Czym jest sztafeta pokoleń?

Stowarzyszenie Odra-Niemen powstało i stale się rozwija w oparciu o wartości, postawy środowiska kombatantów I i II Konspiracji. Współpracujemy w Polsce i poza granicami z weteranami wszystkich środowisk, więźniami politycznymi czasów stalinowskich i okresu PRL, z Sybirakami. Przyjaźnimy się z rodzinami bohaterów naszej wolności, którzy są często kustoszami pamięci nie tylko dziejów swoich bliskich, ale też całych środowisk, w których ich bliscy działali. Pracujemy z seniorami Solidarności, uczestnikami wydarzeń Paznania’56, członkami Solidarności Walczącej, czy Niezależnego Zrzeszenia Studentów z lat 1981-1989.

Z drugiej strony udało się nam włączyć do współpracy młode pokolenie. To wspaniała grupa wolontariuszy, uczniów, studentów, młodych pracujących osób, harcerzy. Mamy też u siebie zapracowane pokolenie 40-latków, którzy mimo braku czasu, pięknie nam pomagają w naszych działaniach. Sa też z nami bardzo dla nas ważni pedagodzy.

Tworzymy międzypokoleniową grupę, która wpatrzona w pokolenie bohaterów naszej wolności, przekazuje  ich wartości w XXI wieku. Znamy rodziny,  w których dziadek to żołnierz walczący w II Wojnie Światowej, w latach stalinowskich Żołnierz Wyklęty, jego dzieci to najmłodsze pokolenie Niezłomnych, które potem w czasach PRL brały udział w różnych strukturach opozycyjnych, a wnuki dzisiaj działają jako wolontariusze w naszej organizacji. Wiele takich rodzin jest w strukturach Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma okazję jeszcze znać i bezpośrednio spotykać się z pokoleniem Kolumbów. Zdobywamy od nich przesłania dla pokoleń, nagrywamy ich relacje, zbieramy pamiętki i dokumenty, opiekujemy się tymi niezwykłymi osobami i wszędzie razem podróżujemy, spotykamy się na wydarzeniach, włączamy we wspólne działania.

Zbieramy doświadczenia i uczymy się od pokoleń, które od II RP do 1989 roku walczyło, w różny sposób, o wolną i ukochaną Ojczyznę. Jako Stowarzyszenei Odra-Niemen jesteśmy zobowiązani do niesienia przekazu bohaterów naszej wolności, do kolejnych pokoleń.

Zapraszamy do tej niezwykłej podróży.

Zdjęcia ze wspólnych działań

Spotkania z Polską

Opis akcji

Galeria

Spotkania z Polską to pobyty integracyjne weteranów I i II Konspiracji, Sybiraków, opozycji antykomunistycznej, rodzin bohaterów i wolontariuszy młodego pokolenia. To spotkania międzypokoleniowe. Od 2011 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen organizuje takie pobyty w Ojczyźnie, dla  kresowych kombatantów i Sybiraków z Polski i zagranicy. Z każdym rokiem projekt się rozszerza. Pierwszy pobyt to 30 uczestników z Białorusi, ostatni to ponad 120 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i ok. 30 różnych środowisk. W 2011 roku to był tydzień pobytu i spotkania gości z kilkoma środowiskami. Ostatnie projekty to cała grupa partnerów finansowych, wsparcie najważniejszych instytucji w Polsce, szeroki program pobytu i niekończące się spotkania z wieloma podmiotami. W czasie tych spotkań odbywa się wiele wydarzeń:  

  • prezentacje środowisk
  • pokazy filmów, spotkania dyskusyjne, koncerty, wystawy tematyczne,
  • zabiegi lecznicze
  • spotkania z delegacjami samorządowymi I instytucji publicznych 
  • spotkania z młodzieżą, organizacjami pozarządowymi, z grupami rekonstrukcyjnymi
  • spotkania integracyjne, międzypokoleniowe“Partyzanckie ogniska” 
  • zbieranie relacji świadków historii
  • konferencja z udziałem uczestników zadania, przedstawicieli partnerów zadania
  • uroczystości przyznawania odznaczeń i nagród dla zasłużonych weteranów
  • realizacja materiałów multimedialnych 

Aktualności, Artykuły, Materiały tematyczne

Filmy

Spotkania z młodzieżą

Jak wyglądają spotkania

Galeria

Kombatanci, Sybiracy, świadkowie historii mimo trudów życia i poważnego wieku wciąż biorą udział w spotkaniach z młodzieżą. Bardzo to lubią, bardzo są otwarci na rozmowy, dyskusje i stale do dyspozycji, jeśli tylko zdrowie im pozwala.

