Medal IPN dla Odra-Niemen

13 marca 2024 roku odebraliśmy złoty medal „Reipublicae Memoriae Meritum”
 
Kapituła Medalu „Reipublicae Memoriae Meritum”, na podstawie Zarządzenia Prezesa IPN, wyróżniła Stowarzyszenie Odra-Niemen złotym Medalem za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1917-1990 oraz wspierania IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.
 
To nagroda dla całego środowiska naszego Stowarzyszenia, zaangażowanego w działalność edukacyjną, zachowanie pamięci o historii Polski i ważnych postaciach, wydarzeniach, wolontariuszy opiekujących się i remontujących społecznie groby w Polsce i na Kresach Wschodnich!
Medalem Reipublicae Memoriae Meritum Instytut Pamięci Narodowej honoruje tych, którzy działają na rzecz trwałego upamiętniania wydarzeń i postaci z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wspierają IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Medal przyznawany jest instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym, które:
· pracują na rzecz zachowania pamięci o:
a) ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,
b) patriotycznych zmaganiach Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem,
c) czynach obywateli dokonywanych na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej
· angażują się w inicjatywy społeczne mające na celu trwałe upamiętnianie wydarzeń z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wybitnych obywateli zasłużonych w walce o niepodległość Państwa Polskiego,
· wspierają IPN w działalności naukowej, edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej dotyczącej szczególnie ważnych wydarzeń z historii najnowszej,
· prowadzą społeczną opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi w kraju i poza granicami.
Medal dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy (źródło IPN)

Rozlicz z nami roczny podatek

Dlaczego warto przekazać 1,5% podatku w rocznym rozliczeniu PIT na Stowarzyszenie Odra-Niemen?

Realizujemy rocznie wiele projektów, które łączą pokolenia i Polaków.
 
Opiekujemy się kombatantami, sybirakami i świadkami historii. Organizujemy dla nich wyjazdy sanatoryjne, spotkania, rehabilitację, a samotnym kombatantom dostarczamy posiłki.
 
Wspieramy Polaków na Kresach.
 
Od 15 lat organizujemy akcję Rodacy Bohaterom, w której co roku zbieramy i zawozimy Kresowiakom kilka tysięcy “Paczek Pamięci”.
 
Organizujemy różne akcje pomocowe.
 
Budujemy wolontariat i edukujemy młodzież poprzez włączanie w działania społeczne.
 
Wspieramy represjonowanych Polaków i dbamy o miejsca pamięci.
 
Jesteśmy niezależną, transparentną organizacją pożytku publicznego.
 
Działamy ponad podziałami!
 
1,5% z podatku to środki, które pomagają zrealizować wiele ważnych zadań i celów.
 

KRS 0000133146

352526024_2023651194640542_6841225958619037855_n

II Mazowiecka Gala Rodacy Bohaterom

II Mazowiecka Gala Rodacy Bohaterom, która odbyła się 6 czerwca w Mińsku Mazowieckim, była przede wszystkim wydarzeniem podsumowującym cykliczną, ogólnopolską akcję „Rodacy Bohaterom” przeprowadzoną w latach 2022-2023 🇵🇱
Pragniemy podkreślić, że oficjalnym partnerem akcji jest Polska Fundacja Narodowa , która od początku swojej działalności angażuje się w projekty społeczno-kulturalne na terenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, które służą pielęgnowaniu polskości.
Uroczystość była doskonałą okazją do wyrażenia uznania i podziękowania wszystkim, którzy okazali życzliwość i wsparcie naszych działań, celów i zamierzeń na rzecz Rodaków z Kresów Wschodnich 🤍❤️
Akcja „Rodacy Bohaterom” nie ogranicza się tylko do organizacji zbiórek i przekazywania darów. To również szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatanckim w Polsce i poza jej granicami 💓
Realizacja tych projektów nie byłaby możliwa gdyby nie ogrom wielkich serc, pochylających się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Dlatego też jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim instytucjom, placówkom edukacyjnym, organizacjom pozarządowym, służbom mundurowym, samorządom, przedsiębiorcom, organizacjom studenckim, kołom wolontariatu, organizacjom proobronnym, jednostkom straży pożarnej i wszelkim innym zaangażowanym podmiotom za okazane dobro, bo tylko ono się mnoży, gdy się je dzieli 🫶🫶🫶
Nie udawałoby się to wszystko gdyby nie tak wspaniali ludzie jak każdy, kto dołożył swoją cegiełkę do pomocy dla Polaków na Kresach Wschodnich 🇵🇱
👏👏👏
Bardzo dziękujemy wszystkim razem oraz każdemu z osobna. I mamy również nadzieję, że nasza współpraca wciąż będzie trwać 😊🥰

Nowy Zarząd Główny SON

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele!

