Małopolska

Już ponad 2 000 paczek trafiło do naszych rodaków!

Co słychać w związku z akcją #RodacyBohaterom? Za nami kolejne wyjazdy, zapraszamy do kolejnego podsumowania naszych działań.

🔸 Przedstawiciele Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski odwiedzili Polaków w rejonie Trockim, m.in. w Starych Trokach, Landwarowie, czy Połukni, zawieźli łącznie 120 paczek,

🔸Odbył się połączony wyjazd kilku naszych środowisk do Lwowa, gdzie odwiedziliśmy Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr, zostawiając ok. 700 kg darów. Linki do relacji ➡️ https://tiny.pl/c3193 https://tiny.pl/c31md i https://tiny.pl/c31mn

🔸 Członkowie Stowarzyszenie Traugutt.org odwiedzili naszych rodaków m.in. w Wędziagole, Kownie, czy Niemenczynie, zostawiając 135 paczek. Relacje z wyjazdu ➡️https://tiny.pl/c31g6 https://tiny.pl/c31g3 https://tiny.pl/c31th

🔸 Duża grupa ze Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki objechała spory obszar na Litwie, odwiedzając kilkadziesiąt miejscowości, m.in. w rejonach Wileńskim, Solecznickim, czy na Żmudzi. Łącznie przekazali ponad 900 paczek! Relacje ➡️ https://tiny.pl/c317x i https://tiny.pl/c31ts

🔸 Wolontariusze i członkowie Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski pojechali do zachodniej części Litwy, odwiedzając Kłajpedę i Szyłokarczmę, spotkali się także z Polakami z Lipawy na Łotwie, przewożąc tam 120 paczek,

🔸 Trwa duży wyjazd Odra-Niemen Małopolska, łączący akcję Rodacy Bohaterom i Kredkobranie, wkrótce relacje z wyjazdu!

Szykujemy kolejne podróże, dalej zbieramy dary, będziemy powoli przechodzili do Wielkanocnej edycji akcji. Odra-Niemen Podkarpacie szykuje wyjazdy na Ukrainę, gdzie potrzeby wśród naszych rodaków są spore. Będziemy informować o postępach naszych działań.

Dalej można nas wesprzeć dzięki zbiórce na Siepomaga.pl: https://www.siepomaga.pl/rodacy-bohaterom

Zachęcamy do wsparcia! ❤🎁🇵🇱

#JedenNaródPonadGranicami#15latAkcjiRodacyBohaterom

419261897_776881627800128_1920864414647334581_n

Z paczkami u rodaków na Litwie

W miniony weekend w ramach akcji Rodacy Bohaterom zawieźliśmy do Rejonu Solecznickiego 270 paczek pamięci.

Udział w akcji wzięli wolontariusze z Wrocławia i oddziału podlaskiego oraz wspaniali uczniowie wraz z nauczycielką z Lotniczych Zakładów Naukowych i wolontariusze z UMSC w Lublinie.

Wszystkim z całego serca dziękujemy za zaangażowanie i fantastyczną atmosferę. Szczególne podziękowania dla Macieja z firmy AMS, który sam zabrał 120 paczek, dołączył do naszej ekipy i osobiście zawiózł dary na Kresy.

Odwiedziliśmy rodaków i przekazaliśmy paczki w Solecznikach, Dziewieniszkach, Krakunach, Turgielach, Koleśnikach, Kamionce, Koniuchach, Rudnikikach, Poszkach i Ejszyszkach.

Na zdjęciach relacja z tego pełnego wzruszeń wyjazdu.

#rodacybohaterom #odraniemen #15latrodacybohaterom

419338836_772600508228240_1040096603701465629_n

Podsumowanie dotychczasowych wyjazdów

Stowarzyszenie Odra-Niemen po raz kolejny, już od 15 lat, w ramach akcji Rodacy-Bohaterom wyrusza z Paczkami Pamięci do naszych Rodaków, zamieszkałych na dawnych Kresach RP.

