Zdrowie Bohaterom

W sierpniu odbył się kolejny etap projektu “Zdrowie Bohaterom”. Grupa 20-osobowa złożona z seniorów Solidarności i Solidarności Walczącej oraz  wolontariuszy Odra-Niemen przebywała przez tydzień w sanatorium w Połczynie Zdroju.

Najmłodsze pokolenie bohaterów naszej wolności, miało możliwość podreperowania swego zdrowia jak również odbyły się różne wydarzenia integracyjne. 

Uczestnicy wyjazdu to cisi bohaterowie walk o wolną Polskę, z wielkimi  życiorysami, odbytymi wyrokami więzienia, trudnymi losami prywatnymi.

W ramach programu realizowane są następujące wydarzenia:

✅zabiegi lecznicze w uzdrowisku  ✅rozmowy międzyśrodowiskowe ✅wycieczki po okolicy  ✅pokazy filmów Doroty Kani ✅ organizacja wydarzenia patriotycznego pod Pomnikiem Pileckiego z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego

Więcej informacji o współpracy Odry-Niemen ze środowiskiem kombatantów na stronie SZTAFETA POKOLEŃ

prezent dla Jana Jabłońca

Urodziny kpt Jana Jabłońca z Lublina

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen, razem z partnerami, wykonali autorski prezent urodzinowy dla lubelskiego kombatanta kpt Jana Jabłońca. Prezent wisi już na ścianie w domu weterana, a my prezentujemy środowiskową aktywność.Cześć i chwała Bohaterom 🇵🇱  

Poszukiwania IPN

Prace IPN na Wileńszczyźnie

Szanowni Członkowie, Sympatycy i Wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen

Już za około 1,5 miesiąca rusza kolejny etap prac Instytutu Pamięci Narodowej na Wileńszczyźnie. Jako wolontariusze IPN-u, jak zawsze będziemy pomagać pracownikom Instytutu w pracach. Prace ruszają 1 lub 2 września, i potrwają prawie cztery tygodnie. Zakończenie prac jest planowane na dzień 25 września. Proszę o zgłaszanie się chętnych do wolontariatu. Mamy cztery tygodnie prac: od 1 do 5 września, od 7 do 12 września, od 14 do 19 września oraz od 21 do 25 września.
Przypominam, że w wolontariacie mogą wziąć udział osoby wyłącznie pełnoletnie.

Czekamy na Wasze zgłoszenia. Najlepiej mailem, na adres: e.gosiewski@odraniemen.org

Do zobaczenia na Wileńszczyźnie!

Współpraca wolontariuszy Odry-Niemen z IPN – 2019 rok

Wsparcie wrocławskich kombatantów w czasie pandemii

Od pierwszych dni trwania pandemii, szukaliśmy środków finansowych, wsparcia rzeczowego dla środowiska kombatantów, z którym współpracujemy od ponad 10 lat. W ten sposób przygotowaliśmy  i wydaliśmy nieodpłatnie, znajdującym się pod naszą opieką Kombatantom, Sybirakom i seniorom we Wrocławiu ok. 300 kompletów środków ochrony osobistej. W każdym z nich były: ponad litr płynu do dezynfekcji, 5 maseczek jednorazowych oraz 2 maseczki wielorazowe, 10 par rękawic, buteleczka ze spryskiwaczem.

Potrzeby były znacznie większe, zwróciliśmy się  o wsparcie dotacyjne, w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Instytut Wolności. Przy wsparciu instytucji mogliśmy skompletować kolejne pakiety ochronne dla Bohaterów naszej wolności, mieszkańców Wrocławia. 


Środowiska objęte wsparciem

 • weterani I i II Konspiracji
 • samotni członkowie senioralni Rodzin Żołnierzy Wyklętych
 • Sybiracy
 • seniorzy Solidarności
 • seniorzy Solidarności Walczącej
 • wolontariusze, którzy od początku pandemii wspierają  kombatantów.

