Powyższa mapa pokazuje główne miejsca, w które zawozimy nasze paczki. Jesteśmy obecni we wszystkich ważnych regionach Kresów II RP, lecz docieramy również do społeczności polskich zamieszkujących jeszcze dawniejsze tereny polskie. Wśród nich znajdują się Łatgalia na dawnych Inflantach, Żytomierszczyzna, czy też Gagauzja i okolice Suczawy, gdzie do dziś pielęgnowana jest polskość.