W listopadzie i grudniu odbyły się pierwsze świąteczne wyjazdy, w czasie których zostały przekazane dary do następujących środowisk:

‼️ 18-19.11.2023 Wyprawa zorganizowana przez Odra-Niemen Podkarpacie na Ukrainę, gdzie w Czortkowie przekazano ponad tonę darów

‼️ 7-10.12.2023 Wyprawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki na Litwę, gdzie w miejscowości – Jęczmieniszki przekazano 103 paczki

‼️ 9-14.12. 2023 Wyprawa zorganizowana przez Odra-Niemen Wielkopolska na Łotwę, gdzie w różnych miejscach przekazano 137 paczek i przeprowadzono serię lekcji historycznych

‼️ 18-20.12.2023 Wyprawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Odra – Niemen oraz Fundację Lex Lupus z Torunia na Litwę, gdzie w Wilnie przekazano 74 paczek dla Sybiraków, kombatantów i wdów po weteranach AK, a także dowieziono 80 paczek do Święcian i 116 do dalekich Turmont

‼️ 27-30.12.2023 Wyprawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski na Litwę, do Rejonu Solecznickiego. Tam przekazano 90 paczek oraz dary do jedynego Hospicjum na Litwie prowadzone przez polską Siostrę Michaelę Rak

To, co za nami, to już spora część darów i duża logistyka wypraw. Jednak to nie wszystko, od stycznia do końca marca będziemy intensywnie wywozić kolejne dary, które zebraliśmy dzięki darczyńcom z całej Polski.

‼️ W ten weekend 3 ekipy są na Litwie: grupa wolontariuszy z Wielkopolski spotyka się z Rodakami w Rejonie Święciańskim, ekipa łączonych środowisk z Wrocławia, Lublina, Warszawy, Białegostoku zawozi paczki do kolejnych polskich rodzin w Rejonie Solecznickim, a grupa z Opolszczyzny wyjeżdża z paczkami do Rejonu Trockiego

‼️ Kolejny weekend to wyprawy do Lwowa, wolontariusze z Mazowsza jadą na Litwę, Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski organizuje wyprawę z Paczkami Pamięci do Polaków zamieszkujących północne tereny Litwy – Szyłokarczma i Kłajpeda. Stowarzyszenie Traugutt.org rusza z paczkami do Gminy Niemenczyn

‼️ W lutym ekipa ze Odra-Niemen Małopolska, kolejne grupy wolontariuszy z Mazowsza, z Podkarpacia wyjeżdżają na Litwę, do grup polskich środowisk, z którymi od lat współpracujemy.

Ten plan to nie są wszystkie wyjazdy z darami. Mamy też osobne działania na rzecz wsparcia Polaków z Białorusi, odbędzie się wyprawa do Rodaków mieszkających w Mołdawii i kolejne spotkania na Litwie.

To zestawienie to także nasze robocze sprawozdanie z realizacji akcji Rodacy-Bohaterom, aby Państwo wiedzieli, jak dużo darów dzięki Wam zebraliśmy, gdzie te dary trafiają. To także informacja na co wydajemy zebrane fundusze w ramach zbiórki organizowanej we współpracy z Siepomaga.pl.

Koszty akcji to przede wszystkim benzyna, wynajem busów, zakupy brakujących artykułów, kartonów i taśm, a także środki przekazywane na bezpośrednią pomoc polskim rodzinom z Białorusi.

‼️ Wszyscy przy tej akcji pracujemy społecznie, to nasze prestiżowe zadanie i nasza tożsamościowa działalność. Dzięki życzliwości wielu polskich środowisk, często za granicą nocujemy bezpłatnie np. w bursach szkolnych, ograniczając koszty pobytowe i dzięki temu możemy zabierać ze sobą przedstawicieli grup, które zbierały dary w ramach akcji Rodacy-Bohaterom w swoich lokalnych środowiskach.

Wszystkim pięknie dziękujemy, za każdą pomoc i prosimy o dalsze wspieranie naszej zbiórki, bo jak sami Państwo widzą, koszty tego zadania są duże, a do końca marca jeszcze wiele potrzeb i wyzwań przed nami.

