W listopadzie 2009 roku w czasie uroczystości związanych z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości,  w małej miejscowości Iwieniec, na skraju Puszczy Nalibockiej, spotkaliśmy drobną kobietę, o ogromnym harcie, ducha Weronikę Sebastianowicz, szefową Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Jej prośba, aby wspomóc środowisko AK na Grodzieńszczyźnie rozpoczęło budowę wielkiej, patriotycznej rodziny pod hasłem RODACY-BOHATEROM. To dla tych dumnych ludzi, Kresowych Weteranów, Ich rodzin, dla polskich środowisk, które poznaliśmy dzięki kombatantom, jak również dla wszystkich bohaterów naszej wolności, realizujemy razem z przyjaciółmi z całej Polski i zagranicy wiele zadań.

Na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy wszyscy mobilizujemy siły, aby zebrać dary, napisać kartkę  z życzeniami, stworzyć PACZKĘ PAMIĘCI i bezpośrednio dostarczyć ją do bohaterów. Bo przyświeca nam zdanie kombatanta, obrońcy Grodna, Kazimierza Tumińskiego, którego zawsze odwiedzaliśmy, a który zmarł w październiku 2018 roku: “Nie zapominajcie o nas”.

CHWAŁA BOHATEROM – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

W 2021 roku planujemy ponownie ruszyć na Kresy. W zeszłorocznej edycji, mimo wielkich problemów na granicy, udało nam się utrzymać dopływ wsparcia dla Rodaków na dawnych Kresach Wschodnich.

Jednym z głównych elementów tegorocznej edycji będzie wsparcie Polaków na Białorusi. Mimo zamkniętych granic mamy możliwości dotarcia do nich, w obecnej sytuacji świadomość, że nie zostali sami, jest jeszcze ważniejsza, niż dotychczas.