Akcja Rodacy-Bohaterom. Wielkanoc 2020

W związku z pandemią koronawirusem Stowarzyszenie Odra-Niemen zmienia zasady naszej wieloletniej akcji Rodacy-Bohaterom – Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach i Paczka Pamięci dla Rodaków na Kresach. Jednocześnie informujemy, że od XII 2019 do II 2020 zostało wysłanych na Kresy 46 ton darów do polskich środowisk. Kolejne zaplanowane wyprawy z darami na marzec 2020 roku, zostały wstrzymane a zebrany dary zostały przekazane w następujący sposób:

I część darów (6 ton) dostarczono do ośrodków pomocy społecznej w całym kraju dla osób pozostających w kwarantannie.

II część darów (6 ton) jest sukcesywnie przekazywana kombatantom w kraju, weteranom, Sybirakom, seniorom Solidarności, którymi się nasze środowiska w całym kraju opiekują

ZASADY AKCJI RODACY-BOHATEROM. WIELKANOC 2020

  1. Nie przyjmujemy w naszych oddziałach i poprzez koordynatorów w całym kraju, darów spożywczych do paczek
  2. Do końca kwietnia 2020 roku nie planujemy wyjazdów z paczkami na Kresy
  3. Zbieramy środki finansowe w ramach akcji na 20 bonów świątecznych dla kombatantów na Grodzieńszczyźnie i seniorów w Iwieńcu, z którymi współpracujemy od 10 lat – ZRZUTKA “POMOC RODAKOM NA BIAŁORUSI
  4. Prosimy wolontariuszy akcji Rodacy-Bohaterom o pomoc w rozpowszechnianiu akcji, promowaniu w social mediach organizacji pomagających kombatantom, Rodakom z Kresów
  5. Prosimy wolontariuszy i przyjaciół akcji Rodacy-Bohaterom, zwłaszcza ludzi młodych, uczniów i studentów, o pisanie mailowo kartek i listów do Rodaków na Kresach, do kombatantów w Polsce i mieszkających zza wschodnią granicą. Można nagrywać relacje, tworzyć inne multimedia. Ważne, aby najstarsi seniorzy, którzy muszą pozostawać w domach wiedzieli, że pamiętamy o Nich.

Informacje o akcji w mediach: TVP Polonia portal Portal TVP Info

Możliwość komentowania została wyłączona.