plakat

Dni z Rotmistrzem Pileckim


Pomimo pandemii, trudnej sytuacji w jakiej się znajdujemy, bez możliwości organizowania publicznych wydarzeń, nie mamy zamiaru rezygnować z naszych tradycyjnych “Dni z Rotmistrzem Pileckim”. Oczywiście odbędą się one w innej formie, niż dotychczas. 🔸Przez najbliższe 13 dni, począwszy od jutra, na naszej stronie na Facebooku będą ukazywały się informacje o Rotmistrzu. 🇵🇱🔸Będziemy się starali, by także codziennie zamieścić nagranie z czytania fragmentu “Raportu”. 📖🔸Prócz tego przewidujemy jeszcze kilka dodatkowych niespodzianek, bądźcie z nami! 🎁 Aktywnie włączają się w wydarzenie członkowie, wolontariuszy Odry-Niemen z całej Polski i nas przyjaciele Rodacy z  Wilna i Lwowa. Zapraszamy do współpracy, do kontaktu, do dyskusji o wielkim Bohaterze.  #DniZRomtmistrzemPileckim

Międzypokoleniowe spotkania Polaków we Lwowie

Wigilie kombatanckie

Od lat organizujemy dla środowiska kombatantów spotkania świąteczne, pomagamy organizacyjnie lub finansujemy wydarzenia. W 2019 roku udało nam się w każdym z oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen zorganizować Partyzanckie Wigilie dla  wielu środowisk patriotycznych. 

Pierwsza część kombatanckich spotkań to wydarzenia realizowane zza wschodnią granicą. W Grodnie uczestnikami wydarzenia byli kresowi bohaterowie, z którymi znamy się już 10 lat. To członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Wigilię  prowadziła płk Weronika Sebastianowicz, a pomogły jej finansować to spotkanie różne, zaprzyjaźnione ze sobą, środowiska: Fundacja Pomoc Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz Straż Graniczna. Byliśmy też z darami w domach tych, którzy już z nich nie wychodzą. We Lwowie w Wigilii brali udział członkowie Towarzystwa Kombatantów i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa, a organizacyjnie wsparł to przedsięwzięcie nasz lwowski oddział Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr. W Wilnie dzięki wieloletniej współpracy z Wileńska Młodzieżą Patriotyczną, udało się przygotować Partyzancką Wigilię dla członków Koła AK, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. 

Druga część projektu to organizacja wydarzeń świątecznych w regionach, gdzie Odra-Niemen ma swoje oddziały. W każdym ze spotkań licznie uczestniczyli kombatanci wielu formacji: weterani I i II Konspiracji, Powstańcy Warszawscy, Sybiracy, osoby represjonowane okresu stalinowskiego, okresu PRL. W każdym ze spotkań brała udział także młodzież, co przełożyło się na międzypokoleniowe spotkania.

Projekt został zorganizowany dzięki  funduszom Odra-Niemen pochodzącym ze zbiórek i od darczyńców. Organizację wydarzeń w Polsce przygotowały:

Wrocław – Zarząd Główny Stowarzyszeni Odra-Niemen

Dębe Wielkie – Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Głubczyce – Opolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Lublin – Lubelski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Poznań – Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Kraków – Małopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Augustów – Podlaski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Projekt został dofinansowany jako zadanie publiczne, w ramach dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, z programu “Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.”

  •