Działania związane z otrzymanym wsparciem

 • Systematyczne dokupywanie elementów ochrony osobistej
 • Stały dowóz pakietów ochronnych do osób potrzebujących
 • Stałe wsparcie osób starszych, szczególnie Kombatantów i Sybiraków (pakiety, bieżące usługi i potrzeby)
 • Systematyczna współpraca 40 wolontariuszy
 • Przygotowanie dostarczenie seniorom 350 zestawów ochronnych

Naprawa busa Odry-Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen posiada, dzięki wsparciu wielu osób i podmiotów, dwa busy towarowe. To nasze podstawowe narzędzie pracy. Centrala organizacji i oddziały korzystają z aut w ramach akcji Rodacy-Bohaterom, Zaduszki Kresowe i wszystkich krajowych zadań. Pokonujemy setki kilometrów, a busy nie są zakupione w salonach, tylko trafiły do nas już ze znacznym przebiegiem.

Podczas wykonywanych projektów latem 2019 roku, jeden z busów marki Fiat Ducato, został użyczony naszemu Podlaskiemu Oddziałowi. Podczas jesiennych zadań bus doznał awarii wału silnika. Dla środowiska taka naprawa to znaczny koszt i problem w realizacji zadań, których jesienią jest mnóstwo.

Byliśmy zatem szczęśliwi, że otrzymaliśmy  z Narodowego Instytutu Wolności, dotację doraźną na remont auta, tak bardzo potrzebnego w naszej działalności.

Wymieniono wał silnika, zakupiliśmy używany silnik,  warsztat wykonał niezbędne naprawy. Nasz bus Fiat Ducato wraca do stowarzyszeniowej pracy.

Projekt zrealizowany dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5.
93994291_3184020574963221_927987375756279808_n

Podsumowanie prac centrali Odra-Niemen w czasie pandemii

🔹 od samego początku epidemii objęliśmy opieką środowiska kombatanckie, z którymi regularnie współpracujemy: żołnierzy AK, NSZ, NZW, Jaworzniaków, Sybiraków, rodziny Żołnierzy Wyklętych – łącznie było to niemal 130 osób. Dzwoniliśmy regularnie do każdego, pomagając w zakupach, realizacji recept, wizyt u lekarza, przekazywaliśmy nieodpłatnie żywność długoterminową, zgromadzoną w ramach akcji Rodacy Bohaterom. Dzięki darowiźnie z Fundacja KGHM Polska Miedź i umowie z Wroclaw [Wroclove] mogliśmy stworzyć i rozdawać pakiety ochronne dla naszych Weteranów. Zgłosiły się do nas także dwie nowe organizacje kombatanckie, co sprawiło, że liczba Kombatantów objętych naszą opieką wyniosła niemal 200 osób.

🔹 wsparliśmy także wrocławskie Elżbietanki, które w czasie epidemii niestrudzenie pomagały potrzebującym, wydając dziennie ponad sto posiłków.

Prezentowaliśmy działania naszych oddziałów w trakcie epidemii – LINK. Przedstawimy także to, co działo się w centrali Stowarzyszenia, we Wrocławiu:

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali, członkom, wolontariuszom, przyjaciołom Stowarzyszenia! 🇵🇱💪

🔹 przekazywaliśmy dary żywnościowe do zaprzyjaźnionych środowisk i naszych oddziałów, celem przekazywania im potrzebującym – osobom starszym, Kombatantom. Pomagaliśmy np. środowiskom z Gniezna, z którymi współpracujemy przy akcji Rodacy Bohaterom.

🔹 część darów, których nie udało się wywieźć na Kresy w związku z epidemią, przekazaliśmy na rzecz najbardziej potrzebujących osób, będących w kwarantannie. Poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej i Wojska Obrony Terytorialnej paczki trafiały do ludzi wymagających wsparcia.

🔹 dzięki Państwa hojności udało się także zebrać znaczne środki finansowe dla polskich środowisk na Białorusi, na Grodzieńszczyźnie i w Iwieńcu. Wobec braku możliwości przewiezienia paczek, była to bardzo ważna forma wsparcia.

Nowe biura dla Odry-Niemen we Wrocławiu

Po 10 latach intensywnych działań prowadzonych głównie dla środowisk kombatanckich, ale też dla Polonii i Polaków za granicą, rozwoju wolontariatu, działań edukacyjnych, patriotycznych, dorobiliśmy się nowego pięknego miejsca, w samym centrum Wrocławia – więcej TUTAJ