Ważna informacja, dotycząca akcji Rodacy Bohaterom

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele akcji Rodacy-Bohaterom. Po raz pierwszy od 10 lat, od kiedy zaczęła się nasza wspólna akcja pojawiają się w przestrzeni publicznej nieprzychylne komentarze o potrzebie, celach takiego projektu.

Przy okazji prezentacji zdjęć z wyprawy do Polaków na Polesie, przedstawiam kilka faktów, abyście Państwo będąc też rzecznikami akcji, mogli je dalej przekazywać.

1. Akcja trwa od 2009 roku, od spotkania z Weroniką Sebastianowicz na Białorusi.

2. Od początku NIE BYŁA akcją pomocy, ale DAREM PAMIĘCI dla kombatantów.

3. Ogromna liczba darów spowodowała dostarczanie paczek do innych środowisk kombatanckich, Sybiraków, na Litwie, Ukrainie, a potem do tamtejszych polskich społeczności.

4. Jesteśmy organizacją pozarządową i zajmujemy się wyłącznie edukacją, budowaniem współpracy pomiędzy środowiskami patriotycznymi w Polsce i poza jej granicami, rozwijaniem wiedzy historycznej o Polsce i o Kresach i o losach Polaków rozsianych po całym świecie.

5. Uczymy się od naszych Rodaków patriotyzmu, pielęgnowania polskich wartości, dbania o polskie miejsca pamięci i polską kulturę i wspieramy jak umiemy w rozwijaniu polskiej edukacji.

6. Zadanie jest olbrzymie jeśli chodzi o zasięg i logistykę. Zbieramy wszyscy ok. 70 ton darów, organizujemy ponad 20 wypraw, współpracujemy z ok. 100 koordynatorów w całej Polsce i nie mamy dotacji na utrzymanie takiej struktury  – wszystko to praca społeczna wolontariuszy.

7. Zebrane środki są w całości przeznaczane na logistykę zadania, dodatkowo, aby wszystko mogło się udać, Stowarzyszenie Odra-Niemen wraz z oddziałami dokłada ze swych skromnych zasobów lub prywatnych kieszeń, kolejne fundusze. Poza paczkami w ramach tego obszaru remontujemy kwatery wojskowe, organizujemy Zaduszki Kresowe, wspieramy środowiska kombatanckie przy organizacji spotkań świątecznych, zapraszamy weteranów, Sybiraków, wdowy, seniorów do Polski.

8. Jakakolwiek zauważana akcja reklamowa Rodacy-Bohaterom jest bezpłatna, traktowana jako wkład w ważny społecznie projekt.

9. Tą dużą akcją zarządzają 2 osoby z Wrocławia i zespół przyjaciół z oddziałów Odra- Niemen. Nie mamy etatów, dlatego mogą zdarzać się i zdarzają się błędy, czasami pojawia się chaos w zarządzaniu, ale jesteśmy organizacją pozarządową z dobrymi intencjami, a nie korporacją i działamy na emocjach a nie biznesowych zasadach.

10. Prosimy pamiętać, że darów jest dużo, logistyka trudna, magazynów mało, paczki Bożonarodzeniowe dostarczane są od grudnia do marca, więc są to długie terminy odbioru naszych darów

Od początku Rodacy-Bohaterom to nie akcja charytatywna a dar pamięci i teraz kiedy jest coraz mniej kombatantów, odchodzą też Sybiracy, a darów nie ubywa staramy się poprzez te skromne paczki dziękować innym Bohaterom: polskim działaczom, seniorom, polskim rodzinom, pedagogom, polskim szkołom. Dziękujemy im w imieniu nas wszystkich za ich niełatwą prace na rzecz utrzymania polskiego języka, polskiej kultury, za dbanie o polskie miejsca pamięci.

Spotykamy tych ludzi na swej drodze i są to zawsze przejmujące spotkania. I jeżeli Państwo usłyszycie, że taka akcja jak nasza nie jest potrzebna, jest polityczna, albo upokarzająca to proszę w to nie wierzyć, tak jak nie wierzą w to nasi Rodacy zza wschodniej granicy.

Bo gdzie nie jesteśmy i mimo, że tak dużo młodych Polaków przyjeżdża na stałe do Polski, to od tych którzy zostają zawsze słyszymy jedno zdanie od lat NIE ZAPOMINAJCIE O NAS . Prosimy zatem nas wspierać, finansowo, rzeczowo, merytorycznie i brać udział w projekcie, który pewnie naturalnie będzie przechodził ewolucję, prosimy jeździć z nami w te piękne miejsca pełne polskiej historii i polskich śladów i na spotkania z Rodakami, którzy działają poza granicami Polski, w ramach przysługujących im prawa mniejszości narodowych. A my dzięki temu projektowi zbudowaliśmy Stowarzyszenie Odra-Niemen z 7 oddziałami, z rzeszą wolontariuszy. Współpracujemy z wieloma środowiskami w Polsce i stworzyliśmy razem olbrzymi społeczny potencjał, który mam nadzieję z pomocą przyjaciół będziemy dalej wzmacniać.

W imieniu całego środowiska Odra-Niemen, serdecznie pozdrawiam, przesyłam życzenia wszelkiego dobra od Polaków z Polesia i dziękuję za wszystko prosząc o stałą przyjaźń i życzliwość Ilona Gosiewska, współzałożycielka stowarzyszenia i akcji Rodacy-Bohaterom.

Dziękujemy za pomoc na Białorusi Panu Eugeniuszowi ( Brześć) i Pani Helenie (Pińsk), a innym Polakom za moc wzruszeń. Autor zdjęć z Polesia: Marian Majcher, Wrocław.

Możliwość komentowania została wyłączona.