Pokolenia dla Niepodległej

Pokolenia dla Niepodległej czyli międzypokoleniowe spotkania na Mazurach, to nowy projekt, który podbił serca nie tylko młodych. W obecnej edycji międzypokoleniowych spotkań udział wzięli zarówno kresowi kombatanci, jak i harcerze, uczniowie i wolontariusze Odry-Niemen.

Co wydarzyło się na Mazurach?

W dniach 2-12.04.2019 realizowaliśmy projekt “Pokolenia dla Niepodległej”. To międzypokoleniowe spotkanie edukacyjne, oparte o bezpośredni kontakt młodego pokolenia ze świadkami historii, bohaterami walk o wolną Polskę. Do projektu zaproszona była grupa kresowych kombatantów różnych formacji I I II Konspiracji, z Polski i zagranicy oraz uczniowie i harcerze, razem ponad 130 osób. Założeniem zadania był 10-dniowy pobyt na Mazurach, w ramach którego odbyły się:

  • spotkania tematyczne z prezentacją różnych środowisk niepodległościowych
  • spotkanie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem z IPN
  • pokazy filmów historycznych i wystaw tematycznych
  • koncerty patriotyczne i międzypokoleniowe śpiewanie piosenek
  • spacery i rozmowy młodego pokolenia ze świadkami historii
  • Integracja środowisk, ognisko partyzanckie przygotowane przez harcerzy
  • autorskie spotkania ze świadkami historii: z Teresą Partyką Gaj “Zapora”, prelekcja kpt Piotra Karpowicza  „Mój Sybir”, spotkanie z Eugeniuszem Siemaszko – „90 lat dla Polski”,  Barbara Czartoszewska „Dlaczego Sybir”, spotkanie ze 100-Latkiem Kazimierzem Boguckim “Humor regionalny”, Marta Ziębikiewicz “Żony, matki i dzieci Niezłomnych”
  • Wycieczka krajoznawcza do Gietrzwałdu
  • wręczenie kombatantom Medali Niepodległości przez przedstawiciela KPRM

Projekt został dofinansowany ze środków instytucji:  środków: Fundacja PKO BP, Fundacja ARR, Fundacja BGK

Partnerzy projektu: Straż Graniczna Komenda Główna, Telewizja Republika,  ZHR Organizacja Harcerzy

Możliwość komentowania została wyłączona.