Koordynator: FUNDACJA LEX LUPUS

Koordynator akcji:

Angelika – tel. 720 786 996

Termin zbiórki:

2 listopada 2022 – 6 grudnia 2022

Dodatkowe informacje:

Jesteśmy koordynatorem na województwo kujawsko-pomorskie. Akcja w naszym województwie trwa od 2.11.2022 do 6.12.2022 r.

Odbiór darów ze szkół odbędzie się w dniach 12-14.12.2022 r., pod warunkiem, że szkoły dokonają zgłoszenia na adres mailowy: fundacjalexlupus@gmail.com do dn. 6.12.2022 r. podając następujące informacje:
• Dokładna nazwa placówki,
• Dokładny adres (wraz z kodem pocztowym),
• Adres odbioru darów, jeżeli jest inny niż adres placówki,
• Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za koordynację akcji,
• Numer kontaktowy,
• Adres e-mail do kontaktu (jeśli inny niż ten, z którego zostało wysłane zgłoszenie),
• Godziny w jakich funkcjonuje szkoła – informacja potrzebna do planowania tras i odbioru darów.

W celu ewentualnego odbioru darów od innych instytucji niż placówki szkolne i przedszkolne, prosimy o kontakt indywidualny telefonicznie lub mailowo.

Więcej informacji o zbiórce w woj. kujawsko-pomorskim można znaleźć na stronie Fundacji: https://www.facebook.com/FundacjaLexLupus/

Zbiórka: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Termin zbiórki:

14 grudnia 2021 – 17 grudnia 2021

Miejsce zbiórki:

zbiórka szkolna, al. Kard. Wyszyńskiego 1

Koordynator akcji:

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Barbara – tel. 694 670 040

Dodatkowe informacje:

sekretariat szkoły pracuje w godz. 7.30 – 15.30; szkoła jest otwarta w godz. 7.00 – 20.00