Czym jest sztafeta pokoleń?

Stowarzyszenie Odra-Niemen powstało i stale się rozwija w oparciu o wartości, postawy środowiska kombatantów I i II Konspiracji. Współpracujemy w Polsce i poza granicami z weteranami wszystkich środowisk, więźniami politycznymi czasów stalinowskich i okresu PRL, z Sybirakami. Przyjaźnimy się z rodzinami bohaterów naszej wolności, którzy są często kustoszami pamięci nie tylko dziejów swoich bliskich, ale też całych środowisk, w których ich bliscy działali. Pracujemy z seniorami Solidarności, uczestnikami wydarzeń Paznania’56, członkami Solidarności Walczącej, czy Niezależnego Zrzeszenia Studentów z lat 1981-1989.

Z drugiej strony udało się nam włączyć do współpracy młode pokolenie. To wspaniała grupa wolontariuszy, uczniów, studentów, młodych pracujących osób, harcerzy. Mamy też u siebie zapracowane pokolenie 40-latków, którzy mimo braku czasu, pięknie nam pomagają w naszych działaniach. Sa też z nami bardzo dla nas ważni pedagodzy.

Tworzymy międzypokoleniową grupę, która wpatrzona w pokolenie bohaterów naszej wolności, przekazuje  ich wartości w XXI wieku. Znamy rodziny,  w których dziadek to żołnierz walczący w II Wojnie Światowej, w latach stalinowskich Żołnierz Wyklęty, jego dzieci to najmłodsze pokolenie Niezłomnych, które potem w czasach PRL brały udział w różnych strukturach opozycyjnych, a wnuki dzisiaj działają jako wolontariusze w naszej organizacji. Wiele takich rodzin jest w strukturach Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma okazję jeszcze znać i bezpośrednio spotykać się z pokoleniem Kolumbów. Zdobywamy od nich przesłania dla pokoleń, nagrywamy ich relacje, zbieramy pamiętki i dokumenty, opiekujemy się tymi niezwykłymi osobami i wszędzie razem podróżujemy, spotykamy się na wydarzeniach, włączamy we wspólne działania.

Zbieramy doświadczenia i uczymy się od pokoleń, które od II RP do 1989 roku walczyło, w różny sposób, o wolną i ukochaną Ojczyznę. Jako Stowarzyszenei Odra-Niemen jesteśmy zobowiązani do niesienia przekazu bohaterów naszej wolności, do kolejnych pokoleń.

Zapraszamy do tej niezwykłej podróży.

Zdjęcia ze wspólnych działań

Spotkania z Polską

Opis akcji

Galeria

Spotkania z Polską to pobyty integracyjne weteranów I i II Konspiracji, Sybiraków, opozycji antykomunistycznej, rodzin bohaterów i wolontariuszy młodego pokolenia. To spotkania międzypokoleniowe. Od 2011 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen organizuje takie pobyty w Ojczyźnie, dla  kresowych kombatantów i Sybiraków z Polski i zagranicy. Z każdym rokiem projekt się rozszerza. Pierwszy pobyt to 30 uczestników z Białorusi, ostatni to ponad 120 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i ok. 30 różnych środowisk. W 2011 roku to był tydzień pobytu i spotkania gości z kilkoma środowiskami. Ostatnie projekty to cała grupa partnerów finansowych, wsparcie najważniejszych instytucji w Polsce, szeroki program pobytu i niekończące się spotkania z wieloma podmiotami. W czasie tych spotkań odbywa się wiele wydarzeń:  

  • prezentacje środowisk
  • pokazy filmów, spotkania dyskusyjne, koncerty, wystawy tematyczne,
  • zabiegi lecznicze
  • spotkania z delegacjami samorządowymi I instytucji publicznych 
  • spotkania z młodzieżą, organizacjami pozarządowymi, z grupami rekonstrukcyjnymi
  • spotkania integracyjne, międzypokoleniowe“Partyzanckie ogniska” 
  • zbieranie relacji świadków historii
  • konferencja z udziałem uczestników zadania, przedstawicieli partnerów zadania
  • uroczystości przyznawania odznaczeń i nagród dla zasłużonych weteranów
  • realizacja materiałów multimedialnych 

Filmy

Spotkania z młodzieżą

Jak wyglądają spotkania

Galeria

Kombatanci, Sybiracy, świadkowie historii mimo trudów życia i poważnego wieku wciąż biorą udział w spotkaniach z młodzieżą. Bardzo to lubią, bardzo są otwarci na rozmowy, dyskusje i stale do dyspozycji, jeśli tylko zdrowie im pozwala.

