Punkt zbiórki: Zbiórka Podhalańska

Termin zbiórki:

1 grudnia 2019 – 21 grudnia 2019

Miejsce zbiórki:

Ludźmierz
Zielona 77

Koordynator akcji:

Piotr – tel. 607045016

Dodatkowe informacje:

Paczki będą zbierane w domu prywatnym
Wpierw proszę się zgłosić telefonicznie

Punkt zbiórki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Termin zbiórki:

25 listopada 2019 – 20 grudnia 2019

Miejsce zbiórki:

Dom Studencki Femina,
ul. Mariana Langiewicza 20, p. 11
20-035 Lublin

Koordynator akcji:

Monika Baczewska-Ciupak

Dodatkowe informacje:

Żywność, kartki z życzeniami oraz listy można przynosić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 do Domu Studenckiego Femina, ul. Mariana Langiewicza 20, p. 11, 20-035 Lublin.

Zbiórki odbywają się również na poszczególnych wydziałach UMCS w Lublinie.
https://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,umcs-bohaterom-zbiorka-darow-do-20-xii,84325.chtm#page-1