Zbiórka: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Termin zbiórki:

13 listopada 2021 – 10 grudnia 2021

Miejsce zbiórki:

Stołówka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej „Trójka”
ul. Langiewicza 16 
20-032 Lublin

Koordynator akcji:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Monika – tel. 791-288-335

Dodatkowe informacje:

Zbiórka będzie prowadzona również na wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych UMCS. Dane kontaktowe poszczególnych koordynatorów zostaną udostępnione na stronie umcs.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.