Chciałabym przekazać, że w dniu 13 maja 2023 roku we Wrocławiu, sali Centrum Historii Zajezdnia, dobyło się Walne Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia Odra-Niemen. Za nami 2 kadencje zarządu, każda to 7 lat, tak więc miałam możliwość podsumowania 14 lat pracy naszego środowiska, oto kilka danych pokazujących jak bardzo się rozwijamy:

1/ Początek działań to 3 osoby, na zebraniu wyborczym w 2023 roku był ponad 100 delegatów

2/ Na koniec I kadencji, w 2016 roku mieliśmy 159 członków, stan na 2023 rok to 431 osób

3/ Liczba oddziałów SON, po I kadencji, oprócz centrali, to 4 środowiska powstałe na Podlasiu, Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce, w 2023 roku oprócz centrali we Wrocławiu, mamy 8 oddziałów, dołączyły środowiska SON na Opolszczyźnie, Mazowszu, Podkarpaciu i powstał jeden oddział zagraniczny na Ukrainie we Lwowie

4/ Zdobyliśmy nową siedzibą dla centrali Odra-Niemen przy ul. Zelwerowicza 16/3, miejsce to stało się wizytówką stowarzyszenia Odra-Niemen i coraz popularniejszym adresem we Wrocławiu, w zakresie realizacji działań społecznych, edukacyjnych, patriotycznych, międzypokoleniowych

5/ Zaczynaliśmy działania od współpracy z Polakami z Białorusi, obecnie działamy także na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii, Norwegii, USA, Czechach, Gruzji, a Polsce współtworzymy Federacja Patriotyczna

Jedynym trudnym dla nas tematem jest zmniejszająca się współpraca ze środowiskiem kombatantów. Nasi najważniejsi przyjaciele, nasza opieka, autorytety coraz liczniej odchodzą na wieczną wartę. W I kadencji obejmowaliśmy wsparciem kilka tysięcy kombatantów w kraju i za granicą, obecnie ta grupa to kilkaset weteranów i liczba ta stale się zmniejsza. Przed nowym zarządem wyzwania w tym obszarze, aby ocalić od zapomnienia tych, którzy byli z nami przez te wszystkie lata najważniejszymi postaciami.

Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom za te wspólne lata, trudne, ale fascynujące. To był zaszczyt pracować z zarządem marzeń, który przez 14 był lojalny, pracowity, skromny i niezwykle mocno działający na rzecz Odra-Niemen. Dziękuję Małgorzacie Suszyńskiej, Dominikowi Rozpędowskiemu, Norbertowi Klimkowi, Oli Połomskiej (wcześniej Bujalskiej), Kamili Gosiewskiej, Eugeniuszowi Gosiewskiemu, Pawłowi Ostrowskiemu, Grażynie Piotrowicz. Siła i rozwój ostatnich 14 lat to główna zasługa tej grupy

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest silne dzięki temu, że mamy oddziały w całej Polsce i jeden za granicą we Lwowie. Wszyscy ciężko pracują i w swoich regionach i dla dobra całego środowiska, wzmacniając pozycję Odry-Niemen. Chcąc mocniej rozwijać nasze środowisko, Walne Zebranie Członków SON w 2022 roku podjęło uchwałę o poszerzeniu liczby członków zarządu o 4 osoby – przedstawicieli środowisk oddziałowych SON. W dniu wczorajszym wybieraliśmy władze według nowych regulaminów. Przedstawiam Państwu nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen, który będzie razem pracował przez kolejne 7 lat:

Bartosz Cielecki – Wrocław

Krystian Fila – Odra-Niemen Podkarpacie

Krystyna Frołowa-Fadejczuk – Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr , Lwów

Kamila Gosiewska – Wrocław

Eugeniusz Gosiewski – Wrocław

Krzysztof Krzemiński – Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki

Piotr Kurpaska – Wrocław

Jadwiga Michniak – Odra-Niemen Małopolska

Michał Mormul – Wrocław

Aleksandra Połomska – Wrocław

Dominik Rozpędowski – Wrocław

Małgorzata Suszyńska – Wrocław

Komisja Rewizyjna:

Regina Awtoniuk – Chełm

Norbert Klimiuk – Wrocław

Krystyna Wotkiewicz – Wrocław

Walne Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen wybrało mnie na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, co przyjęłam z ogromnym wzruszeniem.

