Koordynator: SON Małopolska

Termin zbiórki:

1 grudnia 2021 – 15 stycznia 2022

Miejsce zbiórki:

Ptaszkowa 680

33-333 Ptaszkowa

Koordynator akcji:

SON Małopolska
Jan – tel. 533 310 570

Zbiórka: Siedziba Malborskiego Stowarzyszenie OŚ

Termin zbiórki:

6 grudnia do 10 grudnia 2021 r.

Miejsce zbiórki:

Siedziba Malborskiego Stowarzyszenie OŚ
ul. Stare Miasto 21/18
w godz. 16.00 – 19.00

Koordynator:

Robert, tel. 533 884 11 (kontakt także w przypadku odbioru osobistego produktów)