kpt Eugeniusz Siemaszki w siedzibie Odra-Niemen

Spotkanie z Niezłomnym

Na spotkaniu czwartkowym, w siedzibie głównej Odr-Niemen, we Wrocławiu, mieliśmy wspaniałego gościa. Odwiedził nas kapitan Eugeniusz Siemaszko, z Bydgoszczy. Pięknie opowiadał o patriotyzmie, działaniach na rzecz Ojczyzny, o ukochanym Wilnie i harcerstwie. Bardzo się wzruszył, kiedy zobaczył koszulkę „Polskie Wilno”, którą specjalnie na tę okazję ubrał nasz kolega z Poznania, Emil. Dziękujemy wszystkim obecnym za spotkanie.

Spotkanie odbyło się w ramach wydarzeń związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kombatanci w uzdrowisku

Zdrowie Bohaterom

Stowarzyszenie Odra-Niemen zostało partnerem projektu dla kombatantów „Zdrowie Bohaterom”. To kampania prospołeczna, która realizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego i województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Odra Niemen i Polską Grupą Uzdrowisk sp. z o.o.To cykl wyjazdów zdrowotnych dla kombatantów do uzdrowisk.

Jak łatwo się domyśleć nasze stowarzyszenie zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z weteranami. Zapraszamy ich do udziału, zapewniamy opiekę w czasie podróży na miejsce i podczas całego pobytu. Jak zawsze jesteśmy z bohaterami naszej wolności.

Dzisiaj kończy się tydzień pobytu pierwszej grupy. Udało nam się zaprosić grupę kombatantów z regionu na czele z Panią Wanda Kiałką, uczestniczką operacji „Ostra Brama”, łączniczka i sanitariuszka, łagierniczka. Jest także Eugeniusz Siemaszko z Bydgoszczy, Żołnierz Wyklęty, z wyrokiem kary śmierci w czasach stalinowskich, a także Lidia Lwow-Eberle, sanitariuszka w oddziale Łupaszki. Zacna grupa 16 osób korzystała w Polanicy Zdrój z leczenia i możliwości spotkań z Rodakami.
https://zdrowie-bohaterom.pl/ 

Reportaż z wydarzenia

Film Krzysztofa Kunerta o Pani Wandzie Kiałce.

Międzypokoleniowe spotkania Polaków we Lwowie

Wigilie kombatanckie

Od lat organizujemy dla środowiska kombatantów spotkania świąteczne, pomagamy organizacyjnie lub finansujemy wydarzenia. W 2019 roku udało nam się w każdym z oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen zorganizować Partyzanckie Wigilie dla  wielu środowisk patriotycznych. 

Pierwsza część kombatanckich spotkań to wydarzenia realizowane zza wschodnią granicą. W Grodnie uczestnikami wydarzenia byli kresowi bohaterowie, z którymi znamy się już 10 lat. To członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Wigilię  prowadziła płk Weronika Sebastianowicz, a pomogły jej finansować to spotkanie różne, zaprzyjaźnione ze sobą, środowiska: Fundacja Pomoc Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz Straż Graniczna. Byliśmy też z darami w domach tych, którzy już z nich nie wychodzą. We Lwowie w Wigilii brali udział członkowie Towarzystwa Kombatantów i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa, a organizacyjnie wsparł to przedsięwzięcie nasz lwowski oddział Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr. W Wilnie dzięki wieloletniej współpracy z Wileńska Młodzieżą Patriotyczną, udało się przygotować Partyzancką Wigilię dla członków Koła AK, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. 

Druga część projektu to organizacja wydarzeń świątecznych w regionach, gdzie Odra-Niemen ma swoje oddziały. W każdym ze spotkań licznie uczestniczyli kombatanci wielu formacji: weterani I i II Konspiracji, Powstańcy Warszawscy, Sybiracy, osoby represjonowane okresu stalinowskiego, okresu PRL. W każdym ze spotkań brała udział także młodzież, co przełożyło się na międzypokoleniowe spotkania.

Projekt został zorganizowany dzięki  funduszom Odra-Niemen pochodzącym ze zbiórek i od darczyńców. Organizację wydarzeń w Polsce przygotowały:

Wrocław – Zarząd Główny Stowarzyszeni Odra-Niemen

Dębe Wielkie – Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Głubczyce – Opolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Lublin – Lubelski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Poznań – Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Kraków – Małopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Augustów – Podlaski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Projekt został dofinansowany jako zadanie publiczne, w ramach dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, z programu „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.”

  •  

 

Wyjazdy na Zaduszki Kresowe

Od początku naszej działalności ważnym i stałym projektem są Zaduszki Kresowe. Stawiamy tysiące zniczy na polskich miejscach pamięci, zabieramy ze sobą młodzież, aby mogła poznawać kwatery AK i inne ślady polskiej walki o wolną Ojczyznę. Przez lata realizowaliśmy to zadanie ze środków własnych, znicze stale otrzymujemy od darczyńców w ciągu całego roku.

Ostatnio udaje nam się zdobywać dotacje na pokrycie kosztów organizacyjnych projektu, co pomaga je szerzej i efektywniej realizować.

Mamy jednak tak wiele znanych nam miejsc pamięci, do których rzadko docieramy, głównie z racji finansowej, że jeszcze wiele pracy przed nami.

Wszystkie miejsca pamięci znamy dzięki pomocy kombatantów, kustoszy tych kwater oraz dzięki polskim środowiskom, które nam zawsze życzliwie pomagają i z nami współpracują. 

Zachęcamy Państwa do wsparcia tego zadania, które od lat, włączamy w nasz sztandarowy program Rodacy-Bohaterom.


Bieżące Zaduszki Kresowe realizowane od X-XII 2019 roku są finansowane ze środków własnych stowarzyszenia, pracy wolontariuszy, pomocy Rodaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Projekt realizowany także dzięki dotacjom z Kancelarii Senatu RP oraz Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Pokolenia dla Niepodłej- film edukacyjny

Film „Pokolenia dla Niepodległej” powstał podczas międzynarodowych spotkań kombatantów w Łańsku. To materiał filmowy służący do edukacji historycznej, wzmacniania międzypokoleniowych więzi. To także utrwalona pamięć o tym niezwykłym pokoleniu.

Zaolzie

Miejsca pamięci na Zaolziu

Oddział Opolski SON kolejny raz odwiedził Zaolzie. Pomniki ofiar I i II wojny światowej, groby poległych i pomordowanych wojnie polsko-czechosłowackiej w 1919 r., pomnik upamiętniający pobyt w Gródku Wincentego Witosa, tablica na domu w Jabłonkowie, gdzie mieszkał Józef Piłsudski, groby uczestnika bitwy o Mt Cassino i żołnierza ze zgrupowania kpt. „Bartka”, mogiła górników w Karwinie z 1895 r. to niektóre z miejsc, gdzie w przededniu Narodowego Święta Niepodległości zapłonęły znicze i stanęły biało-czerwone wiązanki.

Projekt jest współfinansowany ze środków MKiDN.

Prace na cmentarzu w Krzemieńcu

Od lat międzypokoleniową grupą spotykamy się latem na polskich miejscach pamięci zza wschodnią granica, aby pielęgnować te miejsca, poznawać historię i spotykać się z miejscowymi Polakami. W tym roku trafiliśmy na Ukrainę, dzięki życzliwości i pomocy Księdza Łukasza z Krzemieńca. W Krzemieńcu poznaliśmy polskie rodziny, niezbyt już liczne na tych terenach, ale za to z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, serdeczne i mimo swych codziennych obowiązków, przyjęły naszą niemałą grupę pod swoje dachy. My zrewanżowaliśmy się ciężką pracą i porządkowaliśmy przepiękny polski cmentarz w Krzemieńcu.

Cmentarz Polski w Krzemieńcu

Przedstawiamy reportaż z prac, które trwały od 25-31.07.2019r., serdecznie dziękując następującym osobom: wolontariuszom ze Stowarzyszenia Odra-Niemen (Wrocław, Poznań), grupie pedagogów i uczniów ze SP im. Jana Pawła II w Twardogórze, Marcinowie Szycowi przedstawicielowi zaprzyjaźnionego  z nami Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów. Tworzyliśmy serdeczną i zgraną grupę i wszyscy ciężko pracowaliśmy, a naszą pracę przedstawia fotoreportaż. Lipcowe prace wolontariuszy objęły część cmentarza znajdujący się w pobliżu bramy wejściowej. Wykoszono trawę, usunięto chwasty, wyczyszczono większość kamiennych nagrobków, odmalowano litery na pomnikach i tabliczkach, tam gdzie było to możliwe naprawiono uszkodzone pomniki, odkopano schody i część nagrobków. Prace będą kontynuowane w kolejnym roku.

Uczestnicy wyprawy bardzo dziękują miejscowym Polakom:  Państwu Marii i Antoniemu Kamińskim i ich całej, licznej i serdecznej rodzinie za możliwość pobytu w tak wspaniałym domu, Państwu Alicji i Janowi Moroziukom oraz ich wspaniałej córce Janie Borkowskiej za wszelką pomoc i wsparcie, Pani Jadwidze Gusławskiej seniorce polskiej krzemienieckiej społeczności. Bardzo, bardzo dziękujemy ks Łukaszowi proboszczowi w Krzemieńcu i Szumsku. Ks Łukasz Grochla nas przyjął, zorganizował pobyt, wyznaczył zadania i dał szansę na kolejne wspólne projekty. To był dla nas wszystkich niezwykły czas i kolejna lekcja historii i patriotyzmu

Projekt to zadania własne Stowarzyszenia Odra-Niemen, które wpisuje się w Program Rodacy-Bohaterom. finansowane ze środków od darczyńców i pozyskanych z 1%.  Ogrom pracy to zasługa wolontariuszy, którzy poświęcili swój wakacyjny czas na to zadanie. 

Lwów - Cmentarz Łyczakowski

Powstanie Lwowskie

75 Rocznica Powstania Lwowskiego. Projekt realizowany na Ukrainie, przywracający pamięć o tym wydarzeniu. To mało znany element Akcji Burza, po Ostrej Bramie (Nowogródzkie i Wileńskie Oddziały), a przed Powstaniem Warszawskim.