Przed nami, kolejne fascynujące lata, w czasie których zawalczymy o jeszcze większy kawałek świata, który zauroczy się tą niezwykłą organizacją społeczną jaką jest Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Serdecznie pozdrawiam

Ilona Gosiewska – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen

social 1200 x 900

1,5% podatku na organizację pożytku publicznego

Drodzy Przyjaciele Stowarzyszenia Odra Niemen

         Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za dotychczasowe wsparcie. Dzięki Waszej hojności mogliśmy zrealizować wiele ważnych projektów. Rok 2022 był dla nas bardzo pracowity. Rosyjska agresja wymierzona w naszych sąsiadów zza wschodniej granicy sprawiła, że przybyło nam wyzwań, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Udało nam się przewieźć kilkadziesiąt ton pomocy humanitarnej dla naszych rodaków zamieszkujących terytorium Ukrainy, którzy dzielili się solidarnie z wszystkimi potrzebującymi. Całą akcją, dystrybucji darów na miejscu, zajmował się nasz lwowski oddział Stowarzyszenia Odra Niemen. Pomagaliśmy również na miejscu udostępniając noclegi i wspierając uchodźców. W wyjątkowo trudnej sytuacji znajdują się również Polacy zamieszkujący tereny Białorusi, gdzie do dnia dzisiejszego nie możemy wjechać i bezpośrednio wspierać naszych Rodaków. Jednak robimy co możemy, aby nie zostali bez naszej pomocy.

Zbliża się okres rozliczeniowy za rok podatkowy 2022, a to dla nas szansa, aby pozyskać środki na realizację naszej misji w 2023 r. Jeśli czują Państwo, że to co robimy jest ważne, zachęcamy do przekazania w rozliczeniu PIT 1,5% z podatku na Stowarzyszenie Odra Niemen. W ubiegłym roku zwiększyła się kwota wolna od podatku do 30 000 zł, co oznacza, że dochody do tej kwoty nie będą objęte opodatkowaniem, więc również nie będzie możliwości przekazania 1,5% na organizacje pożytku publicznego.

Na co przeznaczyliśmy 1% podatku w 2022 roku

Rodacy Bohaterom

Za nami wiosenna akcja Rodacy Bohaterom, która skoncentrowana była głównie na Polakach z Ukrainy. Zawieźliśmy również kilka transportów z paczkami do kombatantów na Litwie oraz z powodu braku możliwości wyjazdów na Białoruś udało nam się wspomóc finansowo zamieszkałych tam kombatantów.

Sanatoria dla bohatera

Tylko w tym roku w projekcie „Zdrowie bohaterom” udało nam się zorganizować 6 turnusy rehabilitacyjne w Cieplicach, Kudowie i w Polanicy dla kombatantów, sybiraków, świadków historii oraz polskich seniorów z Litwy, Ukrainy i Białorusi.

Edukacja historyczna

Stowarzyszenie Odra-Niemen było patronem kilku konkursów historycznych, a naszą nagrodą dla laureatów była wyprawa edukacyjna do Warszawy i spotkania z Powstańcami Warszawskimi oraz lekcje historii w Pałacu Prezydenckim. Dla kolejnej grupy laureatów zorganizowaliśmy wyjazd na Litwę, podczas którego razem z wileńskimi kombatantami uczestniczyliśmy w obchodach “Operacja Ostra Brama”

Posiłki dla kombatantów

Cały czas realizujemy program dowożenia posiłków dla kombatantów, który można wesprzeć w naszym sklepie charytatywnym.

posiłek dla kombatanta

Akcje pomocowe dla Ukrainy

Od marca tego roku przewieżliśmy kilkadziesiąt ton pomocy humanitarnej na Ukraine, gdzie nasz Lwowski odział kordynował akcje pomocową. w siedzibie centrali Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu udzieliliśmy schronienia matkom i dzieciom, uchodźcom ze wschodniej części Ukrainy.

Dom polski w Nadniestrzu

zrealizowaliśmy projekt remontu Polskiego Domu w Nadniestrzu w Swobodzie Raszków, dla Towarzystwa Polskiej Kultury “Mała Ojczyzna”.

