Miejsca pamięci. Podsumowanie 2019

Cały 2019 rok to opieka nad Kwaterami Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Byliśmy też systematycznie obecni na “Łączce”, na Warszawskich Powązkach. Szczególnie aktywni jesteśmy przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz przed Świętem Wszystkich Świętych. To zadanie własne wolontariuszy i członków Odry-Niemen

W maju podczas projektowego wyjazdu do Włoch, upamiętnialiśmy kwatery żołnierzy II Korpusu w Bolonii oraz w Loretto. Dofinansowanie zadania przez Urząd ds Kombatantów.

Na przełomie lipca i sierpnia wraz z dużą grupą wolontariuszy pracowaliśmy na cmentarzach w Krzemieńcu oraz w Szumsku na Ukrainie.

Przez cały rok różne grupy są na Wołyniu, gdzie upamiętniamy, porządkujemy miejsca pamięci. To praca własna wolontariuszy z wielu środowisk i członków Odry-Niemen.

Olbrzymią pomoc otrzymujemy od  chełmskiego środowiska 27 Wołyńskiej Piechoty AK, które razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej wykonują na Wołyniu tytaniczną pracę, a my otrzymujemy od nich olbrzymią wiedzę i zaproszenie do współpracy.

Na przełomie sierpnia i września pracowaliśmy jako wolontariusze podczas prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Litwie. Były to prace w Wilnie, Rejonie Wileńskim, Solecznickim i Rejonie Święciańskim.

Podczas wielomiesięcznego projektu historycznego na Zaolziu nasi wolontariusze sprzątali, ale również często wyremontowali kwatery i groby polskich żołnierzy na zaolziańskich cmentarzach. Efektem zadania jest baza polskich miejsc pamięci na Zaolziu. Dofinansowanie zadania przez MKiDN.

Jesienią upamiętnialiśmy i porządkowaliśmy kwatery żołnierzy w Polsce – na Dolnym Śląsku, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Zadanie dofinansowane przez MON.

Możliwość komentowania została wyłączona.