W listopadzie 2009 roku w czasie uroczystości związanych z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości,  w małej miejscowości Iwieniec, na skraju Puszczy Nalibockiej, spotkaliśmy drobną kobietę, o ogromnym harcie, ducha Weronikę Sebastianowicz, szefową Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Jej prośba, aby wspomóc środowisko AK na Grodzieńszczyźnie rozpoczęło budowę wielkiej, patriotycznej rodziny pod hasłem RODACY-BOHATEROM. To dla tych dumnych ludzi, Kresowych Weteranów, Ich rodzin, dla polskich środowisk, które poznaliśmy dzięki kombatantom, jak również dla wszystkich bohaterów naszej wolności, realizujemy razem z przyjaciółmi z całej Polski i zagranicy wiele zadań.

Na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy wszyscy mobilizujemy siły, aby zebrać dary, napisać kartkę  z życzeniami, stworzyć PACZKĘ PAMIĘCI i bezpośrednio dostarczyć ją do bohaterów. Bo przyświeca nam zdanie kombatanta, obrońcy Grodna, Kazimierza Tumińskiego, którego zawsze odwiedzaliśmy, a który zmarł w październiku 2018 roku: “Nie zapominajcie o nas”.

CHWAŁA BOHATEROM – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

2020 rok to czas pandemii, który zmienia wszystko w naszym życiu. Jest trudność ze zbiórką darów, szkoły, nasi stali partnerzy, są wyłączane z działań i możliwości współpracy, a granice zamknięte.  Szykujemy zatem w tym wyjątkowym czasie inne formy wsparcia, bo zapomnieć o bohaterach naszej wolności nie możemy. Pamiętać musimy o polskich seniorach, którzy na Kresach oddali Polsce całe swoje życie. Wspierać chcemy w bieżącej codzienności weteranów mieszkających w Polsce, często samotnych, którzy utracili teraz ostatnią radość kontaktów z młodzieżą szkolną.

Akcja RODACY-BOHATEROM mimo pandemii trwa. Prosimy o współpracę  w innych formułach i bądźmy razem także z Rodakami zza wschodniej granicy. NOWA OFERTA AKCJI RODACY-BOHATEROM W CZASACH PANDEMII