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/rodacy-bohaterom

#rodacybohaterom #odraniemen #15latrodacybohaterom

384459090_2465159176999242_6374559860077583799_n

Wsparcie charytatywne Polaków w Naddniestrzu i na Kresach

W mijającym roku realizowaliśmy zadanie pod tytułem “Rodacy-Bohaterom. Działania charytatywne ponad granicami”, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Zakładał on wsparcie Polaków w Naddniestrzu, autonomii położonej w Mołdawii, a także wsparcie logistyczne transportów odbywających się w ramach akcji Rodacy Bohaterom.

Wsparcie w Naddniestrzu

Tereny te od XVIII wieku należały do Cesarstwa Rosyjskiego, później – przez krótki czas – do Ukraińskiej Republiki Ludowej, finalnie włączony do Związku Radzieckiego. Najpierw funkcjonuje jako Mołdawska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, później zmienia nazwę na Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka. Po upadku ZSRR, 23 maja 1991 roku ogłoszono niepodległość Republiki Mołdawii. Zmiany, które zaczęły być wprowadzane  – m.in. wprowadzeniu mołdawskiego jako jedynego języka urzędowego – zaczęły powodować niepokoje wśród ludności Naddniestrza, szczególnie etnicznych Rosjan, Ukraińców, czy Gagauzów.

Republika Naddniestrza ogłosiła niepodległość w grudniu 1990 roku, jednakże została ona uznana tylko przez Abchazję i Osetię Południową. Stąd na arenie międzynarodowej dalej jest uznawane za część Mołdawii, mający autonomię region, będący pod silnym wpływem Rosji.

Skąd więc w tym miejscu Polacy? Opowiada prezes „Małej Ojczyzny”, polskiej organizacji z Naddniestrza, Antonina Pietrasz:

„Polacy zamieszkiwali tę ziemię od bardzo dawna, to były najdalej wysunięte Kresy I Rzeczypospolitej Polskiej, do II rozbioru. Była tam granica z Imperium Osmańskim, ciągle toczyły się jakieś walki.

Dla mieszkańców to zaszczyt, że mają polskie korzenie. W czasach komunizmu trzeba było wyrzekać się swojej narodowości, byliśmy bardzo prześladowani z tego powodu. Jednakże dzięki wierze, dzięki tradycji, dzięki pielęgnowaniu kultury polskiej zostaliśmy Polakami.”

Dzięki dofinansowaniu mogliśmy wspomóc lokalną ludność polskiego pochodzenia w dwóch aspektach: zapewniliśmy całoroczne obiady dla 30 polskich dzieci z lokalnej szkoły i wsparliśmy 3 rodziny, wychowujące niepełnosprawne dzieci, rocznymi zapomogami po 12 tysięcy złotych. To bardzo ważne zadania, pomagające ludziom żyjącym czasami w bardzo skromnych warunkach, na terenach, gdzie dotarcie np. z naszą pomocą w ramach akcji Rodacy Bohaterom bywa niemożliwe.

Wyjazdy paczkowe

Akcja Rodacy Bohaterom ma charakter społeczny i trwa niemal od 15 lat. W jej ramach co roku odbywa się kilkadziesiąt wyjazdów na Kresy, z darami, zniczami, ze wsparciem dla naszych rodaków.

W ramach dofinansowania z KPRM uzyskaliśmy wsparcie o wysokości 50 400 złotych, dzięki którym mogliśmy wesprzeć częściowo logistykę akcji, szczególnie w momentach, gdy wsparcie darczyńców było mniejsze (poza okresami świątecznymi). 

W ciągu roku udało się zorganizować 19 wyjazdów na Ukrainę, Litwę i Łotwę, w ramach których częściowo wsparto logistykę tych podróży.

Projekt „ Rodacy Bohaterom. Działania charytatywne ponad granicami ” współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Wartość całkowita wyniosła 202 800 PLN, wartość  dofinansowania 192 800 PLN

Na Nowy 2024 rok

Drodzy przyjaciele! Za nami ważny czas. Ten mijający rok był bardzo dobry dla całego środowiska Odra-Niemen.

Zarząd Główny Odra-Niemen zrealizował ponad 20 projektów dotacyjnych, a każdy z oddziałów miał też swoje autorskie zadania finansowane z różnych programów konkursowych.

Z każdym rokiem mamy więcej projektów, które są wykonywanie ze środków własnych, ze zbiórek publicznych, z funduszy przekazanych przez darczyńców i są to działania w 100% wykonywane społecznie. To daje nam bezpieczeństwo rozwoju, ale też nie zatracamy się tylko w zadaniach dotacyjnych, finansowanych zewnętrznie, ale mamy swoje autorskie prace, które definiują Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Coraz mocniej rozwijamy się w realizacji zdań adresowanych do polonijnych społeczności i polskich działających za granicą. To staje się naszym wiodącym obszarem.

Zdobywamy też wciąż nowe doświadczenia w realizacji konkursów małych grantów, wspierając tymi projektami i naszymi umiejętnościami, małe i średnie organizacje.

Rozpoczęliśmy pilotażowy program edukacyjny „Warsztaty filmowe” łączące poznawanie przez młodych ludzi narzędzi multimedialnych i losów lokalnych świadków historii. Finałem tych połączeń są fantastyczne spoty promujące międzypokoleniowe spotkania. To dla nas ważny kierunek rozwoju, bo widzimy ile dobrych treści i nowych narzędzi dają nam te zajęcia.

Jednak wciąż najważniejszym zadaniem i całym obszarem wsparcia jest działanie na rzecz środowisk kombatanckich. Akcja Rodacy-Bohaterom jest przez Nich stworzona, dla Nich realizowana i o Nich opowiadająca. Zbudowaliśmy wokół tej akcji nasze oddziały, które tak pięknie się rozwijają. Tworzymy sieć współprac, która połączyła nas w Federację Patriotyczną. Poznaliśmy dzięki kombatantom miejsca pamięci, którymi się teraz my opiekujemy. To było, jest i zawsze będzie nasze najbliższe sercu wyzwanie.

‼️ W przyszłym roku nasze środowisko ma swoje ważne wydarzenie. Będziemy obchodzić 15 rocznicę akcji Rodacy-Bohaterom, od której zaczęła się nowa era Stowarzyszenia Odra-Niemen. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie uroczysta Gala, realizowana we wrześniu, we wrocławskiej Sali Impart-Centrum. Jednak już w ciągu roku planujemy z naszymi partnerami okolicznościowe wydarzenia. Przyszły rocznicowy rok zapowiada się dla nas pracowicie i emocjonująco, dlatego prosimy nie zapominać o nas w 2024 roku.

Kończąc ten rok
dziękujemy kombatantom i wszystkim świadkom historii, którzy są dla nas tak życzliwi i są naszymi najwierniejszymi przyjaciółmi
dziękujemy wszystkim członkom Odry-Niemen za tytaniczną pracę i dbanie o rozwój naszego środowiska
dziękujemy wolontariuszom za ogrom pracy, dzięki której możemy realizować tak wiele zadań
dziękujemy naszym przyjaciołom, działaczom i organizacjom, z kraju i zagranicy za chęć współpracy
dziękujemy wszystkim darczyńcom za każdy grosz, dzięki którym stajemy się z każdym rokiem mocniejszą organizacją pozarządową

Oby 2024 rok był czasem pokoju, realizacji marzeń i życzliwości.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen

Filmowe historie. Międzypokoleniowe Warsztaty filmowe

Projekt dotyczył realizacji serii spotkań międzypokoleniowych opartych o poznawanie nowoczesnych technologii filmowych, zbudowanie relacji pomiędzy świadkami historii a młodszym pokoleniem. Poprzez aktywny udział w warsztatach filmowych, powstał cykl spotów o budowaniu relacji międzypokoleniowych i filmowe opowieście o losach świadków historii. 

Międzypokoleniowe spotkania na Mazowszu

W czerwcu odbyło się międzypokoleniowe  spotkanie na granicy Mazowsza i Podlasia. nad Bugiem.  Celem wydarzenia było poznanie się uczestników z różnych grup wiekowych, zostały zaprezentowane spoty projektów międzypokoleniowych z akcji Rodacy-Bohaterom oraz prezentacja materiałów reżysera Pawła Przewoźnego. Grupa zwiedziła Stadninę koni w Janowie i okoliczne zabytki. Odbyły się prace warsztatowe w zespołach i tworzenie materiału zdjęciowego nad Bugiem.

Warsztaty filmowe

W ramach zadania zorganizowaliśmy 4 warsztaty filmowe w różnych regionach Polski.  Na każdym ze spotkań bohaterowie przekazywali treści związane z patriotyzmem, opowiadali o swoich losach. Warsztaty przybierały różne formy w zależności od temperamentu kombatanta, ale wszędzie aktywnymi „filmowcami” była młodzież, która prowadziła rozmowy (podcasty). nagrywała reelsy, czy współpracowała przy tworzeniu scenariusza spotkań. W ramach zadania powstały 4 spoty pokazujące głównych bohaterów., ale młodzież nagrał też mniejsze formy filmowe np. nt wolontariatu.

Poznań#1 Warsztat filmowy realizowany w dniach 12-13.10.2023r. Głównym bohaterem zajęć i spotów był Pan Jerzy Majchrzak uczestnik wydarzeń Poznań’56, a środowiska kombatanckie, które włączyły się do zadania to: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, Związek Sybiraków O/Wielkopolska, Stowarzyszenie Poznań’56

Rzeszów – #2 Warsztat filmowy realizowany w dniach 26-27.10.2023r. Głównym bohaterem spotów był Pan Władysław Bogaczewicz , żołnierz Armii Krajowej. Środowiska kombatanckie, które włączyły się do zadania to: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki, Związek Sybiraków Rzeszów i Stalowa Wola

Lublin – #3 Warsztat filmowy realizowany w dniach 6-7.11.2023r. Główną bohaterką spotów była Pani Jadwiga Bednarska, więzień polityczny II Konspiracji. Środowiska kombatanckie, które włączyły się do zadania to: Chełmskie i Lubelskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Dzieci Zamojszczyzny, Polski Związek b. Więźniów Politycznych hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Lublinie

Karczew Mazowsze – #4 Warsztat filmowy odbył się w dniach 27-28.11.2023.. Bohaterem warsztatów został Janusz Maksymowicz – Powstaniec Warszawski, a środowisko kombatanckie, które włączyło się do zadania to Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, środowisko Powstańców Warszawskich

Promocja projektu i jego rezultatów

W grudniu odbyło się we Wrocławiu spotkanie podsumowujące projekt. Przy udziale ponad 100 osób, młodych wolontariuszy i dolnośląskich kombatantów, pokazaliśmy materiały filmowe ze zrealizowanych zajęć. Na profilach Odra-Niemen w social mediach pokazywaliśmy relacje ze spotkań w poszczególnych regionach,  a także ukazał się artykuł w Kwartalniku “Ponad Granicami”.

Finansowanie projektu

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU oraz funduszy własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen.

412752525_758372829651008_4736967942404061232_n

U Polaków z Wilna, Nowych Święcian i Turmontu

W ostatnich dniach spędziliśmy niezwykle emocjonujący i piękny czas na Kresach, gdzie pojechaliśmy z “Paczkami Pamięci”, w ramach akcji Rodacy Bohaterom.

Naszym celem było kilka rejonów na Litwie. W pierwszym dniu w Domu Polskim w Wilnie spotkaliśmy się z środowiskiem Sybiraków oraz wdów Armii Krajowej.

Następnie wolontariusze odwiedzili w domu Panią Halinę Kowzan i Pana Stanisława Poźniaka kombatanta AK.

Kolejny dzień spędziliśmy w Nowych Święcianach oraz Turmontach.

Te pełne pracy dni zwieńczone był wzruszającymi spotkaniami z Polakami, którzy przyjmowali nas u siebie w domach z otwartymi ramionami. Rozmawialiśmy i radowaliśmy się wspólnie, składaliśmy życzenia świąteczne i wręczyliśmy paczki.