Kolonie dla polskich dzieci

W te wakacje udało nam się zorganizować kolonie dla Polskich dzieci z Litwy i Białorusi. Podczas wakacji młodzież z Kresów integrowała się z dziećmi z Polski. Kolonie odbyły się w czterych lokalizacjach.

Wsparcie represjonowanych Polaków na Białorusi

Staramy się, na ile to możliwe, utrzymywać kontakt z represjonowanymi Polakami na Białorusi. Wspieramy ich finansowo, rzeczowo oraz prawnie.

Remont polskich grobów na cmentarzu w Gruzji

Jesieniom tego roku udaliśmy się do Gruzji w celu wyremontowania zabytkowych grobów Polaków na cmentarzu Kukijskim w Tbilisi. Udało nam się odnowić jedenaście miejsc. 

Zaduszki kresowe

W tym roku zrealizowaliśmy szeroko zakrojoną akcje zaduszkową podczas której uporządkowaliśmy Polskie kwatery i miejsca pamięci oraz zapalaliśmy znicze. Odwiedziliśmy min. cmentarze na Litwie, Łotwie, na Ukrainie, w Polsce i w Niemczech. 

Narodowe Święto Niepodległości

Jak co roku 11 listopada zajęliśmy się organizacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości we Wrocławiu, gdzie przygotowaliśmy oprawę historyczną i wystawialiśmy swoje stoiska edukacyjne.

Plany na rok 2023

W 2023 roku planujemy kontynuować nasze dotychczasowe działania, jak również mamy wiele nowych ciekawych pomysłów, które będziemy starali się wdrożyć. Wszystko w Waszych rękach. Podaruj nam swój 1,5% podatku z rocznej deklaracji PIT, a my zrobimy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać te środki na szczytne cele.

 • Akcja Rodacy-Bohaterom
 • Wolontariat – wzmocnienie grup wolontariuszy przez spotkania, szkolenia i wyprawy edukacyjne
 • Współpraca z środowiskami kombatanckimi oraz promowanie ich dokonań
 • Remonty polskich miejsc pamięci na Kresach Wschodnich oraz opieka nad lokalnymi 
 • Organizacja wydarzeń rocznicowych: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dni Pamięci o Witoldzie
  Pileckim, Wołyń Pamiętamy –  Wyprawy na miejsca pamięci
 • Organizacja konkursów historycznych i plastycznych z nagrodami dla ich laureatów w tym wyprawa na Litwę
  „Operacja Ostra Brama”
 • Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji w Naddniestrzu.  Zakup posiłków w szkolnej stołówce dla polskich dzieci
 • Projekty polonijne – współpraca z działaczami, seniorami z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Norwegii,
  Mołdawii, Czech i USA – główne tematy to upamiętnienie miejsc pamięci, wzmacnianie współpracy i
  struktur organizacji, edukacja patriotyczna i historyczna, promocja polskiej historii
 • Wakacje z historią dla dzieci z Polski i za granicy
 • Program dostarczania posiłków dla potrzebujących kombatantów
 • Sanatoria dla Kombatantów, Sybiraków oraz działaczy niepodległościowych
 • Wsparcie represjonowanych Polaków na Białorusi
 • Kresowe zaduszki
316320740_189151110323574_6028435955096612418_n

Aktualności z Oddziałów Odra Niemen

Oddział Małopolski SON

Wyjazd na Litwę i akcja "kredkobranie" małopolskiego oddziału SON

Oddział małopolski Stowarzyszenia Odra Niemen  oraz wolontariusze Fundacji Ignatianium, wyjechali na Litwie, aby razem z miejscowymi Polakami uczestniczyć w obchodach Święta Niepodległości. Odwiedzaliśmy polskie szkoły, gdzie jako goście mogliśmy podziwiać występy, zorganizowane przez pedagogów i dzieci. Do Polskich szkół przywieźliśmy 3 busy pełne darów zebrane podczas akcji “Kredkobranie” organizowanej przez Fundację Ignatianum. 11 listopada spotkaliśmy się na Rossie przy mauzoleum Matki i Serca Syna na obchodach Święta Niepodległości. Po uroczystości rozjechaliśmy się w różne strony Litwy, aby kontynuować nasze projekty i spotykać się z Polakami.

