384459090_2465159176999242_6374559860077583799_n

Wsparcie charytatywne Polaków w Naddniestrzu i na Kresach

W mijającym roku realizowaliśmy zadanie pod tytułem “Rodacy-Bohaterom. Działania charytatywne ponad granicami”, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Zakładał on wsparcie Polaków w Naddniestrzu, autonomii położonej w Mołdawii, a także wsparcie logistyczne transportów odbywających się w ramach akcji Rodacy Bohaterom.

Wsparcie w Naddniestrzu

Tereny te od XVIII wieku należały do Cesarstwa Rosyjskiego, później – przez krótki czas – do Ukraińskiej Republiki Ludowej, finalnie włączony do Związku Radzieckiego. Najpierw funkcjonuje jako Mołdawska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, później zmienia nazwę na Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka. Po upadku ZSRR, 23 maja 1991 roku ogłoszono niepodległość Republiki Mołdawii. Zmiany, które zaczęły być wprowadzane  – m.in. wprowadzeniu mołdawskiego jako jedynego języka urzędowego – zaczęły powodować niepokoje wśród ludności Naddniestrza, szczególnie etnicznych Rosjan, Ukraińców, czy Gagauzów.

Republika Naddniestrza ogłosiła niepodległość w grudniu 1990 roku, jednakże została ona uznana tylko przez Abchazję i Osetię Południową. Stąd na arenie międzynarodowej dalej jest uznawane za część Mołdawii, mający autonomię region, będący pod silnym wpływem Rosji.

Skąd więc w tym miejscu Polacy? Opowiada prezes „Małej Ojczyzny”, polskiej organizacji z Naddniestrza, Antonina Pietrasz:

„Polacy zamieszkiwali tę ziemię od bardzo dawna, to były najdalej wysunięte Kresy I Rzeczypospolitej Polskiej, do II rozbioru. Była tam granica z Imperium Osmańskim, ciągle toczyły się jakieś walki.

Dla mieszkańców to zaszczyt, że mają polskie korzenie. W czasach komunizmu trzeba było wyrzekać się swojej narodowości, byliśmy bardzo prześladowani z tego powodu. Jednakże dzięki wierze, dzięki tradycji, dzięki pielęgnowaniu kultury polskiej zostaliśmy Polakami.”

Dzięki dofinansowaniu mogliśmy wspomóc lokalną ludność polskiego pochodzenia w dwóch aspektach: zapewniliśmy całoroczne obiady dla 30 polskich dzieci z lokalnej szkoły i wsparliśmy 3 rodziny, wychowujące niepełnosprawne dzieci, rocznymi zapomogami po 12 tysięcy złotych. To bardzo ważne zadania, pomagające ludziom żyjącym czasami w bardzo skromnych warunkach, na terenach, gdzie dotarcie np. z naszą pomocą w ramach akcji Rodacy Bohaterom bywa niemożliwe.

Wyjazdy paczkowe

Akcja Rodacy Bohaterom ma charakter społeczny i trwa niemal od 15 lat. W jej ramach co roku odbywa się kilkadziesiąt wyjazdów na Kresy, z darami, zniczami, ze wsparciem dla naszych rodaków.

W ramach dofinansowania z KPRM uzyskaliśmy wsparcie o wysokości 50 400 złotych, dzięki którym mogliśmy wesprzeć częściowo logistykę akcji, szczególnie w momentach, gdy wsparcie darczyńców było mniejsze (poza okresami świątecznymi). 

W ciągu roku udało się zorganizować 19 wyjazdów na Ukrainę, Litwę i Łotwę, w ramach których częściowo wsparto logistykę tych podróży.

Projekt „ Rodacy Bohaterom. Działania charytatywne ponad granicami ” współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Wartość całkowita wyniosła 202 800 PLN, wartość  dofinansowania 192 800 PLN

Na Nowy 2024 rok

Drodzy przyjaciele! Za nami ważny czas. Ten mijający rok był bardzo dobry dla całego środowiska Odra-Niemen.