Najstarsza kombatantka, która wciąż spotyka się z młodymi osobami przy okazji różnych wydarzeń, to 98 letnia Wanda Kiałka.

To wspaniałe i potrzebne spotkania. Stowarzyszenie Odra-Niemen pomaga w organizacji lekcji w szkołach, w przygotowaniu dyskusji z młodzieżowymi liderami społecznymi, z organizuje systematyczne spotkania świadków historii w swojej siedzibie i w wielu miastach w Polsce.

Organizujemy też spotkania urodzinowe dla bohaterów naszej wolności. Młodzież chętnie też włącza się w akcję „Paczka dla kombatanta w Polsce i na Kresach”. Przygotowują zbiórki darów, piszą listy i kartki, a potem w wielu przypadkach dostarczają paczki pamięci bezpośrednio kombatantom. 

Organizacja spotkań świątecznych i wydarzeń patriotycznych

Jakie działania

Galeria

Bardzo ważnym elementem współpracy naszego stowarzyszenia ze środowiskami kombatanckimi, represjonowanymi to organizacja samych wydarzeń rocznicowych i włączania w nie weteranów, ale też międzypokoleniowe wyjazdy na takie wydarzenia patriotyczne jak np. Rocznica Operacji Ostra Brama, Wybuch II Wojny Światowej 1 i 17 Września, Powstanie Warszawskie, Dzień Niepodległości, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Od kilku lat organizujemy, lub wspomagamy takie wydarzenia jak spotkania świąteczne dla środowisk kombatanckich.   Są to projekty realizowane w  całej Polsce przez oddziały Odry-Niemen (Wrocław, Dębe Wielkie-Mazowsze, Augustów, Kraków, Lublin, Głubczyce-Opolskie, Poznań), a także poza granicami kraju – Lwów, Grodno, Wilno. Te spotkania są bardzo ważne dla naszego środowiska, angażują wielu młodych wolontariuszy, właczają się harcerze.

Filmy

Zdrowie Bohaterom

O akcji

Galeria

Stowarzyszenie Odra-Niemen od lat wspiera środowisko kombatanckie, Sybiraków w zakresie pomocy medycznej. Kupujemy witaminy i potrzebne maści, zdobywamy lub pomagamy w załatwianiu  sprzęt medyczny: aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, chodziki.

Staramy się, aby każdy pobyt integracyjny kombatantów związany był z zabiegami leczniczymi. Udało się też nam zebrać fundusze dzięki Opolskiemu Oddziałowi Odry-Niemen, na pobyt w sanatorium płk Weroniki Sebastianowicz.

Od 2020 włączyliśmy się jako stały partner w projekt „ZDROWIE BOHATEROM” To zadanie przygotowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna   i  Polską Grupą Uzdrowisk sp. z o.o. , w formie cyklicznych, tygodniowych pobytów w uzdrowiskach, dla kombatantów różnych formacji i okresów działania.  Projekt jest prospołeczną kampanią prowadzoną na terenie województwa dolnośląskiego i województwa zachodniopomorskiego, a wkrótce może i w całej Polsce.

Stowarzyszenie Odra-Niemen w projekcie zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z weteranami. Zapraszamy grupę do udziału, zapewniamy opiekę w czasie podróży na miejsce i podczas całego pobytu. Jak zawsze jesteśmy z bohaterami naszej wolności.

Filmy

Wolontariat

Wszystkie projekty adresowane do grupy weteranów, Sybiraków, działaczy opozycji antykomunistycznej wymagają wsparcia wolontariuszy. To są zawsze najpiękniejsze chwile dla nas, osób biorących udział w tych wydarzeniach. Zapraszamy do współpracy, pracy jest mnóstwo, ale jeszcze więcej satysfakcji i ogrom niezapomnianych wspomnień, wzruszeń. Rodzą się też bardzo silne międzypokoleniowe relacje.  Poniżej przedstawiamy wypowiedzi członków, wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen