

1. XIV edycja akcji Rodacy Bohaterom

W ramach XIV edycji akcji Rodacy Bohaterom przygotowaliśmy i przekazaliśmy kilkaset “Paczek Pamięci” lokalnym kombatantom w Polsce oraz około 3 tysięcy paczek wręczyliśmy Polakom na dawnych Kresach Polski.

2. Zdrowie Bohaterom

W 2023 roku zrealizowaliśmy IV edycję projektu, w ramach którego 80 kombatantów, Sybiraków, świadków historii miało okazję skorzystać z bezpłatnych, uzdrowiskowych turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych. Uczestnicy korzystali z 2-tygodniowego pobytu, z ofertą o standardzie VIP. Nasi goście mieli zapewnione trzy zabiegi dziennie, pobyt w nowoczesnych pokojach 2-osobowych, zbilansowane posiłki, kurację pitną, doraźną opiekę pielęgniarsko-lekarską, konsultacje dietetyczne, oraz stałą opiekę rezydencką w trakcie pobytu, prowadzoną przez wolontariuszy Stowarzyszenia.

Przez 12 miesięcy zapewniliśmy również stałą opiekę rehabilitacyjną dla 3 kombatantów z Wrocławia i okolic.

3.Wsparcie dla Polaków z Naddniestrza

Zapewniliśmy całoroczne obiady dla 30 polskich dzieci z lokalnej szkoły i wsparliśmy 3 rodziny, wychowujące niepełnosprawne dzieci, rocznymi zapomogami po 12 tysięcy złotych. To bardzo ważne zadania, pomagające ludziom żyjącym czasami w bardzo skromnych warunkach, na terenach, gdzie dotarcie np. z naszą pomocą w ramach akcji Rodacy Bohaterom bywa niemożliwe.

3. Edukacja historyczna - "Ostra Brama"

W lipcu 2023 roku zabraliśmy na Litwę wolontariuszy ze szkól angażujących się w działania Stowarzyszenia. Program skupiał się na edukacji historycznej, wolontariacie i integracji młodzieży z Polski, oraz polskiej młodzieży z rejonu Solecznickiego. Kulminacją obozu było uczestnictwo w uroczystościach 79. rocznicy operacji Ostra Brama, które odbywały się w Wilnie, na Rossie.

4. Posiłki dla Kombatantów

Cały czas zapewniamy regularne, gorące posiłki kombatantce z Wrocławia i kombatantowi z Poznania. Wsparcie realizujemy wyłącznie dzięki środkom finansowym od darczyńców.

5. Kolonie dla dzieci z Kresów

Stowarzyszenie Odra-Niemen od początku swej działalności organizuje różne formy pobytów wakacyjnych pod hasłem “Wakacje z historią”.
W tym roku zaprosiliśmy do udziału w projekcie uczniów i pedagogów z trzech polskich szkół z Litwy:
❗️Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazija – Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczuakach

6. Wsparcie Polaków z Białorusi

Pomagamy Polakom z Białorusi (przebywającym w Polsce i na Białorusi), wspieramy ich organizacyjne, rzeczowo oraz finansowo. Otaczamy opieką także tych, którzy mają problemy ze względu na represje ze strony władz Białorusi. Ze względów bezpieczeństwa nie publikujemy zdjęć oraz nie podajemy do wiadomości publicznej szczegółowych informacji. 

7. Akcja pomocowa po pożarze domu Pani Marii

Udało nam się przeprowadzić zbiórkę funduszy na remont domu Pani Marii z Rudnik, której dom doszczętnie strawił pożar. Znalazł się też fachowiec, który nieodpłatnie przeprowadził remont, a całość środków – 15 000 zł – zostało przeznaczone na zakup materiałów.

8. Remont cmentarza w Gruzji

W połowie września grupa wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen poleciała na 15 dni do Gruzji, gdzie realizowany był projekt „Ratujemy polskie groby w Tbilisi”. Przez 2 tygodnie wolontariusze, sprzątali, odnawiali i porządkowali zabytkowe nagrobki na cmentarzu na Kukii.

9. Zaduszki Kresowe

Od października do grudnia 2023 roku realizowaliśmy projekt edukacyjny, w ramach którego około 80 uczniów szkół ponadpodstawowych pojechało na Litwę, Łotwę  i na Zaolzie, z misją postawienia biało-czerwonych zniczy na polskich cmentarzach i kwaterach wojennych.

10. Narodowe Święto Niepodległości

Co roku na 11 listopada przygotowujemy program obchodów Narodowego Święta Niepodległości i realizujemy różne aktywności z elementami edukacyjnymi, jak rekonstrukcje, pokazy, wystawy.

11. Spotkania Wigilijne

Od wielu lat, w okresie świąt Bożego Narodzenia, organizujemy spotkania wigilijne dla środowisk kombatanckich. Takie wydarzenia odbywają się w wielu miejscach i organizowane są przez oddziały Stowarzyszenia Odra Niemen.

Czym jeszcze się zajmujemy?

Innym projektem, który warto wymienić, a którego realizacja ma znaczący wpływ na działalność Stowarzyszenia, to regranting regionalny i polonijny.
Dzięki niemu możemy wspierać młode organizacje i grupy nieformalne w działaniach społecznych. Przeprowadzamy konkursy na małe granty lokalnie na terenie województwa dolnośląskiego oraz globalnie, organizując konkursy dla środowiska polonijnego na całym świecie. W celu promowania działalności środowiska polonijnego na całym świecie stworzyliśmy portal ponadgranicami.org. Gorąco zapraszamy do współpracy przy tworzeniu portalu!

Ważnym, dużym projektem jest realizacja wsparcia dla polskich szkół znajdujących się poza granicami Polski. Pozyskujemy fundusze na doposażanie placówek edukacyjnych oraz na organizacje różnych przedsięwzięć. 

Znaczna część realizowanych przez Stowarzyszenie projektów finansowana jest dzięki środkom pozyskanym z różnych programów finansowania przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Jednak zgodnie z naszą misją, w każdy projekt angażujemy się i wkładamy mnóstwo serca starając się rozszerzać planowane działania.  Inwestujemy własne środki, aby objąć wsparciem jak najwięcej osób. Są też takie projekty jak Akcja Rodacy Bohaterom, która od początku była w 100% inicjatywą oddolną. Wszystkie koszty tej wspaniałej akcji pokrywane są z darowizn oraz  przychodu z 1,5% podatku, a wszystkie dary gromadzone są podczas społecznych zbiórek w całym kraju. “Paczki Pamięci” przygotowywane są i rozwożone przez wolontariuszy.

Podziękowania

Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli za wsparcie Stowarzyszenia. Prosimy o zaufanie i przekazanie podczas rocznego rozliczenia PIT 1,5% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Odra-Niemen podając numer KRS: 0000133146

Możliwość komentowania została wyłączona.