Zarząd Główny Odra-Niemen zrealizował ponad 20 projektów dotacyjnych, a każdy z oddziałów miał też swoje autorskie zadania finansowane z różnych programów konkursowych.

Z każdym rokiem mamy więcej projektów, które są wykonywanie ze środków własnych, ze zbiórek publicznych, z funduszy przekazanych przez darczyńców i są to działania w 100% wykonywane społecznie. To daje nam bezpieczeństwo rozwoju, ale też nie zatracamy się tylko w zadaniach dotacyjnych, finansowanych zewnętrznie, ale mamy swoje autorskie prace, które definiują Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Coraz mocniej rozwijamy się w realizacji zdań adresowanych do polonijnych społeczności i polskich działających za granicą. To staje się naszym wiodącym obszarem.

Zdobywamy też wciąż nowe doświadczenia w realizacji konkursów małych grantów, wspierając tymi projektami i naszymi umiejętnościami, małe i średnie organizacje.

Rozpoczęliśmy pilotażowy program edukacyjny „Warsztaty filmowe” łączące poznawanie przez młodych ludzi narzędzi multimedialnych i losów lokalnych świadków historii. Finałem tych połączeń są fantastyczne spoty promujące międzypokoleniowe spotkania. To dla nas ważny kierunek rozwoju, bo widzimy ile dobrych treści i nowych narzędzi dają nam te zajęcia.

Jednak wciąż najważniejszym zadaniem i całym obszarem wsparcia jest działanie na rzecz środowisk kombatanckich. Akcja Rodacy-Bohaterom jest przez Nich stworzona, dla Nich realizowana i o Nich opowiadająca. Zbudowaliśmy wokół tej akcji nasze oddziały, które tak pięknie się rozwijają. Tworzymy sieć współprac, która połączyła nas w Federację Patriotyczną. Poznaliśmy dzięki kombatantom miejsca pamięci, którymi się teraz my opiekujemy. To było, jest i zawsze będzie nasze najbliższe sercu wyzwanie.

‼️ W przyszłym roku nasze środowisko ma swoje ważne wydarzenie. Będziemy obchodzić 15 rocznicę akcji Rodacy-Bohaterom, od której zaczęła się nowa era Stowarzyszenia Odra-Niemen. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie uroczysta Gala, realizowana we wrześniu, we wrocławskiej Sali Impart-Centrum. Jednak już w ciągu roku planujemy z naszymi partnerami okolicznościowe wydarzenia. Przyszły rocznicowy rok zapowiada się dla nas pracowicie i emocjonująco, dlatego prosimy nie zapominać o nas w 2024 roku.

Kończąc ten rok
dziękujemy kombatantom i wszystkim świadkom historii, którzy są dla nas tak życzliwi i są naszymi najwierniejszymi przyjaciółmi
dziękujemy wszystkim członkom Odry-Niemen za tytaniczną pracę i dbanie o rozwój naszego środowiska
dziękujemy wolontariuszom za ogrom pracy, dzięki której możemy realizować tak wiele zadań
dziękujemy naszym przyjaciołom, działaczom i organizacjom, z kraju i zagranicy za chęć współpracy
dziękujemy wszystkim darczyńcom za każdy grosz, dzięki którym stajemy się z każdym rokiem mocniejszą organizacją pozarządową

Oby 2024 rok był czasem pokoju, realizacji marzeń i życzliwości.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen

Filmowe historie. Międzypokoleniowe Warsztaty filmowe

Projekt dotyczył realizacji serii spotkań międzypokoleniowych opartych o poznawanie nowoczesnych technologii filmowych, zbudowanie relacji pomiędzy świadkami historii a młodszym pokoleniem. Poprzez aktywny udział w warsztatach filmowych, powstał cykl spotów o budowaniu relacji międzypokoleniowych i filmowe opowieście o losach świadków historii. 

