90 lat kończy kpt. Stanisław Wołczaski

90. urodziny obchodzi kpt. Stanisław Wołczaski, uczestnik Powstania Warszawskiego! 🎁🥳🇵🇱

🔸urodzony 13 maja 1930 roku w Brześciu
🔸w momencie wybuchu Powstania miał zaledwie 14 lat
🔸zajmował się kolportowaniem podziemnej prasy, rozlepianiem plakatów
🔸po wojnie trafił do Wrocławia, gdzie współtworzył duże środowisko Powstańców Warszawskich
🔸jest niestrudzonym edukatorem – prowadził lekcje na temat Powstania w 132 szkołach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W niektórych był kilkukrotnie!

Delegacja Odra-Niemen była z samego u Jubilata, mieliśmy to szczęście być pierwszą ekipą, która  odwiedziła Pana Stanisława. Przekazaliśmy najserdeczniejsze życzenia i wiarę w to, że czeka nas jeszcze wiele kolejnych lat serdecznej współpracy!

plakat

Dni z Rotmistrzem Pileckim 2020

Coroczny projekt Dni z Rotmistrzem Pileckim-więcej informacji

Pomimo pandemii, trudnej sytuacji w jakiej się znajdujemy, bez możliwości organizowania publicznych wydarzeń, nie mamy zamiaru rezygnować z naszych tradycyjnych „Dni z Rotmistrzem Pileckim”. Oczywiście odbędą się one w innej formie, niż dotychczas. 🔸Przez najbliższe 13 dni, począwszy od jutra, na naszej stronie na Facebooku będą ukazywały się informacje o Rotmistrzu. 🇵🇱🔸Będziemy się starali, by także codziennie zamieścić nagranie z czytania fragmentu „Raportu”. 📖🔸Prócz tego przewidujemy jeszcze kilka dodatkowych niespodzianek, bądźcie z nami! 🎁 Aktywnie włączają się w wydarzenie członkowie, wolontariuszy Odry-Niemen z całej Polski i nas przyjaciele Rodacy z  Wilna i Lwowa. Zapraszamy do współpracy, do kontaktu, do dyskusji o wielkim Bohaterze.  #DniZRomtmistrzemPileckim

IMG_20200423_144434

Koronawirus. Pomagamy kombatantom na Lubelszczyźnie.

Każdego roku na Święto Narodowe Trzeciego Maja spotykaliśmy się z naszymi Bohaterami na uroczystościach państwowych w Lublinie .
Mamy teraz w Polsce czas pandemii, ale mocno wspieramy kombatantów.
Dzisiaj wieczorem przekazaliśmy kolejne paczki pamięci zebrane w ramach akcji #RodacyBohaterom

To działania Oddziału Lubelskiego Odry-Niemen. 

Czas pandemii - wolontariat

Koronawirus. Kolejne działania Odry-Niemen

W całym kraju, tam gdzie mamy nasze oddziały trwają akcje wspomagające lokalne środowiska kombatantów, Sybiraków, seniorów Solidarności. Również wydajemy paczki z żywnością dla osób przebywających w kwarantannie. Jednocześnie wszyscy wspieramy akcję zbierania funduszy na bony świąteczne dla naszych Rodaków z Białorusi POMOC DLA RODAKÓW Z BIAŁORUSI.

Jesteśmy w akcji non-stop. 

Stowarzyszenie Odra-Niemen Zarząd Główny Wrocław – codzienne działania dla lokalnych środowisk kombatantów, koordynacja akcji w całej Polsce, promocja zrzutki „Pomoc dla Rodaków z Białorusi”

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski – wsparcie lokalnych środowisk kombatanckich – pomoc dla ośrodków pomocy społecznej

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowieckiobiady dla bohaterów

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski – wsparcie lokalnych środowisk kombatanckichpomoc dla ośrodków pomocy społecznej 

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaskibieżąca lokalna akcja pomocy i wsparcie akcji pomocy dla Rodaków na Białorusi (od min.4.31)

płk Weronika Sebastianowicz, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi

Pomoc dla Rodaków na Białorusi

W obecnej trudnej sytuacji w Polsce, ośmielamy się zwrócić o pomoc dla naszych Rodaków na Białorusi, odciętych teraz od nas szczelną granicą. Pamiętajmy o kombatantach AK i seniorach i zapraszamy do wspólnej akcji.

Kartki i listy do kombatantów i Rodaków na Kresach

Akcja Rodacy-Bohaterom. Wielkanoc 2020

W związku z pandemią koronawirusem Stowarzyszenie Odra-Niemen zmienia zasady naszej wieloletniej akcji Rodacy-Bohaterom – Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach i Paczka Pamięci dla Rodaków na Kresach. Jednocześnie informujemy, że od XII 2019 do II 2020 zostało wysłanych na Kresy 46 ton darów do polskich środowisk. Kolejne zaplanowane wyprawy z darami na marzec 2020 roku, zostały wstrzymane a zebrany dary zostały przekazane w następujący sposób:

I część darów (6 ton) dostarczono do ośrodków pomocy społecznej w całym kraju dla osób pozostających w kwarantannie.

II część darów (6 ton) jest sukcesywnie przekazywana kombatantom w kraju, weteranom, Sybirakom, seniorom Solidarności, którymi się nasze środowiska w całym kraju opiekują

ZASADY AKCJI RODACY-BOHATEROM. WIELKANOC 2020

  1. Nie przyjmujemy w naszych oddziałach i poprzez koordynatorów w całym kraju, darów spożywczych do paczek
  2. Do końca kwietnia 2020 roku nie planujemy wyjazdów z paczkami na Kresy
  3. Zbieramy środki finansowe w ramach akcji na 20 bonów świątecznych dla kombatantów na Grodzieńszczyźnie i seniorów w Iwieńcu, z którymi współpracujemy od 10 lat – ZRZUTKA „POMOC RODAKOM NA BIAŁORUSI
  4. Prosimy wolontariuszy akcji Rodacy-Bohaterom o pomoc w rozpowszechnianiu akcji, promowaniu w social mediach organizacji pomagających kombatantom, Rodakom z Kresów
  5. Prosimy wolontariuszy i przyjaciół akcji Rodacy-Bohaterom, zwłaszcza ludzi młodych, uczniów i studentów, o pisanie mailowo kartek i listów do Rodaków na Kresach, do kombatantów w Polsce i mieszkających zza wschodnią granicą. Można nagrywać relacje, tworzyć inne multimedia. Ważne, aby najstarsi seniorzy, którzy muszą pozostawać w domach wiedzieli, że pamiętamy o Nich.

Informacje o akcji w mediach: TVP Polonia portal Portal TVP Info