Koszty transportu to największa i najdroższa część projektu. Prosimy o finansowe wsparcie tej części zadania.