Międzypokoleniowe spotkania na Mazowszu

W czerwcu odbyło się międzypokoleniowe  spotkanie na granicy Mazowsza i Podlasia. nad Bugiem.  Celem wydarzenia było poznanie się uczestników z różnych grup wiekowych, zostały zaprezentowane spoty projektów międzypokoleniowych z akcji Rodacy-Bohaterom oraz prezentacja materiałów reżysera Pawła Przewoźnego. Grupa zwiedziła Stadninę koni w Janowie i okoliczne zabytki. Odbyły się prace warsztatowe w zespołach i tworzenie materiału zdjęciowego nad Bugiem.

Warsztaty filmowe

W ramach zadania zorganizowaliśmy 4 warsztaty filmowe w różnych regionach Polski.  Na każdym ze spotkań bohaterowie przekazywali treści związane z patriotyzmem, opowiadali o swoich losach. Warsztaty przybierały różne formy w zależności od temperamentu kombatanta, ale wszędzie aktywnymi „filmowcami” była młodzież, która prowadziła rozmowy (podcasty). nagrywała reelsy, czy współpracowała przy tworzeniu scenariusza spotkań. W ramach zadania powstały 4 spoty pokazujące głównych bohaterów., ale młodzież nagrał też mniejsze formy filmowe np. nt wolontariatu.

Poznań#1 Warsztat filmowy realizowany w dniach 12-13.10.2023r. Głównym bohaterem zajęć i spotów był Pan Jerzy Majchrzak uczestnik wydarzeń Poznań’56, a środowiska kombatanckie, które włączyły się do zadania to: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, Związek Sybiraków O/Wielkopolska, Stowarzyszenie Poznań’56

Rzeszów – #2 Warsztat filmowy realizowany w dniach 26-27.10.2023r. Głównym bohaterem spotów był Pan Władysław Bogaczewicz , żołnierz Armii Krajowej. Środowiska kombatanckie, które włączyły się do zadania to: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki, Związek Sybiraków Rzeszów i Stalowa Wola

Lublin – #3 Warsztat filmowy realizowany w dniach 6-7.11.2023r. Główną bohaterką spotów była Pani Jadwiga Bednarska, więzień polityczny II Konspiracji. Środowiska kombatanckie, które włączyły się do zadania to: Chełmskie i Lubelskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Dzieci Zamojszczyzny, Polski Związek b. Więźniów Politycznych hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Lublinie

Karczew Mazowsze – #4 Warsztat filmowy odbył się w dniach 27-28.11.2023.. Bohaterem warsztatów został Janusz Maksymowicz – Powstaniec Warszawski, a środowisko kombatanckie, które włączyło się do zadania to Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, środowisko Powstańców Warszawskich

Promocja projektu i jego rezultatów

W grudniu odbyło się we Wrocławiu spotkanie podsumowujące projekt. Przy udziale ponad 100 osób, młodych wolontariuszy i dolnośląskich kombatantów, pokazaliśmy materiały filmowe ze zrealizowanych zajęć. Na profilach Odra-Niemen w social mediach pokazywaliśmy relacje ze spotkań w poszczególnych regionach,  a także ukazał się artykuł w Kwartalniku “Ponad Granicami”.

Finansowanie projektu

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU oraz funduszy własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen.

412752525_758372829651008_4736967942404061232_n

U Polaków z Wilna, Nowych Święcian i Turmontu

W ostatnich dniach spędziliśmy niezwykle emocjonujący i piękny czas na Kresach, gdzie pojechaliśmy z “Paczkami Pamięci”, w ramach akcji Rodacy Bohaterom.

Naszym celem było kilka rejonów na Litwie. W pierwszym dniu w Domu Polskim w Wilnie spotkaliśmy się z środowiskiem Sybiraków oraz wdów Armii Krajowej.

Następnie wolontariusze odwiedzili w domu Panią Halinę Kowzan i Pana Stanisława Poźniaka kombatanta AK.

Kolejny dzień spędziliśmy w Nowych Święcianach oraz Turmontach.

