“Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach i w Polsce” to olbrzymie zadanie logistyczne. W sezonie 2017/2018 (od grudnia 2017 roku do maja 2018 roku) wyjechało do Beneficjentów nieco ponad 68 ton darów. W ciągu tego okresu czasu zorganizowano 27 wyjazdów z darami, w których wzięły udział 34 busy lub ciężarówki do przewozu darów. Bus, który jest użytkowany przez Stowarzyszenie Odra-Niemen zawiózł dary 18 razy, a koszt jego leasingu wyniósł w tym okresie czasu blisko 7 tys. złotych. Pozostałe auta trzeba było wynająć i koszt tej usługi wyniósł ok. 16 tys. złotych. Paliwo na wszystkie wyjazdy to kwota ponad 45 tys. złotych. Łącznie koszt obsługi transportowej akcji Paczka wyniósł ok. 68 tysięcy złotych. Poza tym każdy wyjazd to koszty noclegów i wyżywienia uczestników wyjazdu. Przy czym nocujemy głównie w miejscach zapewnianych nam przez Beneficjentów akcji paczkowej – pomagają nam Związki Polaków na danym terenie, sami kombatanci. Jednak na koszty wyżywienia przeznaczamy ogółem pomiędzy 15, a 20 tysięcy złotych w każdym sezonie. 

Wyprawy są jednak bardzo ważne dla całego projektu, dla kombatantów, dla nas uczestników akcji. Każdy wyjazd to udział delegacji środowiska, które bierze udział w zadaniu. Uczestnicy bezpośrednio dostarczają  dary do kombatantów, polskich społeczności, poznają miejsca ich zamieszkania, losy rodzin, historię środowiska, miejsc pamięci. Nawiązują się bardzo mocne, międzypokoleniowe relacje, które potem budują i cementują naszą polską wspólnotę.   

Dodatkowo kupujemy również ok. 6000 kartonów w każdym roku. Jest to koszt ok. 12 tys. złotych. Potrzebne są  również taśmy do klejenia kartonów, nalepki z logiem akcji i inne elementy logistyczne. To dodatkowe 6 tys. złotych. Należy przyjąć, że dla zbiórki darów o wielkości ok. 70 ton (a taka wielkość jest już od trzech sezonów), wysokość kosztów zbiórki wynosi nieco ponad 100 tysięcy złotych. 


Jest to duża kwota, znacznie większa od kwoty zebranej w gotówce w ramach akcji Rodacy-Bohaterom na koszty organizacji zbiórki. Brakujące części gotówki uzupełniamy prosząc różne podmioty gospodarcze o wsparcie akcji wpłatami lub darowiznami rzeczowymi  (talony paliwowe, użyczenie aut itp.). Zabiegamy także o fundusze w ramach istniejących konkursów grantowych prowadzonych przez instytucje publiczne.

W każdym roku mamy rożnych partnerów, przedstawiamy ich Państwu, zapraszając do współpracy innych darczyńców. 

Partnerzy edycji akcji 2018/2019: