Wsparcie kombatantów w czasie pandemii-podsumowanie działań

Od samego początku trwania pandemii COVID19 Stowarzyszenie Odra-Niemen włączyło się w pomoc kombatantom. Wszystkie nasze oddziały aktywnie działały i wciąż wspierają środowiska kombatanckie.

Podsumowanie działań dotyczy dwóch etapów: od III-V 2020 i druga faza od X-XII 2020. Jednocześnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wspierającym nas organizacjom, a przede wszystkim setkom wolontariuszy.

Działania Oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen III-V 2020:

  • przekazywanie  paczek żywnościowych i pakietów ochronnych dla środowisk kombatanckich w swoim regionie
  • współpraca przy akcji Obiady dla Bohaterów
  • wsparcie osób w kwarantannie, poprzez przekazanie Ośrodkom Pomocy Społecznej paczek żywnościowych
  • wsparcie szpitali, dowożąc posiłki służbie medycznej
  • produkcja maseczki wielorazowych, szytych przez wolontariuszy

Oddziały wspierały na swoim terenie następujące środowiska:

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski – środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, w Lublinie i Chełmie, Sybiraków

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski – regularne  wspieranie  środowiska AK, WiN i niezrzeszonych weteranów, samotnych seniorów na terenie Krakowa, Nowego Sącza

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki –  mocne wsparcie kombatantów w Warszawie i na Mazowszu, głównie Powstańców Warszawskich, ale też żołnierzy AK, WiN

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski – przy współpracy z ZHR oddział otoczył stałą opieką kombatantów AK i Sybiraków

Stowarzyszenie Niemen Oddział Podlaski – środowisko AK w Augustowie, Sybiraków i  świadków historii Obławy Augustowskiej

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski – wsparcie różnych środowisk, od kombatantów Armii Krajowej, przez rodziny Katyńskie, uczestników Poznańskiego Czerwca ’56, represjonowane w więzieniach stalinowskich, po członków Solidarności Walczącej

Działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen III-V 2020:

Zarząd Główny organizacji mieści się we Wrocławiu, dlatego też część zadań związana była ze współpracą z dolnośląskimi środowiskami: żołnierze AK< NSZ, Jaworzniacy, Sybiracy, seniorzy Solidarności i Solidarności  Walczącej, rodziny Żołnierzy Wyklętych.  Oprócz bieżącej pomocy, którą Zarząd prowadził podobnie jak oddziały koordynował współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, prowadził spójne działania medialne i promocyjne, zabiegał o celowe dotacje na zakup większej ilości potrzebnych środków ochronnych. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

Udało się pozyskać wsparcie od instytucji:

Możliwość komentowania została wyłączona.