Te pełne pracy dni zwieńczone był wzruszającymi spotkaniami z Polakami, którzy przyjmowali nas u siebie w domach z otwartymi ramionami. Rozmawialiśmy i radowaliśmy się wspólnie, składaliśmy życzenia świąteczne i wręczyliśmy paczki.

Nasi bohaterowie to często samotni seniorzy, dla których te odwiedziny były pięknym przeżyciem, o którym jedna z Pań powiedziała: “te spotkania z Wami zostają w naszych sercach, dają nam siłę i radość na cały rok!”

Dziękujemy naszym partnerom z Lex Lupus za przeprowadzenie akcji na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, spisaliście się na medal!

Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział w akcji i zbierały dary dla naszych rodaków z Kresów. Przekazujemy Wam też ogromne podziękowania, uściski i pozdrowienia od Polaków, których odwiedziliśmy.

To dzięki Wam setki Polaków z Kresów otrzymało świąteczne paczki i coś więcej – to pamięć i docenienie, że mimo zawiłości losu cały czas podtrzymują tam naszą piękną tradycję i kulturę.

Kiedy odjeżdżamy, często żegnający nas ze łzami w oczach rodacy mówią: “nie zapominajcie o nas” i to jest najważniejsze.

Logistyka zadania (paliwo, wynajem busów) została częściowo wsparta ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

#rodacybohaterom #odraniemen #15latrodacybohaterom

Czortków Ukraina RB 2023-13

Akcja Rodacy Bohaterom w toku!

Nasza akcja paczkowa trwa w najlepsze, za nami już trzy wyjazdy do rodaków na wschodzie!

– Wolontariusze Odra-Niemen Podkarpacie byli z paczkami u Polaków na Ukrainie, w Czortkowie i okolicach -> relacja: https://tiny.pl/csj1v

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki pojechał na Litwę, by wesprzeć szkołę w Jęczmieniszkach i okolicznych Polaków -> relacja: https://tiny.pl/csj13

Odra-Niemen Wielkopolska wyruszył na daleką wyprawę do Łotwy, gdzie przeżyli wiele wzruszających chwil -> https://tiny.pl/csjjm

W tym roku czekają nas jeszcze dwie wyprawy, lada moment rusza wyjazd z wrocławskiej centrali i Lex Lupus, który zawiezie dary m.in. do środowiska Sybiraków i wdów AK w Wilnie. Między Świętami a Nowym Rokiem z Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski paczki pojadą do rejonu Solecznickiego.

Trwa też zbiórka Oddziału Podkarpackiego w galeriach handlowych w Rzeszowie i Stalowej Woli (https://tiny.pl/csjj9), zaś wolontariusze z Odra-Niemen Małopolska odwiedzili kombatantów z paczkami (https://tiny.pl/csjjd)

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski kontynuuje zbiórkę darów przed wyprawą do Szyłokarczmy na Litwie, odbyło się także spotkanie świąteczne dla środowisk kombatanckich.

W styczniu nie zamierzamy odpuszczać, kolejne wyprawy już są zaplanowane, bądź w trakcie planowania, w tym wszystkim nie zapominamy też o naszych rodakach z Białorusi 😉

Dziękujemy wszystkim za wsparcie! ❤🇵🇱

I zachęcamy do dalszej pomocy na stronie zbiórki na Siepomaga.pl: https://www.siepomaga.pl/rodacy-bohaterom

Logistyka zadania (paliwo, wynajem busów) częściowo wsparta ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

#rodacybohaterom #odraniemen #15latrodacybohaterom

Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach

Już po raz 7. Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski, organizuje akcję pomocy małopolskim Kombatantom „Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach”, która wsparciem obejmie 130 osób.

W weekend 16-17 grudnia 2023 roku do 130 Kombatantów mieszkających w Małopolsce trafiły paczki żywnościowe z żywotnością długoterminową oraz świąteczne – wigilijne posiłki.

