Wyjazdy na Zaduszki Kresowe

Od początku naszej działalności ważnym i stałym projektem są Zaduszki Kresowe. Stawiamy tysiące zniczy na polskich miejscach pamięci, zabieramy ze sobą młodzież, aby mogła poznawać kwatery AK i inne ślady polskiej walki o wolną Ojczyznę. Przez lata realizowaliśmy to zadanie ze środków własnych, znicze stale otrzymujemy od darczyńców w ciągu całego roku.

Ostatnio udaje nam się zdobywać dotacje na pokrycie kosztów organizacyjnych projektu, co pomaga je szerzej i efektywniej realizować.

Mamy jednak tak wiele znanych nam miejsc pamięci, do których rzadko docieramy, głównie z racji finansowej, że jeszcze wiele pracy przed nami.

Wszystkie miejsca pamięci znamy dzięki pomocy kombatantów, kustoszy tych kwater oraz dzięki polskim środowiskom, które nam zawsze życzliwie pomagają i z nami współpracują. 

Zachęcamy Państwa do wsparcia tego zadania, które od lat, włączamy w nasz sztandarowy program Rodacy-Bohaterom.


Bieżące Zaduszki Kresowe realizowane od X-XII 2019 roku są finansowane ze środków własnych stowarzyszenia, pracy wolontariuszy, pomocy Rodaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Projekt realizowany także dzięki dotacjom z Kancelarii Senatu RP oraz Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Pokolenia dla Niepodłej- film edukacyjny

Film “Pokolenia dla Niepodległej” powstał podczas międzynarodowych spotkań kombatantów w Łańsku. To materiał filmowy służący do edukacji historycznej, wzmacniania międzypokoleniowych więzi. To także utrwalona pamięć o tym niezwykłym pokoleniu.

Zaolzie

Miejsca pamięci na Zaolziu

Oddział Opolski SON kolejny raz odwiedził Zaolzie. Pomniki ofiar I i II wojny światowej, groby poległych i pomordowanych wojnie polsko-czechosłowackiej w 1919 r., pomnik upamiętniający pobyt w Gródku Wincentego Witosa, tablica na domu w Jabłonkowie, gdzie mieszkał Józef Piłsudski, groby uczestnika bitwy o Mt Cassino i żołnierza ze zgrupowania kpt. “Bartka”, mogiła górników w Karwinie z 1895 r. to niektóre z miejsc, gdzie w przededniu Narodowego Święta Niepodległości zapłonęły znicze i stanęły biało-czerwone wiązanki.

Projekt jest współfinansowany ze środków MKiDN.