Koordynator: Odra-Niemen Małopolska

Koordynator akcji:

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski
Tomasz – 785 042 119

Punkt zbiórki:

Akademia Ignatianum,
ul. Kopernika 26
(po uprzednim kontakcie telefonicznym)

Możliwość komentowania została wyłączona.