Nasi bohaterowie to często samotni seniorzy, dla których te odwiedziny były pięknym przeżyciem, o którym jedna z Pań powiedziała: “te spotkania z Wami zostają w naszych sercach, dają nam siłę i radość na cały rok!”

Dziękujemy naszym partnerom z Lex Lupus za przeprowadzenie akcji na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, spisaliście się na medal!

Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział w akcji i zbierały dary dla naszych rodaków z Kresów. Przekazujemy Wam też ogromne podziękowania, uściski i pozdrowienia od Polaków, których odwiedziliśmy.

To dzięki Wam setki Polaków z Kresów otrzymało świąteczne paczki i coś więcej – to pamięć i docenienie, że mimo zawiłości losu cały czas podtrzymują tam naszą piękną tradycję i kulturę.

Kiedy odjeżdżamy, często żegnający nas ze łzami w oczach rodacy mówią: “nie zapominajcie o nas” i to jest najważniejsze.

Logistyka zadania (paliwo, wynajem busów) została częściowo wsparta ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

#rodacybohaterom #odraniemen #15latrodacybohaterom

Czortków Ukraina RB 2023-13

Akcja Rodacy Bohaterom w toku!

Nasza akcja paczkowa trwa w najlepsze, za nami już trzy wyjazdy do rodaków na wschodzie!

– Wolontariusze Odra-Niemen Podkarpacie byli z paczkami u Polaków na Ukrainie, w Czortkowie i okolicach -> relacja: https://tiny.pl/csj1v

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki pojechał na Litwę, by wesprzeć szkołę w Jęczmieniszkach i okolicznych Polaków -> relacja: https://tiny.pl/csj13

Odra-Niemen Wielkopolska wyruszył na daleką wyprawę do Łotwy, gdzie przeżyli wiele wzruszających chwil -> https://tiny.pl/csjjm

W tym roku czekają nas jeszcze dwie wyprawy, lada moment rusza wyjazd z wrocławskiej centrali i Lex Lupus, który zawiezie dary m.in. do środowiska Sybiraków i wdów AK w Wilnie. Między Świętami a Nowym Rokiem z Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski paczki pojadą do rejonu Solecznickiego.

Trwa też zbiórka Oddziału Podkarpackiego w galeriach handlowych w Rzeszowie i Stalowej Woli (https://tiny.pl/csjj9), zaś wolontariusze z Odra-Niemen Małopolska odwiedzili kombatantów z paczkami (https://tiny.pl/csjjd)

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski kontynuuje zbiórkę darów przed wyprawą do Szyłokarczmy na Litwie, odbyło się także spotkanie świąteczne dla środowisk kombatanckich.

W styczniu nie zamierzamy odpuszczać, kolejne wyprawy już są zaplanowane, bądź w trakcie planowania, w tym wszystkim nie zapominamy też o naszych rodakach z Białorusi 😉

Dziękujemy wszystkim za wsparcie! ❤🇵🇱

I zachęcamy do dalszej pomocy na stronie zbiórki na Siepomaga.pl: https://www.siepomaga.pl/rodacy-bohaterom

Logistyka zadania (paliwo, wynajem busów) częściowo wsparta ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

#rodacybohaterom #odraniemen #15latrodacybohaterom

Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach

Już po raz 7. Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski, organizuje akcję pomocy małopolskim Kombatantom „Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach”, która wsparciem obejmie 130 osób.

W weekend 16-17 grudnia 2023 roku do 130 Kombatantów mieszkających w Małopolsce trafiły paczki żywnościowe z żywotnością długoterminową oraz świąteczne – wigilijne posiłki.

Zadanie publiczne „Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach” realizowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oddział Małopolski jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Więcej informacji na stronie Odra-Niemen Małopolska

Informacje o zadaniu

Partnerzy zadania

Zadanie publiczne „Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach” realizowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oddział Małopolski jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Partnerem głównym akcji jest  Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu i Związku Cyfrowa Polska. Partnerami akcji jest Wojewoda Małopolski, 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.