Powstanie Federacji Patriotycznej

Federacja Patriotyczna powstała na bazie doświadczeń środowisk i zasobów osobowych trzech środowisk:

»oddziały Stowarzyszenia Odra-Niemen

»organizacje współpracujące od lat przy akcji Rodacy-Bohaterom

»ogólnopolska sieć Klubów Historycznych im. Armii Krajowej

Do grupy 10 organizacji założycielskich, dołączyły środowiska, które wspólnie budują i nadają kształt powstałej Federacji. Wszystkie podmioty mają swoich przedstawicieli w Radzie Programowej Federacji Patriotycznej:

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski
 • Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
 • Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Toruniu
 • Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Radzyminie
 • Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Łodzi
 • Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Grudziądzu
 • Fundacja Nie Zapomnij o Nas, Warszawa
 • Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego
 • Fundacja Lex Lupus z Torunia
 • Legnickie Towarzystwo Przyjaciół Wilna

W najbliższym czasie powstanie logo i strona federacji na Facebooku oraz materiały informacyjne. Robocza strona Federacji zawiera obecnie bieżące dane.

W dniu 17.10.2020, we Wrocławiu, w siedzibie głównej Stowarzyszenia Odra-Niemen, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Grupa inicjatywna 10 stowarzyszeń z obowiązkowym KRS-em, obecna na spotkaniu, powołała federację – związek stowarzyszeń, fundacji i innych osób prawnych pod nazwą „Federacja Patriotyczna” (do założenia federacji jest wymagana prawem liczba minimum 3 stowarzyszeń).Grupa założycielska „Federacji Patriotycznej” to następujące podmioty:

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny we Wrocławiu
 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski, Kraków
 • Stowarzyszenie Korzenie, Kraków
 • Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Główny, Kraków
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów, Rzeszów
 • Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF, Koszalin
 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski, Białystok
 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski, Lublin
 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki, Warszawa
 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski, Poznań

Na zebraniu założycielskim uchwalono statut „Federacji Patriotycznej” oraz powołano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej „Federacji Patriotycznej”.


Zarząd i Komisja Rewizyjna Federacji Patriotycznej


Rada Federacji Patriotycznej

Projekty: „Obiady dla Bohaterów” i „Rodacy-Bohaterom” zyskają w Federacji Patriotycznej dodatkowego partnera.    

Powstanie Federacji Patriotycznej mogło powstać dzięki następującym podmiotom:

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny Wrocław

  To środowisko jest pomysłodawcą idei konsolidacji organizacji, złożyło też wniosek o dotację na wzmocnienie struktur środowiska patriotycznego, skupionego wokół akacji Rodacy-Bohaterom

 • Wolontariusze

  Współpraca między środowiskami jest możliwa dzięki Wolontariuszom i przyjaciołom akcji Rodacy-Bohaterom

 • Partnerzy projektu

  Oddział Małopolski i Wielkopolski Stowarzyszenia Odra-Niemen 

 • Organizacje pozarządowe

  Spotkania,, rozmowy, debaty, wspólna praca przyczyniła się do zbudowania podwalin pod struktury Federacji. Dalsze działania i praca należy do całego środowiska, które stworzy mocną federację wokół wspólnych wartości

 • NIW-CRSO

  Finansowanie wielu działań w 2019 i 2020 roku, związanych z konsolidacją środowiska, możliwość organizacji spotkań dla środowisk, materiałów była możliwa dzięki dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Comments are closed.