Zadanie publiczne „Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach” realizowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oddział Małopolski jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Więcej informacji na stronie Odra-Niemen Małopolska

Informacje o zadaniu

Partnerzy zadania

Zadanie publiczne „Rodacy-Bohaterom. Pamiętamy o małopolskich Kombatantach” realizowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oddział Małopolski jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Partnerem głównym akcji jest  Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu i Związku Cyfrowa Polska. Partnerami akcji jest Wojewoda Małopolski, 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Klub Międzypokoleniowych spotkań

Klub Międzypokoleniowych spotkań to zadanie edukacyjne realizowane przy znaczącej współpracy z Klub AK Ziemi Radzymińskiej  Główne założenia zadania to wyjazd edukacyjny ponad 300 uczestników z Radzymina do Płocka, na  spotkania środowisk kombatanckich. Młodzież radzymińskich szkół brała także udział w praktycznych warsztatach filmowych, a na koniec projektu odbyło się uroczyste podsumowanie zadania w obecności ponad 150 uczestników. Podczas wydarzenia odbyła się premiera spotu stworzonego podczas całego projektu, Międzyszkolny Klub im. AK Ziemi Radzymińskiej prezentował swoje działania, a spotkanie zakończyło się muzycznymi występami. 

Projekt został zrealizowany według założonego planu, rezultaty zostały w całości osiągnięte, a nawet pod kątem liczby uczestników i szkół, przekroczone.

Wyjazd edukacyjny do Płocka

Pierwsze działanie to przygotowanie i wyprawa edukacyjna 316-osobowej grupy z Radzymina i okolic do Płocka. Ta liczna grupa to byli uczniowie i nauczyciele 15 szkół Gminy Radzymin, świadkowie historii, członkowie i wolontariusze Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Radzyminie. Grupa została zaopatrzona w zestawy patriotyczne i broszury edukacyjne na temat lokalnych działań AK. W Płocku uczestnicy spotkali się z lokalnym środowiskiem AK, z grupami rekonstrukcyjnymi, gdzie wszyscy uczestniczyli w upamiętnianiu miejsc pamięci AK w Płocku i okolicach. Pod Pomnikiem AK w Płocku odbyła się lekcja historii, z udziałem szkolnych pocztów sztandarowych. Na zakończenie dnia w Białobrzegach, zostało zorganizowane wspólne ognisko patriotyczne z aktywnym udziałem grupy rekonstrukcyjnej. Te etap odbył się 26.10.2023 roku.

Warsztaty filmowe

Druga część zadania to warsztaty filmowe dla uczniów, uczestników wyprawy do Płocka. Reżyser Paweł Przewoźny zrealizował zajęcia dla 5 grup. Zebrane materiały podczas wyprawy do Płocka, spotkania z lokalnymi świadkami historii były wykorzystane do pracy podczas zajęć. Zajęcia miały praktyczny charakter z możliwością pracy przez uczniów na profesjonalnym sprzęcie filmowym. Efektem zajęć oraz wyprawy edukacyjnej podczas, której zbierano także materiały, był wyprodukowany film. Zajęcia odbywały się w dniach 28-30.11.2023

Podsumowanie zadania

Trzeci etap zadania to jego podsumowanie, które odbyło się 14.12.2023r.  w Miejskim Domu Kultury w Radzyminie. W ramach wydarzenia został pokazany fotoreportaż z materiałów zbieranych podczas całego zadania, a także po raz pierwszy odbył się pokaz stworzonego filmu o tematyce patriotycznej, w którym głównymi bohaterami jest międzypokoleniowa grupa promująca polską historię, wolontariat. Zwieńczeniem spotkania był występ muzyczny Pawła UNDERA Przewoźnego, a także występy uczniów radzymińskich szkół.

Finansowanie projektu

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji oraz ze środków własnych Federacji Patriotycznej.

Punkt zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 9

Koordynator akcji:

Stowarzyszenie Odra-Niemen
Bogusław – tel. 537 302 602

Miejsce zbiórki:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
ul. Miła 58
35-314 Rzeszów

Termin zbiórki:

Zbiórka darów odbywać się będzie do odwołania.

Dodatkowe informacje: