384459090_2465159176999242_6374559860077583799_n

Wsparcie charytatywne Polaków w Naddniestrzu i na Kresach

W mijającym roku realizowaliśmy zadanie pod tytułem “Rodacy-Bohaterom. Działania charytatywne ponad granicami”, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Zakładał on wsparcie Polaków w Naddniestrzu, autonomii położonej w Mołdawii, a także wsparcie logistyczne transportów odbywających się w ramach akcji Rodacy Bohaterom.

Wsparcie w Naddniestrzu

Tereny te od XVIII wieku należały do Cesarstwa Rosyjskiego, później – przez krótki czas – do Ukraińskiej Republiki Ludowej, finalnie włączony do Związku Radzieckiego. Najpierw funkcjonuje jako Mołdawska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, później zmienia nazwę na Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka. Po upadku ZSRR, 23 maja 1991 roku ogłoszono niepodległość Republiki Mołdawii. Zmiany, które zaczęły być wprowadzane  – m.in. wprowadzeniu mołdawskiego jako jedynego języka urzędowego – zaczęły powodować niepokoje wśród ludności Naddniestrza, szczególnie etnicznych Rosjan, Ukraińców, czy Gagauzów.

Republika Naddniestrza ogłosiła niepodległość w grudniu 1990 roku, jednakże została ona uznana tylko przez Abchazję i Osetię Południową. Stąd na arenie międzynarodowej dalej jest uznawane za część Mołdawii, mający autonomię region, będący pod silnym wpływem Rosji.

Skąd więc w tym miejscu Polacy? Opowiada prezes „Małej Ojczyzny”, polskiej organizacji z Naddniestrza, Antonina Pietrasz:

„Polacy zamieszkiwali tę ziemię od bardzo dawna, to były najdalej wysunięte Kresy I Rzeczypospolitej Polskiej, do II rozbioru. Była tam granica z Imperium Osmańskim, ciągle toczyły się jakieś walki.

Dla mieszkańców to zaszczyt, że mają polskie korzenie. W czasach komunizmu trzeba było wyrzekać się swojej narodowości, byliśmy bardzo prześladowani z tego powodu. Jednakże dzięki wierze, dzięki tradycji, dzięki pielęgnowaniu kultury polskiej zostaliśmy Polakami.”

Dzięki dofinansowaniu mogliśmy wspomóc lokalną ludność polskiego pochodzenia w dwóch aspektach: zapewniliśmy całoroczne obiady dla 30 polskich dzieci z lokalnej szkoły i wsparliśmy 3 rodziny, wychowujące niepełnosprawne dzieci, rocznymi zapomogami po 12 tysięcy złotych. To bardzo ważne zadania, pomagające ludziom żyjącym czasami w bardzo skromnych warunkach, na terenach, gdzie dotarcie np. z naszą pomocą w ramach akcji Rodacy Bohaterom bywa niemożliwe.

Wyjazdy paczkowe

Akcja Rodacy Bohaterom ma charakter społeczny i trwa niemal od 15 lat. W jej ramach co roku odbywa się kilkadziesiąt wyjazdów na Kresy, z darami, zniczami, ze wsparciem dla naszych rodaków.

W ramach dofinansowania z KPRM uzyskaliśmy wsparcie o wysokości 50 400 złotych, dzięki którym mogliśmy wesprzeć częściowo logistykę akcji, szczególnie w momentach, gdy wsparcie darczyńców było mniejsze (poza okresami świątecznymi). 

W ciągu roku udało się zorganizować 19 wyjazdów na Ukrainę, Litwę i Łotwę, w ramach których częściowo wsparto logistykę tych podróży.

Projekt „ Rodacy Bohaterom. Działania charytatywne ponad granicami ” współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Wartość całkowita wyniosła 202 800 PLN, wartość  dofinansowania 192 800 PLN

Zdrowie Bohaterom (41 of 44)

Zdrowie Bohaterom 2023

O Projekcie Zdrowie Bohaterom

ZDROWIE Bohaterom to projekt, który środowisko Odra-Niemen realizuje od kilku lat. Zadanie w 2023 roku to IV edycja projektu, w ramach którego 80 kombatantów, Sybiraków, świadków historii miało okazję skorzystać z bezpłatnych, uzdrowiskowych turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych. Uczestnicy korzystali z 2-tygodniowego pobytu, z ofertą o standardzie VIP. Nasi goście mieli zapewnione 3 zabiegi dziennie, pobyt w nowoczesnych pokojach 2-osobowych, zbilansowane posiłki, kurację pitną, doraźną opiekę pielęgniarsko-lekarską, konsultacje dietetyczne, oraz stałą opiekę rezydencką w trakcie pobytu prowadzoną przez wolontariuszy Odra-Niemen.

 

Spotkania i integracja

W trakcie każdego z trzech pobytów odbywały się spotkania tematyczne dla środowiska. W Kudowie grupa uczestniczyła w koncercie „Z klasyką przez Polskę”. Beneficjenci wzięli również udział w spotkaniu o życiu pszczół i produkcji miodu. W Świeradowie zorganizowano zwiedzanie Muzeum Zdrojowego. W Połczynie odbywały się spotkania o tematyce zdrowotnej. Odbywały się też spacery po uzdrowiskowym terenie. Cały projekt trwał od sierpnia do października 2023 roku.

Ważnym elementem pobytów uzdrowiskowych były spotkania kuracjuszy w swoim gronie i dyskusje, rozmowy na temat własnych przeżyć, losów związanych z walką o wolną Ojczyznę. Pokazywaliśmy filmy dokumentalne o niektórych uczestnikach projektu, odbywały się prelekcje, prezentacje. W ten sposób grupa nie tylko poznawała się we wzajemnych rozmowach, ale też i nasi wolontariusze oraz otoczenie uzdrowiskowe włączało się w przekaz międzypokoleniowy. To tym bardziej ważne, że wśród naszych gości obecna była 100-letnia Pani mjr Wanda Kiałka – żołnierz AK, łagierniczka, czy kpt Stanisław Wołczaski – Powstaniec Warszawski, Jerzy Majchrzak – uczestnik działań Poznań’56, Marian Macutkiewicz – Sybirak. Projekt od początku jest kierowany do kombatantów zrzeszonych w organizacjach kombatanckich, osób represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej. Środowiska, z których zostali wytypowani uczestnicy do zadania to: kombatanci I i II Konspiracji (AK, NZS, WiN, Powstańcy Warszawscy), więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych ,Sybiracy, działacze-seniorzy opozycji antykomunistycznej (NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, Stowarzyszenie Poznański Czerwiec 56). Uczestnicy pobytów uzdrowiskowych pochodzili z kilku regionów: Dolny Śląsk, Wielkopolska, Opolszczyzna, Mazowsze Małopolska ,Lubelszczyzna. Zaprosiliśmy też zacnych Polaków spoza Polski, z Wielkiej Brytanii – kpt Ottona Hulackiego, jednego z ostatnich żołnierzy walczących pod Monte Casino, czy grupę polskich działaczy i Sybiraków z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Świadkowie historii

Przekaz świadków historii to ważny materiał dla kolejnych pokoleń, tym bardziej, że projekt włączał lokalne podmioty i grupy. Przede wszystkim pośrednimi odbiorcami wydarzeń, spotkań z bohaterami polskiej wolności, byli inni kuracjusze uzdrowisk. Także władze lokalne wspierały działania projektowe poprzez wsparcie niektórych wydarzeń: wycieczki krajoznawcze, organizacja wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Zadanie jest też bardzo ważne dla naszej organizacji. Wolontariusze wspierający zadanie wzbogacili swoje doświadczenie społeczne. Organizacja zyskała poszerzony program wsparcia dla środowisk kombatanckich. Obok wieloletniej działalności dla tej grupy w ramach projektu Rodacy-Bohaterom, zyskaliśmy ofertę prozdrowotną, tak ważną w czasie pandemii i w obecnym terminie. Tą ofertą wzmocniliśmy przekaz organizacji współpracującej ze świadkami historii.

Projekt „ZDROWIE Bohaterom” ma bardzo pozytywny odbiór wśród lokalnych społeczności, buduje nowe relacje partnerskie wokół tak ważnego przekazu społecznego. Zadanie jest bardzo ważne dla samych uczestników, wśród których jest bardzo duża potrzeba wzmacniania swojego zdrowia, ale przede wszystkim stała chęć kontaktów społecznych i bycia jeszcze wciąż potrzebnym innym.

 

W 2023 roku partnerami zadania była Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. tworząca jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich zdrojów, wsparcie finansowe zapewniała Fundacja KGHM, a koordynatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski.

Zdrowie Bohaterom (20 of 44)

“Zdrowie Bohaterom” w Kudowie – Zdroju

Już od kilku lat, w ramach projektu “Zdrowie – Bohaterom”, Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz Odra-Niemen Podlasie organizuje turnusy uzdrowiskowe dla kombatantów, działaczy niepodległościowych i świadków historii.
Jesteśmy w sanatorium Polonia w Kudowie-Zdroju. Uczestnikami projektu są wspaniali kombatanci, m. in.:
🇵🇱 Płk Otton Hulacki, który wieku 102 lat przyleciał do nas z wyspy Wight,
🇵🇱 Major Wanda Kiałka, pochodząca z Wilna, żołnierz AK, z którą w ubiegłym roku świętowaliśmy Jej 100-lecie urodzin,
🇵🇱 Porucznik Helena Kamerska ps. “Halina”, jako sanitariuszka brała udział w Powstaniu Warszawskim,
🇵🇱 Jest z nami więzień z Auschwitz-Birkenau Pan Grzegorz Tomaszewski, który jako dziecko poddany był eksperymentom doktora Mengele.
Uczestnicy turnusu mają zapewnioną opiekę medyczną, zabiegi lecznicze oraz zajęcia integracyjne.
 

Płk Otton Hulacki

W wieku 102 lat przyleciał do nas z wyspy Wight. Pochodzi z Lwowa. Uczestniczył w bitwie Pod Monte Cassino. Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie pracował przez wiele lat społecznie na rzecz Polonii. 

Major Wanda Kiałka ps. "Marika"

Pochodząca z Wilna, żołnierz AK. W ubiegłym roku świętowaliśmy Jej 100-lecie urodzin. Łączniczka, później sanitariuszka. Brała udział w operacji „Ostra Brama”, spędziła 12 lat w sowieckich łagrach. Dopiero w 1956 r. wróciła do Polski.

Porucznik Helena Kamerska ps. "Halina"

Urodzona w Warszawie w 1925 roku. Jako Sanitariuszka brała udział w Powstaniu Warszawskim.

Grzegorz Tomaszewski

Były więzień obozu Auschwitz-Birkenau. Jako dziecko poddany był eksperymentom doktora Mengele. 

Prof. dr hab. Bogdan Rompolt

Profesor astronomii na uniwersytecie Wrocławskim. Jego dokonania związane z obserwacjami słońca rozsławiły w tej dziedzinie jego imię oraz instytut. Jest również kombatantem Armii Krajowej. Jako młody chłopak wykradał broń z niemieckich transportów na wschód.

Jan Łuczyński

Przedstawiamy Państwu relację z pobytu kombatantów w uzdrowisku w Kudowie-Zdroju

Projekt Zdrowie-Bohaterom realizowany jest dzięki środkom finansowym otrzymanym z Fundacja KGHM Polska Miedź

rodacy bohaterom 18

Ruszamy z kolejną edycją akcji „Rodacy Bohaterom”!

Z przyjemnością informujemy, że 15 października ruszyła kolejna odsłona naszej akcji „Rodacy Bohaterom”, skierowanej do naszych rodaków na dawnych Kresach Wschodnich.

Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę poprzednia, wielkanocna edycja, odbiegała znacznie od normy. Zmobilizowaliśmy wszystkie siły i rozpoczęliśmy zakrojoną na szeroką skalę pomoc Polakom na Ukrainie, w ramach której za wschodnią granicę trafiło rekordowe 110 ton darów.

Teraz wracamy do klasycznego przebiegu akcji paczkowej. Zgłaszają się już pierwsi lokalni koordynatorzy, pełną parą ruszyła praca w naszych oddziałach. Będziemy chcieli dotrzeć do Polaków na Łotwie, Litwie, Ukrainie, Mołdawii, Naddniestrzu, wesprzeć finansowo środowiska na Białorusi.

Akcja cały czas ewoluuje. Od kilku lat ze smutkiem obserwujemy powolne zanikanie środowiska kombatanckiego, na Kresach i w Polsce, nasi bohaterowie odchodzą. Kontynuujemy akcję, bo widzimy na dawnych terenach Polski innych bohaterów, także niezwykle dla nas ważnych.

Są to ludzie dbający o polską kulturę, historię, miejsca związane z naszą historią, czy groby naszych przodków. Ludzie uczący młode pokolenia języka polskiego, budujący ich tożsamość. Polscy nauczyciele, seniorzy, lokalni działacze. Wspieramy ośrodki polskości – parafie, placówki edukacyjne, Domy Polskie, Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie i wiele innych. Pomagamy potrzebującym, rodzinom wielodzietnym, ludziom żyjącym w trudnych warunkach.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zachęcamy do udziału w naszej inicjatywie!

Wjazd na Ukrainę

Akcje pomocowe dla Ukrainy

Od kiedy wybuchła wojna na Ukrainie całe środowisko przestawiło swoje aktywności na akcje pomocowe. Mamy zbudowane kanały komunikacyjne, kontakty z polskimi środowiskami za wschodnią granicą. We Lwowie powstał kilka lat temu oddział Odra-Niemen. Szybko zaczęliśmy skoordynowane działania.