Oddział Mazowiecki SON

Renowacja i zabezpieczanie grobów Powstańców Warszawskich na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Na Powązkach Wojskowych jest zrealizowany przez oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Odra Niemen  wielki projekt o nazwie „Renowacja i zabezpieczanie grobów Powstańców Warszawskich na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach” 🇵🇱
Cel zadania jest wyczyszczenie, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru najbardziej zapomnianym i zaniedbanym grobom wojennym usytuowanym w kwaterach, którymi opiekujemy się od lat.
Praca wre, a końca jeszcze nie widać ❤️
2️⃣2️⃣0️⃣ nagrobków już wkrótce odzyska swój dawny blask 💪
Zadanie jest finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie oraz Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
Serdecznie wszystkim dziękujemy za zaufanie i współpracę 😊
 

Oddział Podkarpacki SON

Kolejny transport darów do naszych Rodaków mieszkających na Ukrainie

Po raz kolejny oddziałowi Podkarpackiemu SON udało się zorganizować  transport darów do naszych Rodaków🇵🇱 mieszkających na Ukrainie, którzy chętnie dzielą się ze swoimi ukraińskimi🇺🇦 sąsiadami.
✅Z Rzeszowa z piątku na sobotę o 2:00 (19.11.2022) w nocy udaliśmy się prosto do Łanowic – polskiej wsi na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim. Mieszkają tam Polacy, którzy po przesunięciu granic nie opuścili swojej ziemi, pielęgnując język polski, tradycję oraz pamięć o swych przodkach. Do tej pory nasi Rodacy stanowią tam ponad 95% mieszkańców. Dziękujemy serdecznie TKPZL Łanowice oraz mieszkańcom Łanowice za bardzo ciepłe przyjęcie i rodzinną atmosferę 💞! Na pewno wrócimy tam nie raz 🥰!
✅Następnie pojechaliśmy do Lwowa do naszych przyjaciół z Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr 🇵🇱, na których zawsze można polegać i bez których nasza praca społeczna na Ukrainie była by znacznie utrudniona.. DZIĘKUJEMY😇 !!:) Wolontariusze z lwowskiego oddziału Stowarzyszenie Odra – Niemen już na drugi dzień po naszym rozładunku roznieśli dary do naszych Rodaków🤍❤️.
Tona mąki💪🍞 którą przywieźliśmy na Ukrainę została przekazana przez PZZ w Krakowie ( Młyn św. Marcina w Podłężu) – Dziękujemy 👏!, a blisko pół tony artykułów spożywczych wraz z chemią gospodarczą zebraliśmy w kolektywie z przyjaciółmi z Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki na których zawsze i wszędzie możemy liczyć 🤝!p

Nowy spot Odry-Niemen

Nowy spot zachęca do wsparcia działań Stowarzyszenia Odra-Niemen i przekazania 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji.

Nasz KRS: 0000133146

 
Spot: White Studio / Reżyseria i scenariusz Paweł UNDER Przewoźny / Asystent i oświetlenie Kamil Grzegorczuk / Fotosy Paweł Chomać / Lektor Krzysiek Buratyński

Strona akcji #1procentdlaodraniemen KLIKNIJ TUTAJ

1% dla Odry-Niemen

Przekaż w rozliczeniu podatkowym za 2021 r. swój 1% dla Stowarzyszenia Odra-Niemen. Nie zmarnujemy żadnej złotówki KRS 0000133146
Wczoraj, 14.02.2022 była 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową🌹
Dzisiaj ruszamy z systematyczną akcją “Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Odra-Niemen”. Zbierane w ten sposób fundusze dedykujemy naszym kombatantom, bohaterom w Polsce i poza jej granicami ❤️
Wasz 1% dla Stowarzyszenia Odra-Niemen to:
✅ bieżące wspieranie Bohaterów i ich pobyty w uzdrowiskach
✅ wzmacnianie pamięci o Bohaterach polskiej wolności – edukacja historyczna
✅ przekazywanie paczek pamięci
✅ stawianie zniczy na miejscach pamięci w Polsce i poza granicami
✅ remonty polskich kwater AK i innych polskich nekropolii na Kresach.
 

Jesteśmy z Wami od 13 lat!

To dzięki Wam możliwa jest nasza działalność. To dzięki Waszej obecności i wsparciu – nie tylko finansowemu – możemy tak szeroko wspierać środowiska kombatanckie i pomoc Polakom na Wschodzie.

Wkrótce kolejne wpisy i  spoty z udziałem kombatantów.