Najstarsza kombatantka, która wciąż spotyka się z młodymi osobami przy okazji różnych wydarzeń, to 98 letnia Wanda Kiałka.

To wspaniałe i potrzebne spotkania. Stowarzyszenie Odra-Niemen pomaga w organizacji lekcji w szkołach, w przygotowaniu dyskusji z młodzieżowymi liderami społecznymi, z organizuje systematyczne spotkania świadków historii w swojej siedzibie i w wielu miastach w Polsce.

Organizujemy też spotkania urodzinowe dla bohaterów naszej wolności. Młodzież chętnie też włącza się w akcję „Paczka dla kombatanta w Polsce i na Kresach”. Przygotowują zbiórki darów, piszą listy i kartki, a potem w wielu przypadkach dostarczają paczki pamięci bezpośrednio kombatantom. 

Aktualności, Artykuły, Materiały tematyczne

Filmy

Organizacja spotkań świątecznych i wydarzeń patriotycznych

Jakie działania

Galeria

Bardzo ważnym elementem współpracy naszego stowarzyszenia ze środowiskami kombatanckimi, represjonowanymi to organizacja samych wydarzeń rocznicowych i włączania w nie weteranów, ale też międzypokoleniowe wyjazdy na takie wydarzenia patriotyczne jak np. Rocznica Operacji Ostra Brama, Wybuch II Wojny Światowej 1 i 17 Września, Powstanie Warszawskie, Dzień Niepodległości, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Od kilku lat organizujemy, lub wspomagamy takie wydarzenia jak spotkania świąteczne dla środowisk kombatanckich.   Są to projekty realizowane w  całej Polsce przez oddziały Odry-Niemen (Wrocław, Dębe Wielkie-Mazowsze, Augustów, Kraków, Lublin, Głubczyce-Opolskie, Poznań), a także poza granicami kraju – Lwów, Grodno, Wilno. Te spotkania są bardzo ważne dla naszego środowiska, angażują wielu młodych wolontariuszy, właczają się harcerze.

Aktualności, Artykuły, Materiały tematyczne

Filmy

Zdrowie Bohaterom

O akcji

Galeria

Stowarzyszenie Odra-Niemen od lat wspiera środowisko kombatanckie, Sybiraków w zakresie pomocy medycznej. Kupujemy witaminy i potrzebne maści, zdobywamy lub pomagamy w załatwianiu  sprzęt medyczny: aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, chodziki.

Staramy się, aby każdy pobyt integracyjny kombatantów związany był z zabiegami leczniczymi. Udało się też nam zebrać fundusze dzięki Opolskiemu Oddziałowi Odry-Niemen, na pobyt w sanatorium płk Weroniki Sebastianowicz.

Od 2020 włączyliśmy się jako stały partner w projekt „ZDROWIE BOHATEROM” To zadanie przygotowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna   i  Polską Grupą Uzdrowisk sp. z o.o. , w formie cyklicznych, tygodniowych pobytów w uzdrowiskach, dla kombatantów różnych formacji i okresów działania.  Projekt jest prospołeczną kampanią prowadzoną na terenie województwa dolnośląskiego i województwa zachodniopomorskiego, a wkrótce może i w całej Polsce.

Stowarzyszenie Odra-Niemen w projekcie zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z weteranami. Zapraszamy grupę do udziału, zapewniamy opiekę w czasie podróży na miejsce i podczas całego pobytu. Jak zawsze jesteśmy z bohaterami naszej wolności.

Aktualności, Artykuły, Materiały tematyczne

Filmy

Wolontariat

Wszystkie projekty adresowane do grupy weteranów, Sybiraków, działaczy opozycji antykomunistycznej wymagają wsparcia wolontariuszy. To są zawsze najpiękniejsze chwile dla nas, osób biorących udział w tych wydarzeniach. Zapraszamy do współpracy, pracy jest mnóstwo, ale jeszcze więcej satysfakcji i ogrom niezapomnianych wspomnień, wzruszeń. Rodzą się też bardzo silne międzypokoleniowe relacje.  Poniżej przedstawiamy wypowiedzi członków, wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen